Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

E
V

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojen, osaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma

Suomi
Ohjelma tarjoaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen. Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen, jota he pyörittävät lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12 kuukauden ajan.
Introduction

Valmis työkalu yrittäjyyskasvatukseen

“Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat pääsevät ottamaan omat ideansa käyttöön ja oppivat työelämässä tarvittavia taitoja tekemällä oppien”

Virpi Utriainen, toiminnanjohtaja, Nuori Yrittäjyys ry

Yrittäjämäiset taidot ovat olennaisia tulevaisuuden työelämässä. Näitä taitoja ovat muun muassa ryhmätyö- ja projektitaidot, omien ideoiden käyttöönottaminen, ongelmanratkaisutaidot sekä itsetunnon rakentaminen. Opiskelijoiden on hyvä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen sekä  yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia.  Lisäksi oppilaat oppivat kantamaan oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Kansainvälisen Global Entrepreneur Monitor -tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten yrittäjähenki on huipussaan. Viimeisin tutkimus paljastaa, että lähes joka viides alle 25-vuotias uskoo perustavansa yrityksen. Kymmenen vuotta sitten vastaava luku oli alle seitsemän prosenttia.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatusta. Sen tavoitteena on saada nuoret tunnistamaan ja hyödyntämään kykynsä tekemällä oppien. Vuosi yrittäjänä -ohjelma on yksi NY:n yhdestätoista ohjelmasta. Ohjelma kartuttaa opiskelijoiden työelämätaitoja, vahvistaa taloudenhallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittää yrittäjämäistä asennetta.

Ohjelmassa opiskelijat perustavat oikealla rahalla toimivan NY-yrityksen. Ohjelman aikana käydään läpi yrityksen kaikki vaiheet sen perustamisesta lopettamiseen. Ohjelman ytimessä on opittujen taitojen soveltaminen käytännössä, kun oppimisympäristönä toimii reaalimaailma.

Koska ohjelma tarjoaa opiskelijalle tarkasti ohjatut vaiheet yrityksen pyörittämiseksi ja oma opettaja on tukena koko ajan, opiskelijan on mahdollista turvallisesti kokeilla ja saada kokemusta siitä, millaista on toimia yrittäjänä.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille. Ohjaavalla opettajalla ei tarvitse olla aiempaa taustaa yrittäjyyskasvatuksesta – tärkeintä on innostus. Nuori Yrittäjyys ry toimii opettajan tukena läpi ohjelman.

NY on osa kansainvälistä Junior Achievement (JA) -verkostoa, joka tarjoaa opiskelijoiden yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. JA on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa lasta ja nuorta yli sadassa maassa.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Target Group
4 300
Children/Users
1
Country
1995
Established
Not-for-profit
Organisation
283
Views
Tips for implementation
Ohjelma on osa oppilaitoksen opetusta ja toteutuksesta vastaa opettaja. Ohjelman voi toteuttaa lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12kk mittaisena. Ohjelmassa on osallistujakohtainen rekisteröintimaksu (25€). Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa verkko-oppimisympäristön opettajille ja opiskelijoille.
Contact information
E
V
HundrED Review
Innovativeness

Oppilaiden omien ideoiden kehittäminen ja yrityksen perustaminen käytännössä.

Impact

Monialaisten työelämä- ja tulevaisuustaitojen oppiminen.

Scalability

Avoin ohjelma kaikille. Osallistuminen vaatii oppilaitoksen päätöksen ohjelman aloittamisesta oppilaitoksessa.

Media

See this innovation in action

Uskalla Yrittää 2019 Aftermovie
Opettajien kokemuksia Vuosi yrittäjänä -ohjelmasta

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Päätös ohjelman aloittamisesta
Oppilaitos tekee päätöksen ohjelman aloittamisesta oppilaitoksessa.
Read more
02
Portaaliin rekisteröityminen ja ohjaamiseen kouluttautuminen
Ohjelman käyttöönotto on helppoa, sillä Nuori Yrittäjyys ry on opettajan tukena koko ohjelman ajan.
Read more
03
Ohjelman käynnistyminen ja toteuttaminen
Ohjelma käynnistyy oppilaitoksissa ja opettaja määrittää ohjelmakokonaisuuden.
Read more
04
Sähköinen oppimisympäristö tukena
Ohjelman tukena on Nuori Yrittäjyys ry:n rakentama sähköinen portaali, joka muodostuu 22 oppimismoduulista.
Read more
05
Kilpailut ja tapahtumat ohjelman aikana
Ohjelmassa on erilaisia verkkokilpailuja tapahtumia, joihin NY-yritykset voivat osallistua.
Read more