Käytämme evästeitä apuna palveluidemme tarjoamisessa. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja.
Selvä

Kyläkoulun digimatka

16.9.2016
49 views

Uutinen

Mahdollisuudet, mobiilimaailma, uusi teknologia ja järkevyys – muun muassa nämä sanat tulevat mieleen Kautialan kyläkoulun rehtori Anssi Paavolalle, kun häntä pyydetään luettelemaan ensimmäisiä mielleyhtymiä sanaan digitalisaatio liittyen. Kautialan koulun HundrED-projektissa Kuinka kyläkoulu digitalisoituu? voi seurata koulun matkaa aina laitteiden hankinnasta erilaisten sovellusten ja oppimisympäristöjen käyttöön sekä toimintatapojen synnyttämiseen digiympäristössä. Projektia toteutetaan lukuvuoden 2016–2017 ajan.

Kautialan koulu on yksi Kangasalan kunnan neljästä kyläkoulusta. Paavola kuvailee Kautialan koulua pieneksi 29 oppilaan ja kahden vakituisen opettajan ketteräksi ja nopeisiin suunnanmuutoksiin pystyväksi alakouluksi, jossa uudet kokeilut voidaan ulottaa heti koko koulua koskeviksi. Koulun koko kannustaa ja mahdollistaa laajoihin kokeiluihin osallistumisen, mutta jatkuvassa liikkeessä pysyminen ja osaamisen jakaminen ovat tärkeitä. 

”Ne auttavat paitsi pitämään oman ammatillisen kehittymisen aktiivisena, myös toimivat esimerkkinä oppilaille kokeilemisen ja tekemisen toimintakulttuuriin ohjaavina toimintatapoina”, toteaa Paavola.

Digitalisoituminen vaatii rohkeutta

Paavolan mukaan digitalisaation kouluun saattamisen onnistumisessa on paljon kyse juuri opettajan roolista ja opettajuuteen suhtautumisesta. Tähänastisesti merkittävimmän digiaskeleensa Paavola kertoo kokeneensa, kun hän päästi oppilaat kunnolla toimimaan tietokoneilla: “Koulun tietokoneet sijaitsevat fyysisesti eri tiloissa ja oppilaiden jatkuva valvonta ja kontrolli ei ollut mahdollista. Minun täytyi vain uskoa ja luottaa, että oppilaat oikeasti tekevät hommia.” Alku oli Paavolan mukaan hidasta, mutta aikaansaannokset ja työskentelynopeus paranivat nopeasti.

“Opettajasta ohjaajan rooliin siirtymistä helpotti oppilaiden palava innostus opiskella itsenäisemmin ja uudella tavalla sähköisessä ympäristössä”, päättelee Paavola omasta opistaan opettajana. Tällä hetkellä Paavola kuvailee omia digitaitojaan vielä osittain vaatimattomiksi ja suhtautuu koulunsa kehittämiseen tältä osin nöyrästi, mutta uskoo samalla vakaasti uuden oppimiseen yhdessä oppilaiden kanssa.  

”Olemme tutustuneet koulussamme tällä hetkellä olevien laitteiden käyttöön ja toimintoihin nimenomaan kokeilemisen – yrityksen ja erehdyksen – kautta, tutkimalla” , kertoo Paavola. Hänen mukaansa tällaisista oppilaiden ja opettajan yhteisistä uuden äärellä olevista hetkistä rakentuu hedelmällisiä ja mielenkiintoisia oppimistilanteita, joissa parhaimmassa tapauksessa oppilaat pääsevät opettamaan myös opettajaa. Opettajan ei tarvitse aina osata kaikkea valmiiksi.

Digimatkan onnistumiseen vaikuttavat monet seikat

Koulun koko sekä kehittämisen ja kehittymisen into palvelevat Kautialan koulun digitalisoitumista. Myös jo olemassa olevat laitteet, yhteyksien toimivuus ja datan siirtonopeus ovat Paavolan mukaan moitteettomassa kunnossa. HundrEDin yksi pääyhteistyökumppaneista, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, on halunnut osaltaan auttaa Kautialan kyläkoulua projektissaan ja myöntänyt rahallisen tuen projektin toteuttamiseen. Tuella hankitaan lisää kannettavia tietokoneita sekä tarvittava määrä iPadeja pienryhmätyöskentelyyn, jolloin oppilaille avautuu teknologian hyödyntämisen mahdollisuus myös koulurakennuksen ulkopuolella.

Kipukohtiakin alkavalta digimatkalta löytyy. Paavola nimeää edessä oleviksi haasteiksi puutteelliset tiedot uusista mahdollisuuksista sekä ajankäytön. Mihin kaikkeen digitaalisaatiota voidaan hyödyntää? Millaiset sovellukset ja oppimisalustat palvelevat parhaiten kutakin oppimiskokonaisuutta? Miten aika riittää uuden tiedon omaksumiseen ja opetuksen osittain uudenlaiseen järjestämiseen?

Kautialan kyläkoulun projektin kummi, HundrEDin toinen pääyhteistyökumppani DNA vierailee syksyllä Kangasalla jakaen asiantuntijatietoa liittyen digitalisaatioon Kangasalan kouluille. Vierailun tarkoitus on auttaa löytämään ratkaisuja monia muitakin suomalaisia kouluja koskettaviin haasteisiin: tapoihin tuoda digitaalisuus osaksi opetusta ja oppimista helpottavaksi tekijäksi koulun arkeen.


Videolla näytetään konkreettinen esimerkki, kuinka digitalisaatio on otettu osaksi opetusta.

Kohti tulevaisuutta – yhdessä jakaen

Paavola on äärimmäisen kiitollinen koulunsa saamasta tuesta ja toteaa, että kyläkoulun olemassaolo ei ole itsestään selvä asia, vaan pienen koulun olemassaolon oikeutus täytyy ansaita joka vuosi uudelleen. 

”Kyläkoulu on kylälle ja ympäröivälle yhteisölle paljon enemmän kuin koulu – se on monesti toiminnallaan yhteisön tärkein yhdistäjä ja koko kylän elämän ylläpitäjä”, tiivistää Paavola kyläkoulun merkitystä. Kautialan koulu tekee kasvavaa yhteistyötä Kangasalan muiden kyläkoulujen kanssa ja koulun toimintaan osallistuu säännöllisesti myös koko kyläyhteisö. Paavola toivottaakin oman kunnan koulujen lisäksi muut pienet sekä digimatkan alussa olevat Suomen koulut mukaan seuraamaan heidän taivaltaan ja toivoo pystyvänsä auttamaan samassa tilanteessa olevia kouluja, niin toimivien kuin toimimattomien esimerkkien kautta – tehden ja jakaen.

 

Kuinka kyläkoulu digitalisoituu? Seuraa projektia, niin saat vastauksen kysymykseen!