Sari Kontra

Sari Kontra

Helsinki, Finland

Ribbon FINLAND 100
innovation
Run, Jump, Learn!
Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamista osaksi omaa opetusta.
Ribbon FINLAND 100
innovation
Run, jump, learn!
Learning by doing is an effective way of generating in-depth understanding of a subject. Run, jump, learn! provides easy ways to incorporate physical activities into teaching.