We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Lukeminen vähenee Suomessa - erot tyttöjen poikien välillä suurimmat maailmassa

29.1.2018
2824 views

Lukumotivaatio hukassa! Auttaisiko Ateljee-toimintamalli?

 

Lukuhalujen ruokkiminen on myös tasa-arvokysymys

Nuorten lukutaito on nyt suuri huolenaihe

Lukutaidon parantaminen kärkihankkeekseen

Lukeminen kehittää nuorten ajattelukykyä

Yllä olevat otsikot huutavat huolta lukutaidon heikkenemisestä sekä nuorten, erityisesti poikien, lukumotivaation puutteesta. Mikä auttaisi tähän vaivaan? Muijalan koulun kuudesluokkalaiset lähtivät pohtimaan keinoja lukumotivaation lisäämiseksi. Tuokio tuotti enemmän ja vähemmän jo kokeiltuja ja hyväksi havaittuja ideoita opettajille, mutta myös uusia oivalluksia vinkiksi kustantamoillekin.

Oppilaat kaipaavat mielenkiintoista kirjallisuutta ja mahdollisuutta valita lukemaansa. He toivovat rauhaa ja aikaa lukemiseen sekä mahdollisuutta nauttia lukemisesta ilman tehtävien teon painetta. Kuutoset toivovat perinteisen kirjallisuuden rinnalle äänikirjoja ja  e-kirjoja. Poikia kiehtoo ajatus interaktiivisessa kirjallisuudesta, jossa itse voi vaikuttaa tarinan kulkuun, sekä peleistä, joita tekstit kuljettavat eteenpäin. Reaaliaineiden oppikirjat saivat oppilailta moitetta. He toisivat lisää mielenkiintoa kirjoihin kaunokirjallisuuden keinoin. Pojat pohtivat myös oppikirjojen tarpeellisuutta, sillä tietokirjat ja lehtiartikkelit voisivat heidän mielestään mielekkäästi korvata oppikirjan.

Ateljee-toimintamallista tärkeää on oppilaiden valinnanmahdollisuus. Tunneilla oppilas valitsee  itselleen sopivaa ja mielenkiintoista luettavaa sekä mieluisan lukupaikan. Lukemiselle varataan riittävästi aikaa päivittäin. Opetuksen pohjana on autenttinen kirjallisuus; kaunokirjat, tietokirjat, lehtiartikkelit. Oikea kirjallisuus toimii oppikirjana. Kirjallisuutta on luokassa runsaasti tarjolla, kirjojen pohjalta työskennellään ja luokissa käydään kirjallista keskustelua. Aikaa on myös kirjallisuudesta nauttimiseen.

Työssämme olemme huomanneet yllä olevien seikkojen lisäävän huomattavasti lasten lukumotivaatiota. ”It´s so fun!”

Tutustu Ateljee-toimintamalliin sekä liity Facebook-ryhmäämme Ateljee - iloa lukemiseen.

Lukuiloa toivotellen,

Taina Hämäläinen ja Laura Niinikivi
Ateljee-mallin kehittäjät