Spotlight 2019

Nuorten taloustaidot

Talouden sujuva hallinta on osa jokaisen ihmisen hyvän elämän perustaa. Nykyisessä globaalissa ja teknologisessa maailmassa taloustaitojen merkitys korostuu, sillä rahaa on yhä helpompaa käyttää näkymättömästi erilaisten digitaalisten sovellusten muodossa. Nämä sovellukset tuovat talouteen liittyvät palvelut entistä lähemmäs nuoria. Lisäksi nuoret tulevat kohtaamaan yhä monimutkaisempia talouteen liittyviä asioita tulevaisuudessa. Näistä syistä on tärkeää tunnistaa koulutuksellisia innovaatioita, jotka auttavat nuoria oppimaan taloustaitoja entistä paremmin.
OP Financial Group

Valitse kieli

English | Finnish

Innovatiivisia toimintamalleja taloustaitojen oppimiseen

Suomalaisten taloustaito-osaaminen on kasvava huolenaihe. Yli 90 % opettajista ja nuorista pitää taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Samanaikaisesti vain viidennes nuorista kokee oppivansa taloustaitoja riittävästi koulussa.

Perinteinen rahan käyttö on vähentynyt kortti- ja mobiilimaksamisen yleistyessä. Samanaikaisesti erilaisten talousongelmien määrä on kasvanut. Toisaalta nuoret kuitenkin käyttävät sujuvasti erilaisia digitaalisia sovelluksia osana omaa talouden hallintaa.

HundrED etsi yhdessä OP:n kanssa parhaita taloustaito-opetuksen innovaatioita sekä Suomesta että maailmalta. Tavoitteena oli tunnistaa, millaisilla menetelmillä taloustaitoja opitaan nyt ja miten niitä voitaisiin parhaalla tavalla opettaa tulevaisuudessa. Taloustaitojen oppimisessa selvityksen perusteella on keskeistä laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden välillä. Opetussuunnitelmat huomioivat taloustaitojen perusteet, mutta kodin roolimallien merkitys on keskeistä nuorten kannalta. Lisäksi taloustaitojen oppiminen edesauttaa maahanmuuttajanuorten integroitumista yhteiskuntaan.

Nuorten taloustaidot Spotlight -raporttiin olemme koostaneet käytännönläheisiä toimintamalleja, joiden avulla nuorten taloustaitoja voidaan parantaa. Yksi läpileikkaava teema kuljettaa läpi kaikkien havaintojen; nuorten kanssa keskustelu talouden hallinnasta ja rahankäytöstä on paras tapa parantaa heidän talousosaamistaan. Lue lisää valituista innovaatioista Nuorten taloustaidot Spotlight -raportista.

AIKATAULU

Toukokuu
Innovatiivisten toimintamallien etsiminen alkaa

Elokuu
Innovaatioiden ilmoittaminen päättyy 31.8.

