We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

“Me olemme täällä teitä varten” – Iceheartsin toimintaa jo vuodesta 1996

19.4.2017

Uutinen

Arvoisa ystävä, tukija ja kansalainen!

Iceheartsin toiminnalla on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. tukea Icehearts-toimintaan valittujen lasten kasvua ja kehitystä,
  2. antaa mukana oleville lapsille turvallinen aikuinen tukemaan lapsuutta sekä
  3. osallistaa ja parantaa lasten mahdollisuutta hyvään aikuisuuteen.

Olemme Icehearts-toiminnassa seuranneet lapsuuden kehittymistä vuodesta 1996. Jokaisella toimintamme vuosikymmenellä kunta ja peruspalvelut ovat olleet suurten haasteiden äärellä.

Lasten kasvua ja kehitystä ajatellen huolena ovat olleet kiusaaminen, oppimisen vaikeudet, yksinäisyys, osallistumattomuus, heikot kotiolot, varattomuus, psyykkiset ja neuropsykologiset ongelmat, keskittymiskyvyn ongelmat, kotoutuminen... Lista on pitkä ja se muuttuu koko ajan yhteiskunnan kehittymisen mukana.

Olemme erityisen huolissamme olleet Icehearts-toiminnassa siitä, että toivottomuus ja tummuus hallitsevat joidenkin niiden lasten ja perheiden elämää, jotka ovat päässeet mukaan toimintamme pariin. Valitettavasti vielä tänään meitä on aivan liian vähän tarpeeseen nähden.

Uskomme omaan tekemiseemme ja olemme tarpeen juuri niissä väleissä, joihin perheet ja lapset putoavat peruspalveluverkoissa. Tämä on ollut meille rakas työ jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Tiedämme, että usein riittää, kun ympärillä on ihmisiä, jotka oikeasti välittävät siitä mitä sinulle juuri tänään kuuluu. Tiedämme, että ihminen on onnellisempi saadessaan tukea ja apua nopeasti ongelman ilmaantuessa. Tiedämme, että joskus tukea pitää antaa useita vuosia. 

Käy katsomassa tästä linkistä lasten arkea perheen ja Icehearts-kasvattajan silmin eräässä suomalaisessa lähiössä.

Ville Turkka
johtava asiantuntija
Suomen Icehearts ry
Lastensuojelun supersoturit


Tutustu Icehearts kouluissa -projektiin ja seuraa sen etenemistä ››