Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Margit Sjöroos

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Aistiystävällisiä ympäristöjä koulumaailmaan

Stress Free Area ®

Helsinki, Finland
Konsepti auttaa luomaan aistiystävällisiä ympäristöjä poistaen koulutiloista myös tiedostamattomasti häiritsevät tekijät. Konsepti on sovellettavissa niin opetustiloihin kuin opettajainhuoneisiin.
Introduction

Mikä Stress Free Area on?

Margit Sjöroos, konseptisuunnittelija
“Aistiystävällisen suunnittelun lopputuloksena on moniaistinen ergonomia. Stressiä jopa tiedostamattomasti aiheuttavat tekijät on riisuttu pois.”

Margit Sjöroos, konseptisuunnittelija

Kun ajattelemme ergonomiaa, ajattelemme usein työskentelyasentoja ja fyysistä ergonomiaa. Kuitenkin ympäristössämme on useita eri aistein havaittavia tekijöitä, jotka voivat haitata työskentelyä siinä missä huono työasentokin.

Liiallinen negatiivinen kuormitus haittaa keskittymistämme ja käyttäytymistämme. Ihmiset ovat jatkuvan ärsyketulvan kohteena, ja monet stressiä aiheuttavat aistimukset ovat tiedostamattomia. Tilasuunnittelussa ei kuitenkaan usein huomioida kaikkia aistejamme ja aivojemme kehityshistoriaa.

Stress Free Area -konseptin ydin on aistiystävällinen suunnittelu. Siinä suunniteltavista tiloista riisutaan sekä tiedostetut että tiedostamattomat negatiiviset aistiärsykkeet, jotka voivat aiheuttaa stressiä.

Kaikki lähtee myötäelävästä suunnittelusta. Tilat voidaan suunnitella tukemaan eri vireystiloja ja toimintoja värein, muodoin, kasvielementein ja akustisin keinoin. Useampien aistien huomioimisella on kumulatiivinen yhteisvaikutus: on parempi huomioida kaikkia osa-alueita vähän kuin yksi kokonaisuudessaan.

Lopputuloksena on aistiystävällinen ympäristö, joka ideaalin oppimisympäristön tavoin mahdollistaa keskittymisen ja kommunikaation sekä rakentaa puitteita luovuudelle. Kun opetustilat tai vaikkapa opettajanhuone suunnitellaan tukemaan tarkoitettua toimintoa, koko kouluyhteisön hyvinvointi paranee.

Aistiystävällinen suunnittelu ei vie enempää resursseja kuin tavallinen oppimisympäristöjen suunnittelu ja toteutus – se maksaa vain vaivan. Useimmiten tarvittavat ratkaisut ovat toteutettavissa sisustussuunnittelun keinoin esimerkiksi väri- ja kalustevalinnoin, ja remontin ei tarvitse olla kallis.

Aistiystävällinen suunnittelu kulkee käsi kädessä ekologisuuden kanssa, sillä aisteja huomioiva tila kestää aikaa. Lisäksi kun ihmiset voivat paremmin, he jaksavat ylläpitää tiloja ja tehdä ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Margit Sjöroos on kehittänyt aistiystävällistä suunnittelua ja Stress Free Area -konseptia vuodesta 1996 lähtien. Konseptia on sovellettu niin toimistoissa, toimitiloissa, huippu-urheilukisoissa kuin fyysisissä ja digitaalisissa oppimisympäristöissäkin.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2002
Established
-
Organisation
1 179
Views
Tips for implementation
Riippuvat toteutuksen laajuudesta: konseptia voi soveltaa vain yhteen nurkkaukseen tai koko koulualueeseen. Kustannustaso on sama kuin muissakin tilauudistuksissa.
Contact information
Margit Sjöroos
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistää useiden tieteenalojen osaamista pitkälliseen kokemukseen tilasuunnittelusta.

Impact

Tiedostamattomat stressitekijät kouluympäristössä vähenevät, mikä vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja työskentelyyn.

Scalability

Stress Free Area -konseptin mukaiset tilat ovat toteutettavissa samoin kustannuksin kuin tavalliset tilauudistukset.

Media

See this innovation in action

Päiväkoti Ankkalampi Helsingin Vallilassa
Aistiystävällinen tila tukee opettajien hyvinvointia - Tiedon silta
Asikkalan Aurinkovuoren koulussa asuu äly, mutta ei stressi

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Yhteydenotto
Aloita ottamalla yhteyttä Stress Free Area ® -konseptiin.
Read more
02
Työpajatyöskentely
Kun alustavat päätökset on tehty, osallistetaan tilan käyttäjiä uuden aistiystävällisen lähestymistavan huomioimiseen.
Read more
03
Sisustus- ja tilasuunnittelu
Suunnitteluvaiheessa kerrataan työpajoista saadut tiedot, tilan käyttötarkoitus, budjetti ja mahdolliset saatavilla olevat kierrätyselementit (kuten olemassaolevat kalusteet).
Read more
04
Toteutus ja tilan käyttöönotto
Toteutuksen vaatima aika riippuu suuresti projektin laajuudesta.
Read more
05
Lisäelementit
Joskus tilan käyttötarkoituksen mukaan erilaiset lisäelementit ovat tarpeen.
Read more