Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

T

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Oman hyvinvoinnin oppimisympäristö

Sports, Science & Health Lab

Jyväskylä, Suomi
Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omasta kehosta saatavia, mitattavia arvoja eri oppiaineiden opetuksessa.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opetuksen henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen omasta kehosta saatavien mittausten avulla lisää opiskelijoiden motivaatiota ja kokonaisuuksien hahmottamista.”

- Tuulevi Piesanen, liikunnan ja terveystiedon opettaja, Schildtin lukio

Tiedon lisääntyminen, hektinen lukiolaisarki sekä aikataulupaineet haastavat lukiokoulutusta entistä vahvemmin. Opiskelijoiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen onkin noussut yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi.

Jotta hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja konkreettiset teot kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämiseksi jäisivät osaksi arkielämää, tulee koulun mahdollistaa nuorten omatoimisuuden kasvu hyvinvointiin liittyen jo kouluaikana.

Schildtin lukion Sports, Science and Health LAB on toiminnallinen, motivoiva, ja aktiivisuuteen kannustava fyysinen tila, johon on hankittu opetusta havainnollistavia välineitä ja laitteita. Tila koostuu koulun pohjakerroksen käytävään rakennetusta kuntosalitilasta sekä sen läheisyydessä olevasta monitoimiluokasta. Monitoimiluokan yhteydessä on myös huone, jota käytetään tarvittaessa lepotilana.

Tilan käytössä korostetaan erityisesti terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden ymmärtämistä.

Oppimista havainnollistetaan muun muassa verenpainemittareiden, spirometrin, sykemittareiden, stetoskooppien ja valokennolaitteiston avulla. Oppimisympäristö ja sen mittavälineet mahdollistavat opetuksen toiminnallisuuden lisäämisen. Mittavälineistön avulla luodaan yhteys oppisisältöjen ja opiskelijan oman elämän välille.

Omasta kehosta saatavia mittaustuloksia käytetään suoraan oppituntien materiaalina esimerkiksi matematiikan ja fysiikan tunneilla. Henkilökohtaistamisen lisäksi opiskelijan oma vastuunotto terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä valinnoissa kasvaa.

Read more ›
Innovation Overview
16 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
175
Views
Tips for implementation
Esimerkiksi valokenno- ja valomattolaitteisto, sykemittareita, verenpainemittareita, spirometri, stetoskooppeja, tanssimattoja ja pc:t, tasapainotyynyjä, jumppakeppejä, vastuskuminauhoja, fleece-huopia.
Contact information
T
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistelee osallisuutta, terveellisten elämäntapojen omaksumista ja opetusta henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteiden kautta.

Impact

Opiskelijat saavat vastuuta monista eri asioista omaan hyvinvointiinsa ja opetukseensa liittyen ja sitoutuvat siksi hyvin.

Scalability

Terveys on teemana universaali.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oppiympäristön suunnitteleminen ja luominen
Suunnittele minkä tilan voisit muokata aktivoivaksi, helposti muunneltavaksi oppimisympäristöksi, ja mitä välineitä haluaisit hankkia.
Read more
02
Välinehankintojen tekeminen
Selvitä käytettävissä olevat resurssit. Suunnitelkaa yhdessä toiminnassa mukana olevien opettajien kanssa ensin kaikkein tarpeellisimmat välinehankinnat.
Read more
03
Tilan käyttäminen opetustunneilla
Käytä muokattua tilaa ja hankittuja välineitä mahdollisimman monipuolisesti opetuksessa. Kannusta muitakin opettajia käyttämään niitä oman esimerkkisi kautta.
Read more
04
Tilan ja välineiden itseohjautuvaan käyttöön innostaminen
Opiskelijoiden aktiivisuuden lisääntymiseen päästään mahdollistamalla opiskelijoille tilojen ja välineiden omatoiminen käyttö sekä ohjaamalla heitä siihen.
Read more