We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Lukutaidosta lukemisen iloon

Lukutaidosta lukemisen iloon

Lohjan Muijalan koulussa kehitään Ateljee-toimintamallia, jolla tähdätään oppilaiden lukuinnon lisäämiseen.

Toimintamallin taustalla on amerikkalainen The Daily Cafe -menetelmä, jonka ovat luoneet sisarukset Gail Boushey ja Joan Moser. Erityisopetuksen ohjaavana opettajana toimiessaan Taina Hämäläinen löysi menetelmän tutustuessaan eri puolilla maailmaa löytyviin kirjallisuuden opetuksen malleihin.

"Mallissa kiinnosti alunperin erityisesti se, miten erilaisen lukutaidon omaavat oppilaat voivat opiskella jouhevasti samassa ryhmässä", kertoo Taina Hämäläinen.

Nyt mallia onkin kehitetty edelleen suomalaiseen kontekstiin.

Ateljee-malli on inklusiivinen ja perustuu kirjallisuuteen. Sen tavoitteena on oppilaiden lukuinnon lisääminen. Ateljee on suunnattu 1.–6. luokien äidinkielen ja kirjallisuuden tunneille. 

Koulussa on tällä hetkellä käytössä viisi erilaista Ateljeeta. Ateljeessa muun muassa luetaan yksin tai yhdessä parin kanssa, kirjoitetaan luovasti sekä harjoitellaan tarkkaa oikeinkirjoitusta ja kuuntelemista.

 

Oppilailla on selkeästi esitellyt omat tavoitteet

Oppilaiden omat tavoittet ovat selkeästi esillä huoneentaulussa. Tavoitteita ovat lukemisen sujuvuus, sanavaraston laajentaminen, luetun ymmärtäminen sekä tarkka oikeinlukeminen. Tavoitetta kohden edetään askel askelelta – tämä mahdollistaa eriyttämisen.

Oppilaiden kanssa yhdessä laaditaan myös sääntötaulu siitä, miltä luokassa näyttää, kuulostaa ja tuntuu silloin kun oppilaat lukevat.

Jokaisen oppilaan tapa lukea on yhtä tärkeä

Ateljee-mallissa jokaisen lapsen tapa lukea on yhtä tärkeä. Lukutaidoton ekaluokkalainen osaa tutkia kirjan kuvia ja tuttua kirjaa voi lukea muistelemalla tarinaa. Ateljee-malli otetaankin käyttöön mallintamalla oppilaille kolme tapaa lukea kirja: luen kuvat, luen tekstin, kerron tarinan omin sanoin.

Oppituntien alussa opettaja pitää noin kymmenen minuutin ryhmäopetustuokion. Seuraavana askeleena on Itsenäisen lukemisen -ateljeen esittely oppilaille. Muutama oppilas näyttää miltä toivottu toiminta näyttää ja miltä se ei näytä. 

Mallittamisen jälkeen Itsenäisen lukemisen ateljeeta harjoitellaan noin kolmen minuutin ajan. Kestävyyttä rakennetaan pikkuhiljaa iän mukaan noin 10–20 minuuttiin. Kun oppilaat oppivat työskentelemään itsenäisesti, opettajalle vapautuu aikaa yksilö- tai pienryhmätapaamisiin itsenäisen lukemisen aikana.

Itsenäistä opiskelua jatketaan taas seuraavaan lyhyeen opetustuokioon saakka.

 

Kiinnostuitko?

Koko päivän koulutus Ateljee-toimintamallista on tarjolla 13.9.2017 Heurekassa. Koulutuksen pitävät Taina Hämäläinen, Saara Loikkanen ja Laura Niinikivi, ja sen järjestää Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Seuraa ESAVIn sivuja ilmoittautuaksesi mukaan.


Taina Hämäläinen
Rehtori
Samanaikaisopettaja 1. luokan Ateljee-tunneilla

Saara Loikkanen
Luokanopettaja

Laura Niinikivi
Luokanopettaja