We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Seksuaaliopetus 2018! Miten opetus muuttuu ohittamisesta oikeisiin kysymyksiin vastaamiseksi?

28.2.2018
66 views

Reilu vuosi sitten valmistelimme Väestöliitossa yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa tapahtumaa, jonka aiheet liittyivät seksuaalisuuteen, eritoten siihen, millaista seksuaaliopetus on tänään.

Teimme tilaisuuden taustamateriaaliksi verkkokyselyn liiton jäsenille. Halusimme kuulla nuorilta, millaisia arvoja heidän mielestään seksuaalikasvatus koulussa tänä päivänä välittää.

Lukiolaiset – pääasiassa ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat – muistelivat yläkoulun seksuaaliopetusta kriittisesti ja avoimesti. Kyselyn tulosten mukaan moni piti saamaansa opetusta lokeroivana, heteronormatiivisena ja ehkäisyyn keskittyvänä.  Osa opiskelijoista kuvasi, että seksiteemaa leimasi tabumainen tunnelma, jonka he tulkitsivat niin, että seksistä ei oikein sovi puhua.

Lokeroinnilla lukiolaiset tarkoittivat sitä, että opetuksen pääpaino keskittyi heteroiden ja cis-sukupuolisten henkilöiden seksuaalisuuteen. Vähemmistöistä ei juuri puhuttu, varsinkaan sukupuolivähemmistöistä. Lukiolaisten mukaan opetuksesta puuttui puhe nautinnosta ja tunteista, seksistä puhuttiin lähinnä suojautumisen näkökulmasta.

Samaan aikaan syksyllä 2016 olimme aloittamassa HundrED-hankettamme Pirkanmaan Setan ja neljän suomalaisen yläkoulun kanssa. Halusimme yhdessä tutkia, miten seksuaaliopetusta koulussa voisi uudistaa. Hankkeen aluksi teimme tarvekartoituksen oppilaille, siis laajan kyselyn siitä, millaisista aiheista he toivoivat saavansa tietoa pian alkavalla seksuaaliopetuksen jaksolla ja mistä ehkä eivät.

Kahdeksasluokkalaisten vastauksissa top 10 –aihetoiveet käsittivät tunteista puhumisen (Mistä tietää tykkääkö toinen? Miten kertoa omalle ihastukselle tunteista? Miten erota oikein? Kuinka seurustelukumppanin löytää?), seksin harrastamisen tapoja (Seksiasennot, Eka kerta), sekä sekalaisen joukon muita asioita suuseksisuojasta suojaikärajaan.

Jäin pohtimaan, miten kahden erilaisen kyselytutkimuksen tulokset keskustelivat keskenään. Yläkoulun oppilaat toivoivat seksuaaliopetuksesta vastauksia siihen, miten selvitä monimutkaisten tunteiden kanssa ja oppia ilmaisemaan niitä toiselle. He halusivat tietoa seksin tekemisen tavoista mahdollisimman konkreettisesti. Lukiolaisten kokemus jo saadusta opetuksesta oli, että opetus keskittyi puheeseen ehkäisystä ja seksin vaaroilta suojautumisesta ja ohitti tunteet sekä nautinnon näkökulman. Odotukset ja realiteetit eivät aina näyttäneet kohtaavan.

On tunnettua, että kyselytutkimuksiin vastaavat useammin he, joilla on enemmän kielteisiä kuin myönteisiä kokemuksia ja se saattoi vaikuttaa näihinkin tuloksiin. Tästäkin huolimatta pidin lukiolaisten palautetta huolestuttavana.

HundrED-innovaatiomme tarkoitus on muuttaa nykytilaa. Sen tavoitteena on olla malli, jota apuna käyttäen nuorten omat toiveet seksuaaliopetukselle tulevat paremmin kuulluksi ja opetus vastaa juuri niihin tarpeisiin, joita nuorilla on. Ettei enää ohitettaisi toiveita ja tarpeita, vaan puhuttaisiin juuri siitä, mikä kulloinkin ja kullekin luokalle on ajankohtaista ja tärkeää.

Tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta löytää tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Nuoret itsekin tiedostavat, että kaikki lähteet eivät ole aina luotettavia. Opettajan nuoret arvottavat luotettavuudessa korkealle. Kun opettajalla on kyllin materiaaleja ja konkreettisia keinoja vastata nuorten huutoon, ovat kaikki mahdollisuudet olemassa sille, että tulevaisuuden lukiolaiset muistelevat lämmöllä yläkouluaikaansa ja sen seksuaaliopetusta monipuolisena ja hurjan kiinnostavana. Tähän me tähtäämme oman innovaatiomme avulla.

Tutustu innovaatioomme tästä linkistä.

Miila Halonen
Nuorisolääkäri / MD, Adolescent Health Specialist
Väestöliitto