Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä
030

Erilaiset oppimisympäristöt

Sekä fyysisen että digitaalisen oppimisympäristön muutos on keskeisessä osassa koulujen toimintakulttuurin murroksessa. Miten muutos toteutetaan käytännössä? Oppimaisema.fi-palvelu tukee uudenlaisten tilojen ja opetusteknologian kehitystä ja kokeilukulttuuria. Palveluun voi esimerkiksi ladata videoita ja kuvia oppimisympäristöjen innovatiivisista uudistuksista ja sieltä löytää runsaasti käytännönläheisiä ohjeita sekä uusien koulujen rakentamiseen että vanhojen saneeraamiseen. HundrEDissa nostetaan yhteistyössä Oppimaisema.fi-palvelun kanssa esiin onnistuneita uudistuksia ja kiinnostavia oppimisympäristöjä eri puolilta Suomea.

 

Mikä on hankkeen tavoite?

 

Oppimisen tilat ovat merkittävässä roolissa tulevaisuuden taitojen omaksumisen mahdollistajina tai rajoittajina. Tilojen vaikutus koulujen toimintakulttuurin kehittymiselle sekä oppilaan ja opettajien hyvinvoinnin tukemiselle on selkeästi pystytty osoittamaan. 

Tavoitteena onkin rohkaista kouluja kokeilu- ja kehittämiskulttuuriin sekä esittelemään omaa toimintaa; silloinkin kun kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Hankkeessa halutaan löytää, jakaa ja levittää valtakunnallisesti ratkaisumalleja hyvistä oppimaisemakokonaisuuksista sekä kehittää avoin ja innovatiivinen tulevaisuuden koulukonsepti: konkreettisia käytäntöjä, prosesseja ja malleja.


Mikä on Oppimaisema.fi?

   

Oppimaisema.fi on palvelu, jota tällä hetkellä kehitetään ja tuetaan Opetushallituksen hankerahoituksella. Hankeessa pyritään aktivoimaan keskustelua koulutilojen merkityksestä erityisesti pedagogisesta näkökulmasta, auttamaan arkkitehtejä ymmärtämään oppimisen ja opettamisen tilatarpeita, tunnistamaan koulurakentamisen ongelmakohtia ja tuomaan esille oppimisympäristöjen kokonaisuuden suunnittelun merkityksen.

   


Mitä oppimaisemalla tarkoitetaan?

Oppimaisema pitää käsitteenä sisällään kaiken opiskelua ja opettamista tukevan ympäristön, myös informaation välittämiseen ja prosessoimiseen käytetyt erilaiset teknologiset laitteet ja sovellukset. Tämän vuoksi Oppimaisema.fi-palvelu esittelee myös innovatiivisia oppimiskertomuksia, asiantuntijahaastatteluja ja uusia teknologioita oppimisen ja opettamisen tueksi.


Miksi HundrEDissa mukana oleminen on merkittävää?

On hienoa olla mukana kehittämässä ja parantamassa lasten taitoja kohdata tulevaisuuden haasteet. Hankkeessa yritetään omalta osalta parantaa lasten ja aikuisten viihtymistä koulussa niin, että kaikkien on mukava tulla kouluun. Oppimaisema.fi-palvelu haluaa innostaa bloggaamaan, videoimaan ja kuvaamaan pienempiä hankkeita. Myöhemmin näistä saattaa tulla Suomeen uusia innovaatioita.Mukana olevat koulut

Oppimaisema.fi on alusta, jota voivat käyttää kaikki kunnat, koulurakentajat, suunnittelijat, opetusteknologiayritykset  jne. Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishankkeet ovat palvelussa esiteltynä ja alla olevassa interaktiivisessa Suomikartassa näet mukana olevat Opetushallituksen rahoittamat  tila- ja kalustehankkeet.

    

Yhteystiedot

Taho: Oppimaisema.fi

Yhteyshenkilö: Markku Lang

Verkkosivu: oppimaisema.fi

Oulu Suomi