Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Ratkaisukeskeinen toimintatapa koulussa

11.10.2016
521 views

Uutinen

Ratkaisukeskeisen toimintatavan perusajatuksena kouluympäristössä on keskittyä siihen hyvään, mikä oppilaassa on jo näkyvissä sekä löytää uusia positiivisia asioita oppilaan elämään. Perinteisen ongelmien etsimisen ja virheiden korjaamisen sijaan ratkaisukeskeisellä toimintatavalla pyritään muuttamaan ongelmat tavoitteiksi, joita kohden edetään oppilaan omien voimavarojen ja vahvuuksien kautta aikuisen tukemana.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa oppilaalla jo olevia vahvuuksia sekä etsiä uusia vahvuuksia. Näin päästään hyödyntämään mahdollisimman hyvin oppilaan omia kykyjä ja taitoja ja samalla vahvistetaan oppilaan minäkuvaa ja itsetuntoa. Myönteisten tunnekokemusten lisääntyessä oppilaan hyvinvointi ja myös motivaatio lisääntyvät.

Ratkaisukeskeisessä toimintatavassa oleellista on, että vastuu pulmien ratkaisemisesta sekä omasta oppimisesta siirtyy mahdollisimman paljon oppilaalle itselleen. Tähän tilanteeseen päästään, kun opettaja on valmis luopumaan kokoaikaisesta asiantuntijuudestaan ja siirtymään enemmän avoimeen tilaan ja valmentavaan rooliin. Näin oppilas voidaan haastaa positiivisella tavalla katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Myönteinen vastuunottaminen sitouttaa oppilaan oman toimintansa tarkasteluun.

Valmentavassa ratkaisukeskeisessä työotteessa tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa voimaannuttava kohtaaminen eli tietoinen läsnäolo ja kuuntelu/kuuleminen sekä psykologisen pääoman eli itseluottamuksen, toivon, optimismin ja sinnikkyyden kasvattaminen. Ratkaisukeskeinen toimintatapa perustuu vahvasti myös positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan näkemyksiin ja ajatuksiin.

                                     
Ratkaisukeskeisessä toimintatavassa kyse on pitkälti ajattelutavasta ja asenteesta. Näihin liittyvät myös arvostus ja kunnioitus. Kun oppilas kokee, että häntä arvostetaan ja hän kelpaa juuri sellaisena kuin hän on, oppimisen motivaatio lisääntyy.

Ratkaisukeskeisiä toimintatapoja voidaan hyvin toteuttaa arjen kouluyhteisössä. Toiminta haastaa myös aikuisen omien toimintatapojensa tarkasteluun. Ratkaisukeskeinen toiminta on tietoisesti myönteistä ja tulevaisuuteen suuntautunutta toimintaa. Se on myös aina selkeästi tavoitteellista sekä oppilaan omiin voimavaroihin suhteutettua toimintaa.

Työyhteisössä yhdessä sovittu ja rakennettu ratkaisukeskeinen toimintatapa luo työpaikalle positiivisen ilmapiirin ja mahdollistaa näin myös koko kouluhenkilöstölle työhyvinvointia tukevan työyhteisön.

Kirsi Saukkola
ratkaisukeskeinen valmentaja, työnohjaaja


Tutustu ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri kaupungin jokaiseen peruskouluun -projektiin tarkemmin ja seuraa projektin etenemistä reaaliajassa!