We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Innovaatiot kaipaavat tukea ja sparrausta kehittyäkseen

11.2.2018
693 views

Kouluilla ympäri Suomen tehdään monenlaisia upeita asioita joka päivä. Opettajat kehittävät innovaatioita, jotka helpottavat arkea, parantavat opetusta, saavat oppilaat innostumaan uuden oppimisesta. Suomalaiset opettajat ovat saaneet tutkimusperustaisen koulutuksen. Se antaa kompetenssia oman työn tarkasteluun jatkuvasti.

Pääsääntöisesti lienee niin, että innovaatiot syntyvät ainakin kahdella tavalla: Opettaja tai rehtori pyrkii ratkaisemaan jonkin omassa työssään kohtaamansa ongelman tai opettaja on kehittänyt työhönsä rutiineja tai toimintatapoja, joita hän haluaa kehittää ja mallintaa parhaaksi mahdolliseksi paketiksi.

Aniharva opetusinnovaatio kuitenkaan johtaa yrittäjäksi siirtymiseen. Vaikka helposti arvostelemme opetusalan yrittäjiä sanomalla, että olenhan minäkin noin tehnyt jo vuosia, olisinhan minäkin tuon voinut tehdä, on yrittäjyyden taustalla rohkeita ja määrätietoisia irtiottoja, paljon työtä ja antaumusta omalle asialleen. Kateuden sijaan kannattaakin siis iloita siitä, että opetusalan ammattilainen on uskaltanut ottaa rohkeita askelia parantaakseen koulua meidän kaikkien lastemme parhaaksi.

Opetusinnovaatiot eivät kuitenkaan jalostu itsestään levitettäviksi malleiksi. Innovaation keksijät ovat työstäneet ajatustaan jo pitkään hioen siitä särmiä. Jotkut opetusinnovaatiot ovat halunneet hakeutua erilaisiin ohjelmiin parantaakseen mahdollisuuksia menestyä ja levitä. Tällaista paketointiapua vaikkapa HundrED on voinut opetusinnovaatioilleen tarjota. Mutta mitä muuta apua mikä tahansa opetusinnovaatio voisi tarvita?

Olen kuluneen vuoden aikana päässyt sparraamaan useampaan HundrEDiin mukaan päässyttä innovaatiota. Sparrausprosessi alkaa aina kuuntelemisella: Mitä ollaan tekemässä, miksi ollaan tekemässä, mitä ollaan tavoittelemassa. Sen jälkeen on minun työni alkanut: Millaisia havaintoja voin opetusinnovaatiosta tehdä: Millaisia yhteyksiä opetusinnovaatiolla on muuhun kentän toimintaan, mihin kokonaisuuksiin innovaatio liittyy, mitä uusia näkökulmia tai verkostoja voin tarjota. Tutustuttuani satoihin opetusinnovaatioihin HundrEDin hakuvaiheen arvioinnissa ja työtehtävässäni perusopetuksen erityisasiantuntijana valtakunnallisesti tietopankki näistä upeista prosesseista alkaa olla jo varsin laaja. Kun siihen yhdistetään hallinnon osaaminen koulu-, kunta- ja valtakunnan tasolla, olen pystynyt hahmottelemaan paitsi innovaattoreille mahdollisuuksia kehittää tuotettaan, myös miettimään työtehtäväni kautta, miten erilaisista innovaatioista saadaan kehitettyä sellaisia, että niiden levittäminen on myös vastaanottavan koulun tai kunnan etu. 

Välillä sparraus tarkoittaa myös ikävien asioiden esille tuomista: joskus opetusinnovaatio ei vastaa siihen haasteeseen, johon se on ajateltu, tai kyseistä ongelmaa ei laajemmin tarvitse ratkaista. Joskus kysymys on yksittäisen henkilön tai ryhmän työotteesta, joka sinänsä on hienoa työtä, muttei sellaista, jota pystyisi monistamaan. Tämänkin sanominen ääneen on tärkeää, josko joskus myös kipeää kuultavaa.

Itse sparraajalle tämä työ on tarjonnut mahdollisuuden tutustua siihen, mitä koulukentässä tapahtuu juuri nyt. Aallonharjalla surfaaminen, hyvien ideoiden kehittäminen ja verkostojen luominen on valtavan innoittavaa ja myös mahdollisuus itselleni kehittää ammattitaitoani paitsi opetussektorin osaajana, myös tiedolla johtajana. Jos samalla siinä toinen saa ideaansa eteenpäin, mikäpä olisi parempi palkinto?

Mistä sitten löydän idealleni sparraajan? Kouluissamme on taitavia ja analyyttisia opettajia. Rehtoriksi etenee usein taitavia opettajia. Rehtoreista sivistysjohtoon siirtyy usein taitavia rehtoreita tai pedagogeja. Eri järjestöissä on valtavasti osaamista, jota asiantuntijat mielellään jakaisivat tietotaitoaan toisillekin. Osaaja saattaa siis olla lähelläkin, jopa omassa tai naapurikoulussa. Olennaista lienee löytää se, jolla on sopivaa tietoa ja verkostoa viedä eteenpäin kehiteltävää ideaa. Sparraajalle itselleen se voi myös olla oman ammatillisen kehittymisen väylä, jos sen sellaisena haluaa ajatella.

Minulle sparraaminen on ollut hauskaa oman työn ohella tehtävää innostavaa koulukeskustelua. Toivon voineeni auttaa muutamia opetusinnovaatioita eteenpäin. Ehkäpä oma innovaationi voisikin olla mallintaa tätä prosessia, mutta toistaiseksi teen sitä rakkaudesta lajiin. <3 

Leena Pöntynen
Perusopetuksen erityisasiantuntija

Kuntaliitto