We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Digitaitoja vertaisoppimalla

25.4.2017

Digitaitoja vertaisoppimalla

Uuden opetussuunnitelman mukainen koulukulttuurin muutos edellyttää hyvin toimivia pedagogisia ja teknologisia käytänteitä.

VerDi eli vertaisoppiminen digitaidoissa on toimintamalli, jossa opettajat tekevät yhteistyötä uuden tieto- ja viestintäteknologian oppimisen, opettamisen ja käyttöönoton parissa. VerDi-mallissa hyödynnetään paitsi opettajien vertaisoppimista myös oppilaiden vertaisoppimista digitaitojen edistämisessä.

 

Vertaisoppimisessa tiedot ja taidot siirtyvät asteittain

Vertaisoppiminen VerDi-projektissa tarkoittaa käytännössä tietojen ja taitojen siirtymistä niin vertikaalisesti (luokka-asteen sisällä) kuin horisontaalisestikin (luokka-asteelta toiselle).

”Aikuiset ei oo ihan niin ku perillä uusimmista jutuista ja nuoret osaa paremmin käyttää nykyajan sanoja ja ilmaisuja." Esimerkiksi Pyörön koulun kuudennen luokan opettajat opiskelevat aiheen opettajaryhmässä saaden Kuopion kaupungin digitutorin apua säännöllisesti.

Kun kuudennen luokan opettajat ovat omaksuneet uuden opiskeltavan asian, he opettavat oman kuudennen luokan oppilaansa käyttämään sitä. Kokonaisuus voi olla esimerkiksi Edison-robottien käyttö.

Kuudennen luokan oppilaat tietävät, että heillä on velvollisuus opettaa sama asia viidennen luokan oppilaille. Tällä menetelmällä edetään luokka-asteelta 6 luokka-asteelle 3.

Prosessissa eri luokka-tasojen opettajat oppivat oppilaidensa mukana uuden opetussuunnitelman mukaisia digitaitoja kokeillen ja yhteistoiminnallisesti. VerDi-tunti voi olla vaikkapa käsityötunnilla, jos atk-luokka tai vaikka robotit ovat silloin käytettävissä.

Tunti ei ole riippuvainen yhdestä yksittäisestä opettajasta, vaikka opettajalla pedagoginen vastuu oppitunnin suunnittelusta onkin: pääosassa ovat oppilaat ja vertaisoppiminen. Oppilaiden jo olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen, teknologian joustava käyttö ja kokeileva suhtautuminen uusiin asioihin ovat keskeisessä roolissa VerDi-tunneilla.

 

Vastuun jakaminen ja yhteistyö toiminnan keskiössä

Laajemmin VerDi-projektissa nykylasten ja nuorten oivaltava ja nokkela teknologian käyttö otetaan yhteisölliseen hyötykäyttöön. Oppilaiden välinen keskustelu näyttäisikin tukevan yhteisöllistä tiedon rakentumista ja ’learning by doing’ miellyttää nuoria oppijoita.

Uuden oppiminen tutorparin kanssa tuntuu oppilaista mielekkäältä siksikin, että "ope ei juoksentele ympäri luokkaa, eikä tarvi viitata kymmentä minuuttia, kun voi kysyä tutorilta”.

VerDi-malli on ollut pidetty myös opettajien keskuudessa. Jaettu yhteisöllinen digitaitojen opiskelu on lisännyt pedagogista suunnittelua ja keskustelua. Mallin avulla koko työyhteisö on kehittänyt digitaitojaan suuren harppauksen, ja ahdistus digiloikasta on selvästi vähentynyt. Kun vastuuta on jaettu koko koulun sisällä, teknologia on saatu sulautettua mielekkääksi osaksi opetusta.

 

Maarit Oikarinen
Luokanopettaja
Pyörön koulu

Toimittaja Anne Heikkinen Ylen Puheaspekti -ohjelmasta vieraili seuraamassa VerDi -tuntia. Tunnelmia voi kuunnella Yle Areenasta ››

Lue lisää VerDstä täältä ››