Marraskuu
Valittujen innovaatioiden julkistus 

Discover innovations

Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
Aflatoun International
Aflatoun International creates high-quality curricula on social and financial education for different age groups. Our mission is to socially and economically empower c...
Assessment, Capacity Building, Children Rights, Entrepreneurship, Financial Literacy, Life Skills, Life Skills Education, Scalability, Social Skills, Youth rights
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
Pikkuyrittäjät
The aim of Pikkuyrittäjät (Little Entrepreneurs) is to increase and strengthen the pupils participation and ability to take initiative with learning by doing; to encou...
Decision-making, Education, Entrepreneurial skills, Financial Literacy, Teamwork, Working life competence
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
Taloustaitohanke
The idea is to teach financial skills to young people. Instructors are trained, volunteering professionals from banks. Training takes place in groups but also as an in...
Financial Literacy, Financial Skills
Ribbon HUNDRED 2020
innovation
Me & MyCity
All school children should have access to basic skills in economy and working-life. Me & MyCity -learning module helps pupils to be more prepared for further studies a...
Circular Economy, Digital skills, Entrepreneurial Thinking, entrepreneurship education, Financial Literacy, Finnish Curriculum, Gamification, Primary education, Social skills, Working life competence
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
Girls Leadership and entrepreneurship network (GLEN)
Girls' Leadership and Entrepreneurship Network works through school clubs that gives girls in schools opportunities to contribute actively to global issues, develop th...
21ST CENTURY SKILLS, Adolescent Girls, ARTS, COLLABORATIVE LEARNING, Design Thinking, EMPATHY, Livelihood, Mentoring,  Entrepreneurship,  GROWTH MINDSET,  PASSION BASED LEARNING,  PERFORMING,  SOCIAL MEDIA
Ribbon HUNDRED 2020
innovation
The Educate! Model
Educate! prepares youth in Africa with the skills to succeed in today’s economy. We tackle youth unemployment by partnering with schools and governments to reform what...
21st Century Learning, Entrepreneurship, Gender Equity, Secondary Education, Skills Based Education, Skills Development, Student Centered Learning, Workforce Readiness, Youth Empowerment
Ribbon HUNDRED 2020
innovation
Inspire X by Small Economy Works
Our culturally specific course curriculum & educator support platform takes a holistic ecosystem wide lens, putting students at the centre. Students learn vital techni...
Community Building, Education, Entrepreneurship, Future Skills, Future Skills Education, Innovation, Social entrepreneurship, Social Impact, social innovation, Systems Thinking, Youth Empowerment
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
'What if you only had $1.25 a day?'
This project connected Math with other subjects through research about real-world problems and Sustainable Development Goals. Students applied math knowledge (statisti...
Empathy, Financial Skills, Global Citizenship, Global Collaboration, Health, Mathematics applied to real life, Sustainable Development
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
#TarkkaFyrkka Comic Workshop
#TarkkaFyrkka comic workshop is a lesson where students get to know basic information about credit information, payment defaults and personal financial management. Car...
Comic Art, Financial Literacy, Financial Skills
Ribbon FINANCIAL SKILLS
innovation
Investment Course for High School Students (Lukiolaisten sijoittajakoulu)
This program uses the stock market to inspire students to think about their life from a long-term economic perspective. The desire to invest will create an incentive f...

Mistä kyse?

Kuinka pääsen mukaan?

Etsimme vaikuttavia ja skaalautuvia tapoja opettaa taloustaitoja. Voit ilmiantaa taloustaito-opetuksen innovaation tai kertoa omasta innovaatiostasi.

Näytä lisää

Kuinka pääsen mukaan?

Etsimme parhaita taloustaito-opetuksen innovaatioita Suomesta ja maailmalta. Tavoitteena on tunnistaa, millaisilla menetelmillä taloustaitoja opitaan nyt ja miten niitä voitaisiin parhaalla tavalla opettaa tulevaisuudessa. Haussa ovat ennen kaikkea käytännönläheiset, skaalautuvat ja pedagogisesti toimivat käytännönläheiset ratkaisut, joilla voidaan lisätä etenkin nuorten taloustaitojen oppimista.

Tiedätkö taloustaitojen oppimiseen ja opettamiseen liittyvän innovaation Suomesta tai maailmalta? Onko sinulla aiheeseen liittyvä oma ratkaisu?

Lähetä ehdotuksesi 31.8.2019 mennessä!

Ilmianna opetusinnovaatio

Parhaat innovaatiot julkistetaan loppuvuodesta 2019

Sulje
Miten innovaatiot valitaan?

Taloustaito-opetuksen innovaatiot valitaan käyttäen HundrEDin selvitysmenetelmää.

Näytä lisää

Miten innovaatiot valitaan?

Pyrimme tunnistamaan innovatiivisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan parantaa nuorten taloustaitoja ja saavuttaa aikaisempaa paremmin opetussuunnitelman osaamistavoitteet. Tavoitteena on tunnistaa käytännönläheisiä, skaalautuvia ja pedagogisesti toimivia ratkaisuja tukemaan taloustaitojen oppimista.

Innovaatioiden valinnassa painotetaan niiden vaikuttavuutta ja skaalautumispotentiaalia ja niitä tarkastellaan käyttäen apuna seuraavia muuttujia:

 • Selkeä ja tarveperustainen käyttötarkoitus
 • Käyttöönoton prosessin helppous ja rakenne
 • Merkityksellinen yhteistoiminta
 • Pedagoginen viitekehys
 • Lapsi- ja oppijakeskeisyys
 • Kontekstisidonnaisuus
 • Inkluusivisuus
 • Tasavertaisuus
 • Todennettavat tulokset
 • Parantaa sidosryhmän osallistumista
 • Adaptiivisuus
 • Kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi
 • Kustannustehokkuus & hankinnan helppous 

HundrED voi valintojen tueksi ja innovaatioiden toimivuuden todentamiseksi haastatella innovaattoreita, opettajia ja oppijoita.

Sulje

Yhteistyössä