Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Työkalu omien oppimistavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen

Tavoitemittari

location_on Helsinki, Finland
Tavoitemittari on konkreettinen oppimisen tueksi rakennettu työkalu. Se auttaa oppilasta hahmottamaan kurssin tavoitteet ja arvioinnin kriteerit. Tavoitemittarin avulla opettaja pystyy eriyttämään opetusta ja toimimaan oppilaan tukena paremmin etenkin vuorovaikutuksellisesti.
Tavoitemittari tarjoaa oppilaille syvällisen kartoituksen ja käsityksen omista taidoistaan ja kehitysmahdollisuuksista.

- Eve Lappalainen, matematiikan lehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

11 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
516
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Arviointi on merkittävin oppilaan oppimista ohjaava tekijä. Tämän vuoksi arvioinnin tulee olla avointa: oppilaat tietävät, minkä perusteella arvosana tai loppuarviointi tietystä kokonaisuudesta muodostuu ja mitä heidän tulee tehdä saavuttaakseen tavoittelemansa arvosanan tai loppuarvioinnin.

Jokaisen oppilaan oppimisprosessi on yksilöllinen. Toiset tarvitsevat enemmän ja toiset vähemmän aikaa tavoitteiden saavuttamiseen ja oppisisältöjen oppimiseen. Tällöin on tärkeää, että opetuksessa mahdollistuu oppilaan yksilöllinen eteneminen ja oppilas voi edetä omassa tahdissaan asetettuja tavoitteita kohti.

Tavoitemittari on väline, jonka avulla oppilas saa kokonaiskäsityksen siitä, mitä on tavoitteena oppia. Hänelle muodostuu myös ymmärrys siitä, mitä hänen tulee osata saavuttaakseen omat tavoitteensa. Oppilas valitsee itse mitä tavoittelee kunkin oppimiskokonaisuuden aikana ja etenee välineen avulla systemaattisesti kohti näitä tavoitteita tietäen, minkä arvosanan ja loppuarvioinnin kokonaisuudesta saa.

Tavoitemittarin kehittely alkoi, kun huomattiin ettei parhaita tuloksia saada opettamalla kaikille oppilaille samasta päätavoitteesta kaikkia samoja asioita eikä kaikilla tarvitse olla samat osaamisen tason tavoitteet. Oppilailla voi olla myös yksilöllisiä tavoitteita, ja opettajan tehtävä on luoda oppilaille mahdollisuus eriyttää osaamistaan.

Tavoitemittari on kehitetty yläkoulun matematiikan opetukseen, mutta sitä voi soveltaa samojen käyttöperiaatteiden mukaan myös muihin oppiaineisiin.

Jos jossakin oppiaineessa tai opintojaksossa ei voida edetä täysin yksilöllisesti, Tavoitemittari toimii ainoastaan arvioinnin kriteeristönä. Oppilas voi opintojen edetessä seurata mittarista, mitä arvosanaa hänen osaamisensa tässä vaiheessa vastaa.

Tällä sivulla kuvatut stepit auttavat sinua rakentamaan tavoitemittarin omille oppitunneillesi.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Helposti sovellettava malli tekee tavoitteista näkyviä ja seurattavia oppilaalle.

Impact

Oppilaat oppivat asettamaan itse tavoitteita ja etenemään niihin itseohjautuvasti.

Scalability

Mittari on helposti käyttöön otettavissa eri oppiaineisiin, kunhan opettajalle eri arvosanojen kriteerit ovat selkeät.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tavoitemittarin rakenteen idea
Tavoitemittarin rakenne perustuu sille, että opiskeltavista asioista osataan eritellä aivan perustiedot sekä taidot, jotka tarvitaan kokonaisuuden ymmärtämiseen.
Read more
02
Päätavoitteen asettaminen
Pohdi, mitä on tavoitteena oppia jakson aikana – eli mikä on jakson otsikko.
Read more
03
Taitojen sanallistaminen
Pohdi, mitä sisältötavoitteita kunkin taidon harjoitteluun liittyy. Kirjaa ylös kaikki ne taidot, mitä tarvitaan, jotta oppilaalla on mahdollisuus oppia jakson päätavoite.
Read more
04
Taitojen jakaminen perusosaan, soveltavaan osaan ja syventävää...
Jaa kirjatut taidot kolmeen osaan.
Read more
05
Taitoja mittaavien tehtävien laatiminen
Laadi jokaiseen osaan sellaisia tehtäviä, jotka mittaavat kyseisen osion tavoitteita ja oppisisältöjä.
Read more
06
Oppilaiden tavoitteisiin perehtyminen
Oppilaat perehtyvät ennen työskentelyn aloittamista laadittuihin tavoitteisiin.
Read more
Show more