We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Globaali HundrED

7.12.2017
115 views

HundrEDin missio on auttaa kaikkia nuoria kukoistamaan etsimällä ja jakamalla inspiroivia innovaatioita K-12-koulutuksen piiristä.

Valitsemme vuosittain sata koulutusinnovaatiota maailmalta ja jaamme ne ilmaiseksi maailmanlaajuisesti. Ensimmäinen innovaatiokokoelmamme julkaistiin lokakuussa 2017.

Tiimimme käy läpi satoja innovaatioita kaikkialta maailmaa. He aloittavat tunnistamalla koulutuksen osa-alueita, jotka voisivat hyötyä innovaatiosta, kuten taitoja, koulutusympäristöjä, opetusta, arviointia ja johtajuutta.

Tiimi etsii ja analysoi innovaatioita monesta eri näkökulmasta: toissijaisella tutkimuksella, puhumalla asiantuntijoiden kanssa, osallistumalla tapahtumiin ja ottamalla hakemuksia vastaan.

HundrED-innovaation kriteerit ovat:

  • Innovatiivisuus: Tuoko se jotain uutta kontekstissaan?
  • Impakti: Pystyykö se osoittamaan vaikutuksensa? Onko projekti ollut käynnissä vähintään vuoden?
  • Skaalautuvuus: Voisiko innovaatiota käyttää, tai onko sitä jo käytetty, muualla tai muissa maissa? Jos innovaatio täyttää nämä kriteerit, tiimi siirtyy haastattelemaan innovaation luojaa tai edustajaa.

Puolistrukturoiduilla haastatteluilla tiimi pyrkii ymmärtämään innovaatioita syvällisemmin. 

Jokaisen innovaation toimivuudesta voidaan tämän haastattelun jälkeen antaa vielä lisätodisteita

Jaettavat innovaatiot valitaan tutkimukseen, haastatteluun ja kansainvälisen Advisory Boardin suositukseen perustuen. Tämän jälkeen kaikki innovaatiot yhdenmukaistetaan selkeään formaattiin ja jaetaan sivuillamme.

Kutsumme kaikki valitut innovaattorit lokakuussa järjestettävään HundrED Innovation Summit - tapahtumaan juhlistamaan työtään kolmen päivän ajan.

HundrED on voittoa tavoittelematon järjestö. HundrEDiin hakeminen ja valituksi tuleminen on ilmaista innovaattoreille.