Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Oman hyvinvoinnin oppimisympäristö

Sports, Science & Health Lab

location_on Jyväskylä, Finland
Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omasta kehosta saatavia, mitattavia arvoja eri oppiaineiden opetuksessa.
Opetuksen henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen omasta kehosta saatavien mittausten avulla lisää opiskelijoiden motivaatiota ja kokonaisuuksien hahmottamista.

- Tuulevi Piesanen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Schildtin lukio

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

16 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
186
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Tiedon lisääntyminen, hektinen lukiolaisarki sekä aikataulupaineet haastavat lukiokoulutusta entistä vahvemmin. Opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen onkin noussut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Jotta hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja konkreettiset teot kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseksi jäisivät osaksi arkielämää, tulee koulun mahdollistaa nuorten omatoimisuuden kasvu hyvinvointiin liittyen jo kouluaikana.

Schildtin lukion Sports, Science and Health LAB on toiminnallinen, motivoiva, ja aktiivisuuteen kannustava fyysinen tila, johon on hankittu opetusta havainnollistavia välineitä ja laitteita. Tila koostuu koulun pohjakerroksen käytävään rakennetusta kuntosalitilasta sekä sen läheisyydessä olevasta monitoimiluokasta. Monitoimiluokan yhteydessä on myös huone, jota käytetään tarvittaessa lepotilana.

Tilan käytössä korostetaan erityisesti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ymmärtämistä.

Oppimista havainnollistetaan muun muassa verenpainemittareiden, spirometrin, sykemittareiden, stetoskooppien ja valokennolaitteiston avulla. Oppimisympäristö ja sen mittavälineet mahdollistavat opetuksen toiminnallisuuden lisäämisen. Mittavälineistön avulla luodaan yhteys oppisisältöjen ja opiskelijan oman elämän välille.

Omasta kehosta saatavia mittaustuloksia käytetään suoraan oppituntien materiaalina esimerkiksi matematiikan ja fysiikan tunneilla. Henkilökohtaistamisen lisäksi opiskelijan oma vastuunotto terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä valinnoissa kasvaa.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio yhdistelee osallisuutta, terveellisten elämäntapojen omaksumista ja opetusta henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteiden kautta.

Impact

Opiskelijat saavat vastuuta monista eri asioista omaan hyvinvointiinsa ja opetukseensa liittyen ja sitoutuvat siksi hyvin.

Scalability

Terveys on teemana universaali.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
December 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oppiympäristön suunnitteleminen ja luominen
Suunnittele minkä tilan voisit muokata aktivoivaksi, helposti muunneltavaksi oppimisympäristöksi, ja mitä välineitä haluaisit hankkia.
Read more
02
Välinehankintojen tekeminen
Selvitä käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelkaa yhdessä toiminnassa mukana olevien opettajien kanssa ensin kaikkein tarpeellisimmat välinehankinnat.
Read more
03
Tilan käyttäminen opetustunneilla
Käytä muokattua tilaa ja hankittuja välineitä mahdollisimman monipuolisesti opetuksessa. Kannusta muitakin opettajia käyttämään niitä oman esimerkkisi kautta.
Read more
04
Tilan ja välineiden itseohjautuvaan käyttöön innostaminen
Opiskelijoiden aktiivisuuden lisääntymiseen päästään mahdollistamalla opiskelijoille tilojen ja välineiden omatoiminen käyttö sekä ohjaamalla heitä siihen.
Read more