Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Muut projektit: Taitava luokka diplomi - Muksuoppia koko luokalle

Muksuoppi on Suomessa kehitetty ratkaisukeskeinen pedagoginen menetelmä, jonka avulla voidaan auttaa lapsia voittamaan psykososiaalisia ja muita kehitykseen liittyviä ongelmia lapsiystävällisellä tavalla – opettelemalla taitoja perheen ja ystävien tukemana. Muksuoppia voidaan toteuttaa kouluissa siten, että kaikki luokan oppilaat opettelevat taitoja toistensa tukemina. Tästä Muksuopin sovelluksesta käytetään nimitystä Taitava luokka -diplomi (Skillfull Class Award).

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Lapset opettelevat sellaisia psykososiaalisia taitoja, joissa heillä on parantamisen varaa – toinen toisiaan kannustaen Muksuopin avulla.

Kuinka projekti etenee?

Luokanvalvoja, koulukuraattori tai muu koulun aikuinen käynnistää koko luokan kanssa Muksuopille perustuvan Taitava luokka -projektin. Projektin onnistunut suorittaminen antaa luokalle Taitava luokka -diplomin, jonka oppilaat voivat laittaa luokkansa seinälle.

Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Muksuoppi opettaa oppilaille positiivisen ja voimavaralähtöisen tavan ratkoa ongelmia ja opetella taitoja. Samalla opettajat ja oppilaiden vanhemmat oppivat ratkaisukeskeistä ajattelua, jossa ei etsitä vikoja sen enempää lapsista kuin heidän vanhemmistaan. Sen sijaan pohditaan, mitä taitoja lasten pitää oppia. Lisäksi tuetaan lapsia, kun he opettelevat hauskalla ja lapsiystävällisellä tavalla taitoja, joissa heillä on parantamisen varaa. Muksuoppi tarjoaa vaihtoehdon nykyiselle medikalisoivalle kulttuurille, jossa ongelmat pyritään näkemään psykiatrisina tai neurologisina häiriöinä, ja jossa lapsille tarjotaan usein lääkitystä tai terapiaa sen sijaan, että heitä autettaisiin voittamaan ongelmansa tovereidensa ja perheensä tuella siinä luonnollisessa ympäristössä, jossa ongelmat ilmenevät. Muksuoppi on menetelmä, jonka avulla voidaan tukea lasten kehitystä, edistää positiivista mielenterveyttä ja samalla opettaa ratkaisukeskeistä psykologista ajattelua kaikille.

Miksi projekti pitäisi valita HundrEDiin?

Muksuoppi on nerokas suomalainen innovaatio, joka on otettu vastaan suurella ihastuksella eri puolilla maailmaa. Se on positiivinen ja lapsiystävällinen tapa lähestyä lasten ongelmia. Se haastaa perinteisen behavioristisen ajattelun, jossa lapsia pyritään muovaamaan sellaisiksi, kun aikuiset haluaisivat heidän olevan lähinnä seuraamusten (lue: rangaistusten) ja palkkioiden avulla. Muksuoppi perustuu yhteistyölle ja luottamukselle. Lapset päättävät itse, mitä psykososiaalisia taitoja he haluavat oppia ja taitojen opetteleminen toteutetaan hauskalla ja lapsiystävällisellä tavalla.

Mahdolliset yhteistyötahot/-koulut:

Yhteistyötahoja ovat useat koulut ja päiväkodit eri puolilla maailmaa, joissa Muksuoppia käytetään, mm. Kiinassa, Japanissa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Tätä Taitava luokka -nimellä kulkevaa sovellutusta kokeillaan syksyn aikana ainakin Helsingissä juutalaisessa koulussa ja Töölön ala-asteella sekä Hyvinkäällä Puolimatkan koulussa. Uusia testaajia liittyy mukaan kaiken aikaa, myös ulkomailla.

Yhteystiedot

Taho: Lyhytterapiainstituutti Oy - Helsinki Brief Therapy Institute

Yhteyshenkilö: Ben Furman

Sähköposti: ben@benfurman.com

HundrED
Uusin merkintä