We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Opentunti uudistui peruskoulun opettajan arkityökaluksi

Opentunti uudistui peruskouluopettajan arkityökaluksi

Opentunti on peruskoulun arkinen työkalu, jonka avulla hyvät ideat ja toimintatavat liikkuvat yli kunta- ja koulurajojen. Se helpottaa opettajien työtä tarjoamalla heidän käyttöönsä alustan, jossa voi paitsi säilyttää ja kehittää, myös jakaa omia opetussuunnitelmiaan muiden kanssa. 

Ajatus Opentuntia varten syntyi, kun kaupalliset palvelut eivät tuntuneet sopivan opettajan työprosessiin. Omien polkujen jakaminen oli työlästä, vuosittaista työnkulkua ei oltu mietitty ja peruskoulun näkökulmasta kaupalliset alustat tuntuivat painottavan liikaa etäopiskelun tyyppistä pedagogiikkaa. 

Kun uutta palvelua alettiin suunnitella, kävi selväksi miten epäorganisoidusti opettajien ammattitaitoa jaetaan kollegoiden kanssa. Uusien opetustapojen ja ideoiden etsiminen oli hajaantunut erilaisille foorumeille, ja niiden etsiminen netistä oli aikaa vievää. Lisäksi pitkän uran tehneiden opettajiien pedagoginen osaaminen poistuu käytöstä eläköitymisen yhteydessä. 

Ratkaistavia ongelmia oli siis runsaasti. Lopputuloksena syntynyt Opentunti auttaa opettajia suunnittelemaan työnsä siten, että suunnitelmat ja kurssit ovat helposti koko ajan saatavilla ja niitä voi jatkuvasti päivittää arkityön ohessa. 

Opentuntia voi käyttää paitsi oman työn alustana, myös lähteenä uusia opetuskokonaisuuksia suunniteltaessa.

Opentuntia voi käyttää paitsi oman työn alustana, myös lähteenä uusia opetuskokonaisuuksia suunniteltaessa. Sen tavoitteena on säilyttää pedagoginen vapaus, mutta helpottaa opetettavaan asiaan liittyvän lisätiedon tallentamista ja jakamista oppilaille.

“Suomessa on käynnissä paljon hankkeita, jotka tähtäävät ideoiden jakamiseen kouluissa ja valitettavan usein hankkeet joutuvat keksimään tai ylläpitämään jakamisalustoja itse. Tämä vie aivan turhaan resursseja itse sisällön tuottamisesta, joka kuitenkin on se tärkein asia”, tiivistävät palvelua kehittäneet Janne Korsimo ja Marko Mäenpää.

HundrEDilta Opentunti sai tukea etenkin palvelun ulkoasun suunnitteluun. Seuraavaksi palautetta toivotaan etenkin alustan käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä.

Tutustu uuteen palveluun osoitteessa opentunti.fi.