We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Are you interested in this innovation?

Great. Our mission is to help education innovations spread.
You have many options to proceed.

1. Innovation Page

As you have probably noticed, you can get more information from our innovation page.
We have tried to gather a lot of relevant information in simple and compact form, – from introduction to intended outcomes, from videos to photographs.

2. CONNECT WITH THE INNOVATOR

Maybe you want to ask something directly from the innovator.
It´s not a bad idea since they are the best experts.

Timo Järvenpää
R

3. CONNECT WITH us

But if you want to ask something from our experts at HundrED, that is fine as well.
We are here to help you and this service is free of charge.

Send your question
Send

Thank you for your question - we will get back to you the soonest.

4. Bookmark

And also remember that you can bookmark all your favourite innovations to your profile page for later use or for sharing them with the colleagues.

Malli koko kouluyhteisön teknologiataitojen kehittämiseen

OppilasAgentit

Marker Suomi
Toimintamallissa oppilaat opettavat ja toimivat tukena oman koulun opettajille ja muille oppilaille tieto- ja viestintäteknologian käytössä. Malli rakentuu kiinnostuneiden oppilaiden kouluttamisesta, koulun digitarpeiden kartoittamisesta sekä käytännön toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Introduction

Mistä on kyse?

“On tosi innostavaa, kun saa ihan oikeasti opettaa muita – näyttää, mitä osaa ja saa huomata, että tuo toinenkin oppii sen saman jutun.”

- OppilasAgentti

 

OppilasAgentti-toimintaa lähdettiin kehittämään opettajilta tulleen palautteen perusteella: monet opettajat ovat kokeneet haasteelliseksi pysyä mukana digitalisaation kehityksessä. Kouluille luodaan jatkuvasti erilaisia osaamisen kehittämisen malleja, mutta nopeasti tarvittavaan digitukeen ei aina ole olemassa riittäviä ratkaisuja ja resursseja.

Oppilailla on usein sellaista teknologiaan liittyvää osaamista, jota opettajilla ei välttämättä ole. OppilasAgentti-toiminnassa tämä osaaminen otetaan koko kouluyhteisön käyttöön.

Tällä innovaatiolla halutaan tukea paitsi opettajien työtä, myös oppilaiden oman osaamisen kehittymistä. Mallin avulla kouluyhteisön teknologiataidot kehittyvät ja myös teknologiasta kiinnostuneet oppilaat pääsevät hyödyntämään koko osaamistaan.

Ohjaava opettaja kokoaa toiminnasta kiinnostuneet oppilaat ryhmäksi ja suunnittelee heidän kanssaan juuri omaan kouluun sopivia menetelmiä. OppilasAgentit ovat opettajien tukena oppitunneilla ja auttavat myös tarvittaessa tuntien ulkopuolella pienissä arjen ongelmissa.

OppilasAgentti-toiminta tarjoaa joustavan mallin tukea opettajien ja oppilaiden teknologian hyödyntämistä oppitunneilla. Opetussuunnitelman hengessä toiminta ylittää sekä luokka- että oppiainerajat. Opettajan rooli muuttuu opettajasta ohjaajaksi ja välillä myös oppilaat pääsevät toimimaan opettajina. Samalla oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa, kun he ottavat vastuuta koko kouluyhteisön kehittämisestä.

Read more ›
Intended Outcomes
429
Views
10 - 18
Age Group
2013
Established
Resources Needed
Olemassaolevat tvt-välineet, aikaa oppilasagenttien kouluttamiseen.
HundrED Criteria
innovativeness
impact
scalability
Innovaatio tuo hienolla tavalla oppilaiden laajat tvt-taidot koko kouluyhteisön hyödyksi innostaen sekä heitä itseään että muita.
Oppilaiden osallisuuden tunne kasvaa ja opettajat saavat tvt:n helpommin osaksi opetusta.
Koska oppilaat suunnittelevat toimintaa itse koulun tarpeiden pohjalta, mallia voi toteuttaa hyvin erilaisissa kouluissa.
Posts

See this innovation in action.


Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Vastuuopettajan valinta
Vastuuopettaja ohjaa OppilasAgenttitiimiä ja auttaa heitä suunnittelemaan toimintaansa.
Read more
02
Tarpeiden tarkempi kartoitus
Opettajakunnalta ja oppilailta kerätään tarpeita, joihin OppilasAgentit voivat vastata suunnittelemallaan koulutuksella tai toiminnalla.
Read more
03
OppilasAgenttitiimin kokoaminen ja perehdyttäminen
Vastuuopettaja kerää yhteen innostuneen oppilastiimin.
Read more
04
Koulutuspakettien suunnittelu ja toteuttaminen
OppilasAgenttitiimi suunnittelee tarpeiden perusteella koulutuspaketteja. Koulutuspaketit ovat lyhyitä suunniteltuja kokonaisuuksia, jonka OppilasAgentti pitää opettajalle.
Read more
05
Ajatusten vaihto ja toiminnan kehittäminen
OppilasAgenteille kannattaa suunnitella oma oppimispolku, joko oman koulun sisällä tai jonkin muun OppilasAgentti-koulun kanssa. Ajatusten vaihto sekä ohjaavien opettajien että OppilasAgenttien kesken on erittäin hedelmällistä.
Read more
Contact

Connect with the innovator

Timo Järvenpää
R
Innovator
Used in