We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Esineiden internet – konkretiaa oppiainerajat ylittävään tekemiseen

uutinen

“Olen tekninen ihminen ja tykkään räpeltää laitteiden kanssa.” Näin kuvaa itseään Kannuksen Juhani Vuorisen koulun 9.-luokkalainen Tommi Jokinen. Hän on yhtenä oppilaana mukana toteuttamassa yläkoulunsa HundrED-projektia, jonka teemana on esineiden internet.

Esineiden internet -projektin tarkoituksena on muuttaa paljon puhuttu koodaus konkretiaksi, eri oppiaineita yhdistäväksi toiminnalliseksi ohjelmoinniksi. Projektissa suunnitellaan, rakennetaan ja ohjelmoidaan luonnontieteiden ympäristöntutkimukseen ja kuvataiteeseen liittyviä laitteita. Siten voidaan esimerkiksi havainnoida ympäristön muutoksia ja lisätä toiminnallisia osia kuvataiteen oppilastöihin. 

Opettajat ovat kokeneet, että projekti on tuonut uutta intoa ja syvyyttä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, johon koulujen tulee panostaa uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä.

HundrED-projektissa mukana oleva 9.-luokkalainen, Arttu Erkkilä, on yllättynyt positiivisesti hänen kolmen yläkouluvuotensa aikana tapahtuneista muutoksista. “Perinteisen yhden oppiaineen luokkatyöskentelyn tilalle on tullut monen oppiaineen projekteja. HundrEDin ja 3D-tulostamisen kaltaiset tekniset projektit ovat tuoneet mielekkyyttä ja vaihtelua opiskeluun.”

Artulle on jo kertynyt selkeä näkemys siitä, miten koodausta voitaisiin koulussa hyödyntää ja laajentaa: “Se voisi edetä ensin graafisesti ohjelmoitavista pikkuroboteista lopulta monipuoliseen rakentamiseen ja ohjelmointikieliin.”

Tärkeä osa Esineiden internet -projektia on kokemusten ja toimintamallien levittäminen ympäristöön verkkosivujen, blogin sekä yhteistyökoulujen ja Keski-Pohjanmaan LUMA-keskuksen kautta. Juhani Vuorisen koulun sisällä kokemuksia ja tietoa on jaettu jo pitkään niin opettajien kuin oppilaidenkin toimesta. HundrEDin avulla Esineiden internet -projektin toimintamallit saavat valtakunnallista ja kansainvälistäkin julkisuutta.

Tommi Jokinen ja Arttu Erkkilä ovat olleet yläkoulun aikana mukana oppilasagenttitoiminnassa, jossa he ovat jakaneet kokemuksia ja tietämystään robotiikasta toisille oppilaille esimerkiksi vapaaehtoisena välituntitoimintana.

Molemmat uskovat, että peruskoulussa saatavista ohjelmoinnin ja hankerakentamisen pohjatiedoista on heille hyötyä jatkossakin. He tähtäävät yläkoulun jälkeen lukioon ja sen jälkeen silmissä siintävät jo teknisen alan opinnot yliopistossa.

 

Antti Tuominen
biologian ja maantiedon opettaja
Juhani Vuorisen koulu


Tutustu Esineiden internet -projektiin tarkemmin ››