We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Näkemyksemme

7.12.2017
299 views

Koulun tehtävänä on auttaa jokaista lasta kukoistamaan elämässä, olosuhteista huolimatta. Maailman muuttuessa koulujen tulee muuttua samassa tahdissa.

Koulut ovat muutoksessa ympäri maailmaa, mutta valitettavasti maailma muuttuu aina niitä nopeammin. Jos koulutusjärjestelmät eivät pysty uudistumaan, kuilu koulun ja maailman välillä tulee kasvamaan entisestään.

Me HundrEDissa uskomme, että paras tapa kuroa tätä kuilua kiinni on käyttää pedagogisesti päteviä ja kunnianhimoisia innovaatioita. Onneksi maailma on niitä pullollaan. Valitettavasti tieto niistä leviää hankalasti ja ihmiset eivät kuule niistä.

Tehtävämme on muuttaa tämä tilanne.

Etsimme ja jaamme inspiroivia koulutusinnovaatioita.

Strategiamme perustuu kaksipuoliseen kuratointiin.

Etsimme innovaatioita, joita käytetään kouluissa ympäri maailmaa. Tutkimme niitä voidaksemme määrittää niiden innovatiivisuuden, impaktin ja skaalautuvuuden. Etsimme myös innokkaasti kouluja ja opettajia maailmalta, jotka jakavat intohimomme näitä innovaatioita kohtaan.

Muutoksen kaavaamme kuuluu kolme osaa: arvot, innovaatiot ja luottamus.

Koulutusvallankumous lähtee liikkeelle innovaatioista. Nämä innovaatiot perustuvat tieteen viimeisimpiin tutkimustuloksiin oppimisesta ja niitä on tutkittu, mutta mikä tärkeintä, niiden arvot kannustavat nuoria saavuttamaan kukoistuksensa.

Paraskaan innovaatio ei kuitenkaan pääse leviämään ellemme pysty lisäämään luottamusta koulutussysteemin jokaiselle tasolle maailmanlaajuisesti. Uskomme, että koulutus muuttuu alhaalta ylöspäin, mutta kouluja tulee tukea ylhäältä alaspäin.

HundrEDin tavoite on luoda vuoteen 2020 mennessä olosuhteet, joissa koulutusinnovaatiot leviävät rajoista huolimatta koulusta toiseen, maasta toiseen ja mantereelta toiselle.

Jaatko visiomme? Lähde mukaan ja auta koulujamme muuttumaan! Voit kokeilla HundrEDin löytämiä innovaatioita, alkaa HundrED Ambassadoriksi tai koulusi voi hakeutua HundrED Schools -kouluksi.