We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Oppilasagentit tukevat digitaitojen kehittymistä

11.5.2017

Oppilasagentit tukevat digitaitojen kehittymistä

Oppilasagentit tukevat opettajien ja oppilaiden tvt-taitojen kehittämistä jo kymmenissä kouluissa ympäri Suomen. Agentit ovat opettajien tukena oppitunneilla ja auttavat myös tarvittaessa tuntien ulkopuolella pienissä arjen ongelmissa.

Oppilasagentit ovat hiljalleen laajentaneet toimintaansa koulun lähiympäristöön ja tukevat esimerkiksi seniorikansalaisia teknologian maailmaan perehtymisessä. Toiminta tukee hyvin uutta opetussuunnitelmaa: oppilaille annetaan vastuuta, oppiaine- ja luokka-asterajat ylitetään eikä toiminta rajoitu yksistään kouluun.

 

Oppilasagentit opettajan tukena

Oppilasagenttitoiminnasta on selvää hyötyä ihan jokaiselle opettajalle – ei vain heille, joiden tvt-taidoissa olisi kehittämisen varaa. Kouluilla on usein monta taitavaa ja ajan hermolla olevaa opettajaa, mutta yli kahdenkymmenen oppilaan kanssa taitavakaan opettaja ei voi auttaa kaikkia yhtä aikaa. Oppilasagentit ovat tukena vaikkapa silloin, kun ekaluokkalaiset vasta opettelevat kirjautumaan koneelle. Opettajalla on tällöin monta apukättä.

Oppilasagentteja voi käyttää monin tavoin. Opettaja voi olla esimerkiksi itse sisällön opettaja ja agentit tukiopettajia. Toisilla tunneilla taas agentit pääsevät olemaan tunnin päätähtiä ja huolehtimaan vaikkapa jonkin uuden oppimisessa käytettävän sovelluksen opettamisesta. Tällöin myös opettaja oppii uutta. Agenteista on hauska opettaa opettajaa, ja luokka saattaa virittyä agenttien kuulemiseen eri tavalla kuin oman opettajan kanssa.

Tunneilla mukanaolon lisäksi agentit tutustuvat itsenäisesti ja opettajan ohjauksessa erilaisiin opetuksessa hyödynnettäviin sovelluksiin ja peleihin. Lisäksi tehdään "opehuoneiskuja", eli agenttiporukka menee esittelemään opettajille ennakkoon ilmoittamatta jotakin sovellusta.

 

Hyödyt oppilaille

“Oppilaat kokevat olevansa tärkeitä ja osaavia, kun saavat opettaa ja auttaa muita. Erityisesti itseä vanhempien oppilaiden ja opettajien neuvominen voi olla jopa itsetuntoa nostattavaa. Toisia oppilaita neuvoessa vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet paljon. Oppilaiden kyky ratkaista eteen tulevia ongelmia yhteistyössä on kehittynyt valtavasti. Näiden lisäksi oppilasagenttien omat taidot lisääntyvät koko ajan.”

Noora Malkavaara, Vuorenmäen koulu, Kirkkonummi

Oppilasagenttien valinta

“Kun aloitimme oppilasagenttitoiminnan koulullamme, innokkaita agentteja ilmestyi ensimmäiseen tapaamiseen lähes kolmekymmentä. Heistä 22 kirjoitti kirjallisen hakemuksen ”Miksi juuri minä olisin hyvä oppilasagentti?”.

Pohdimme tvt-tiimimme kanssa pitkään, miten lähdemme toimintaa vetämään. Päädyimme siihen, että otimme aluksi kaikki kirjallisen hakemuksen kirjoittaneet mukaan, vaikka se tarkoittikin, ettei ”töitä” ollut koko ajan tarjolla. Kun toiminta jäsentyi, luonnolliseksi tavaksi muodostui se, että eri agentit auttavat erilaisissa tilanteissa sen mukaan mitkä ovat omat erityisosaamistaidot – ihan kuten työelämässäkin.”

Outi Parikka, Karhunkorven koulu, Nurmijärvi

 

Oppilasagenttitoiminnan vieminen koulun ulkopuolelle

“Oppilasagenttitoiminnan vieminen koulun ulkopuolelle onnistuu helposti. Olemme aloittaneet yhteistyön Nurmijärven senioreiden kanssa, ja kuusi oppilasagenttiamme opettaa heille älypuhelinten käyttöä. Innokkaita senioreita ja agentteja on riittänyt tapaamisiin usean kokoontumiskerran verran, joten toiminnalle on selkeä tilaus olemassa ja sitä tullaan jatkamaan.”

Titta Hyyti, Lepsämän koulu, Nurmijärvi
 

 

Harri Luttinen
Projektipäällikkö
Nurmijärven kunnan digihanke

Tutustu Oppilasagentit koulua kehittämässä -projektiin ››