We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Sampo Lokki: Koulujen kehittämisestä

Uutinen

Suomen koulut ovat hankkeiden ja projektien kyllästämiä. Kehittämistä jarruttaa malli, jossa kehittämiseen suunnattu raha on korvamerkitty valtakunnallisiin tai alueellisiin kehityshankkeisiin. Koulut kehittyvät ja kehittävät toimintaansa hankkeesta toiseen – visioiden tai opettajien oman intohimon sijaan kehittämistä ohjaavat liiaksi hankkeet ja raha. Tämä on harmillista, halua kehittää nimittäin löytyy. Pahimman muutosvastarinnan jo laantuessa näen ja koen joka puolella asennetta muutokseen, jollaista ei aiemmin olla koettu. En osaa edes unelmoida, mihin suomalainen osaaminen meidät johdattaa 2020-luvulla, kun kehittämisen esteet saadaan purettua.

HundrEDin  tavoitteena on saada hyviä käytänteitä ja osaamista koulujen toimintaan ja rakenteisiin. Kehittäminen alkaa projektista, mutta asiantuntijayhteisön ja tuen avulla muutosten ja toimintamallien on tarkoitus olla pysyviä. Tärkeimmät muutoksen välineet ovat asenne ja rohkeus muuttaa perinteisiä toimintamalleja – sitä HundrED-projekteissakin korostetaan.

Muutoksen johtaminen on rehtoreiden haastavimpia tehtäviä lähitulevaisuudessa. Kouluissa tarvitaan ja tapahtuu väistämättä kulttuurin muutos opetuksessa ja opettajien työssä. Opetusteknologia mahdollistaa yksilöllisemmän oppimisen ja monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut opetuksessa. Avoimimmin muutokseen suhtautuvat selviävät siitä voittajina. Muutos lähtee ja on jo lähtenyt oppilaista ja opettajista. Rehtoreiden tärkein tehtävä on mahdollistaa opettajien kehittämistyö. Opetuksen järjestäjien tulee uskaltaa rikkoa vanhoja toimintamalleja ja rakenteita. Kouluille tulee antaa ja niiden tulee saada ottaa vastuu omasta kehittämisestä.

Välillä vauhti hirvittää ja mennään liian kovaa ja liian pitkälle, jopa väärään suuntaan. Erilaiset ja äärimmäisetkin kokemukset ovat kuitenkin tärkeitä onnistuneen lopputuloksen ja oman koulun kulttuurin löytämisen kannalta. Työ on kouluissa kesken, mutta muutos on jo alkanut ja sen mahdollistamiseksi meidän asioista päättävien tulee tehdä kaikkemme.


Sampo Lokki
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun apulaisrehtori
HundrEDin ohjausryhmän jäsen