Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

3D-tulostus pedagogisesta lähtökohdasta

Hankkeessa koulutetaan lapsia ja nuoria 3D-mallintamaan ja oppimaan 3D-tulostuksen perusteita myös lisätyn todellisuuden (AR) ja virtuaalitodellisuuden (VR) avulla. Hankkeen tavoitteena ei ole 3D-tulostus, vaan tarkoituksena on kehittää pedagogisia oppimiskokonaisuuksia yli oppiainerajojen ja kokeilla näitä kokonaisuuksia käytännössä koululuokissa Suomessa ja maailmalla. http://3dbear.fi

Mitkä ovat projektin tavoitteet?

Tuomme tulevaisuuden taidot, 3D-mallintamisen, 3D-tulostuksen, lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden osaksi koulujen arkea. 3D on vallankumous oppimisessa: se auttaa oppilaita kehittämään ymmärrystään uusilla tavoilla moniaistillisesti ja omin käsin tekemällä. Projektissa tuodaan tulevaisuuden teknologiat osaksi eri oppiaineiden opetusta koulussa. 3D-taidoista luokassa tehdään hauskaa ja hyödyllistä. Projektin tuloksena saadaan kansainvälisesti jaettavia käyttökokemuksia 3D-taitojen käytöstä ilmiöpohjaiseen oppimiseen.


Mitä projektissa konkreettisesti tehdään?

Kehitetään, levitetään ja tuodaan käyttöön pedagogisia oppimiskokonaisuuksia 3D-taitojen oppimiseen ja niiden hyödyntämiseen yli oppiainerajojen. Kokeillaan näitä kokonaisuuksia koululuokissa Suomessa ja kansainvälisesti.


Kuinka projekti etenee kevään 2017 aikana?

Kevään aikana rakennetaan yhdessä projektissa mukana olevien koulujen kanssa 3D-taitoja kehittäviä ja hyödyntäviä oppikokonaisuuksia, joita testataan oppilaiden ja opettajien kanssa. HundrEDin kautta kokemukset ja opit leviävät kaikkien hyödyksi.


Miten projekti muuttaa/uudistaa koulua ja koulutusta?

Tulevaisuudessa 3D-osaajista on huutava pula. Tähän asti kuitenkin 3D-tulostus ei ole levinnyt laajasti osaksi opetusta maailman kouluissa edes kehittyneissä maissa. Suurin ongelma on ollut siinä, että 3D-tulostukseen vaadittavat ohjelmistot ovat olleet liian vaikeita käyttää suurimmalle osalle oppilaista ja opettajista. 3D-tulostus, lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodeelisuus (VR) tarvitsevat 3D-mallintajia. Nämä teknologiat mahdollistavat myös oppimisen aivan uusilla tavoille. Näitä teknologioita hyödyntäen koulutamme lapsillemme tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.

Mahdolliset yhteistyötahot/-koulut:

Pioneerikouluina mukana ovat alla listatut koulut. Näiden lisäksi mukaan tulee kymmeniä muita kouluja ympäri Suomea ja kansainvälisesti.

Espoon kristillinen koulu

Hagelstamska skolan

Kasavuoren koulu

Kottby skolan

Matinlahden koulu

Mäntymäen koulu

Saunalahden koulu

Vartiokylän koulu

Stadin ammattiopisto

Yhteystiedot

Taho: 3DBear

Yhteyshenkilö: Jussi Kajala

Sähköposti: jussi@3dbear.fi

Verkkosivu: 3dbear.fi

HundrED
Uusin merkintä