Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Hyvinvoiva koulu

Hyvinvoiva koulu -projekti on osa Nuorten Akatemian Oma valinta -hanketta. Projektissa kehitetään malli, jonka avulla yläkoululaiset ideoivat ja toteuttavat koulussaan elintapoihin, erityisesti liikuntaan ja ravintoon, liittyviä muutoksia. Mallia tullaan testaamaan mm. vantaalaisessa ja orimattilalaisessa yläkoulussa.

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

1. Oppilaita osallistavien toimintamallien luominen ja jalkauttaminen koulun terveyden edistämistyöhön

- Lisää liikettä koulupäivään

- Kouluruokailun kehittäminen

2. Viihtyisämpi koulupäivä

Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Hyvinvoiva koulu -toimintamallia on pilotoitu viidessä suomalaisessa yläkoulussa lukuvuoden 2015–2016 aikana. Toimintaa on tarkoitus jatkokehittää lukuvuoden 2016–2017 ja edelleen mallintaa kevään 2017 aikana.

Hyvinvoiva koulu on prosessi, joka tarjoaa koululle step-by-step toimintamallin. Mallilla luodaan kouluihin uudenlaista ja kokonaishyvinvointia edistävää toimintakulttuuria oppilaita osallistavin menetelmin. Oppilaat valitsevat siis itse, millainen muutos tehdään ja millä keinoilla. Nuoret toimivat fasilitaattorien tukemissa kehittämisryhmissä. Ideoiden toteutusta tukee koulun edustajista koostuva ryhmä. Lukuvuoden 2016–2017 toimintamallia tullaan testaamaan mm. vantaalaisessa ja orimattilalaisessa yläkoulussa.

Kuinka projekti etenee kevään 2017 aikana?

Kevään päättyessä toimintamalli on jalkautettu käytännön tasolla kaikissa yhteistyökouluissa. Lopputuotoksena on tarkoitus tuottaa video, joka kuvaa koululla tapahtuvaa prosessia. Tämän lisäksi koulut saavat käyttöönsä Osallisuusoppaan, jossa on kuvattuna 15 case-esimerkkiä oppilaita osallistavista toimintamalleista koulutoiminnan kehittämisessä. Case-esimerkkikouluina tulevat olemaan vantaalainen ja orimattilalainen yläkoulu.

Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Hyvinvoiva koulu on osa Oma valinta -hanketta, joka tarjoaa konkreettisia työkaluja uuden, vuonna 2016 voimaan astuneen perusopetuksen opetussuunnitelman jalkauttamiseen yläkouluissa. Projektin avulla:

1. Nuoret voivat ja jaksavat paremmin.

2. Nuoret liikkuvat enemmän.

3. Nuoret syövät terveellisemmin ja kiinnittävät muutenkin huomiota terveisiin elintapoihin.

Mahdolliset yhteistyötahot:

Liikkuva koulu –ohjelma, THL, WAU ry, LUNK ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys, Lahden Pelicans.

Mahdolliset yhteistyökoulut:

Jokiniemen koulu, Vantaa

Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila

Yhteystiedot

Taho: Nuorten Akatemia ry

Yhteyshenkilö: Henri Karjula

Sähköposti: henri.karjula@nuortenakatemia.fi

Helsinki Finland
HundrED
Uusin merkintä