We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

IPPO - oppimisen maailma tutuksi kaikille

19.2.2018
126 views

Mikä on IPPO?

Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Ippo opettaa oppimisen kikkoja

”Juuri tällaista opetusta olen tarvinnut” – oppilas 10v.

Koulun tehtävä on huolehtia oppimaan oppimisen taitojen kehittymisestä. Hienoa, että oppilaatkin ovat ymmärtäneet oppimaan oppimisen taitojen tärkeyden. Ippo-tunnit ovat Hollolassa Kalliolan koululla viikoittain hyvin odotettuja oppilaiden keskuudessa.

Oppiminen on opittava taito

“Ippo-taidot selkeyttävät ajattelua” – luokanopettaja

Ipossa harjoitellaan oppimaan oppimisen taitoja, joita täytyy harjoitella niin kuin muitakin elämässä tarvittavia taitoja. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle. Oppilaat oivaltavat tämän, kun heidän kanssaan keskustelee siitä, kuinka paljon aikaa he käyttävät esimerkiksi jalkapallon tai viulunsoiton opiskeluun. 

Ippo tekee totta uudesta opsista

”Kiva, kun aiheet käsittelee meidän omia juttuja.” – oppilas 9v.

Ippo-oppimiskokonaisuutta luonnehtivat motivointi sekä tutkiva ja luova työskentelyote. Tärkeää on oppilaiden vahvuuksien ja oppimistyylien löytäminen sekä tiedon kytkeminen omaan arkeen. Ipossa tavoitellaan kokonaisuuksien ymmärtämistä ja laaja-alaisia taitoja.

Ippo opettaa tulevaisuuden taitoja.

”Aion käyttää näitä tosi paljon” – oppilas 11v

Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä. Oppimisessa on pitkälti kyse asenteista. Tarvitaan taitoa innostua uusista haasteista ja kykyä selviytyä pettymyksistä, kun joku menee pieleen. 

Ippo-kokonaisuuden toivotaan toimivan oppimisen personal trainerina ja toiveena on, että Ippo-taitoja sovelletaan muihinkin oppitunteihin ja -sisältöihin. Näin oppimisen taidot eivät jää irrallisiksi, vaan niistä muodostuu hyödyllisiä työkaluja oppilaiden opiskelua ja koko elämää ajatellen.

 

Salla Venäläinen ja Johanna Kivekäs

 

PS. IPPO palkittiin EDUCA 2018 -messuilla vuoden opetus-palkinnolla.  Lue uutinen aiheesta.