Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

M

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Tehtäviä oppilaiden omien, vertaisten ja ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen

Sinä olet…

Helsinki, Suomi
Sinä olet… on Jenni Pääskysaaren menestyskirjojen Tyttö sinä olet… (Otava 2015) ja Poika sinä olet… (Otava 2016) synnyttämän ilmiön pohjalle rakennettu kattava tehtäväpaketti oman itsen, luokkakaverin sekä ryhmän vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Pakettia voidaan käyttää esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen työkaluna hyvinvoinnin teeman alla.
Introduction

Mistä on kyse?

“Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.”

- Oppilas

Omien vahvuuksien tunnistaminen on paitsi tärkeä tekijä itsetuntemuksen kehittämisessä niin myös yksi avaintekijä itsensä hyväksymiseen ja sitä kautta tasapainoisempaan olemiseen itsensä ja muiden kanssa.

Harjoittelemalla tunnistamaan omia ja toisten vahvuuksia lapsi tai nuori oppii kohtaamaan myös erilaisuutta ja ymmärtämään ympärillä olevia ihmisiä paremmin. Taidot tunnistaa ja kehittää vahvuuksia itsessään auttavat lasta ja nuorta paitsi selviytymään niin myös kasvamaan kohti omaa itseään ympäriltä tulevien odotusten, olettamusten ja epävarmoiltakin tuntuvien muutosten keskellä.

Jenni Pääskysaaren kirjat Tyttö sinä olet... (2015) ja Poika sinä olet... (2016) painottuvat lasten vahvuuksien parantamiseen. Kirjojen pääviesti on lasten ja nuorten rohkaiseminen, itsetuntemuksen tukeminen, sukupuolisensitiivisyys, tasa-arvo ja jokaisen vapaus olla juuri sitä mitä itse haluaa.

Kirjat ovat onnistuneet vastaamaan tässä ajassa johonkin ääneen sanomattomaan tarpeeseen, joka puhuttelee sekä lapsia että aikuisia. Monet kirjoja lukeneet lapset ja nuoret ovat kokeneet kirjojen auttaneen heitä esimerkiksi vaikeassa elämäntilanteessa tai tulemaan hieman rohkeammaksi ja armollisemmaksi itselleen. Kirjojen koetaankin sanovan kaikki ne asiat, jotka jokaisen kasvavan nuoren tulisi saada kuulla.

Kirjojen, niistä saadun palautteen ja kentältä tulleen tarpeen pohjalta kehitettiin Sinä olet… -tehtäväkirja. Sinä olet…-tehtäväkirjassa on helposti omaksuttavia, hauskoja ja vaikuttavia tehtäviä oppilaille ja opettajan avuksi vahvuuksien tunnistamiseen sekä itsetuntemuksen ympärillä olevien teemojen käsittelemiseen ja syventämiseen. Tehtävät sopivat niin luokkahuoneeseen kuin muihinkin lasten ja nuorten ryhmiin.

Tehtävien tavoitteena on henkisesti terveempi, rohkeampi, avoimempi ja itsevarmempi yksilö sekä ryhmä, jossa omat, kaverin ja koko ryhmän vahvuudet tunnistetaan ja niitä ylläpidetään sekä kehitetään arjessa.

Tyttö sinä olet... ja Poika sinä olet... -kirjat ovat jo monen opettajan sekä muiden lapsi- ja nuorisotyön ammattilaisten käytössä. Ne toimivat työkaluina ja apuvälineinä arjen kohtaamisissa lasten ja nuorten kanssa. Kirjat kuuluivat pitkään Suomen myydyimpiin lasten- ja nuortenkirjoihin.

Stepeissä esitellään ohjeet materiaalin ja tehtävien hankkimiseen sekä käyttöönottoon.

Oppilaiden kokemuksia Sinä olet…-tehtävistä:

“Opin uusia asioita itsestäni.”
“Opin, että olen rohkeampi kuin luulin. Tehtävistä tuli itsevarma olo.”
“Opin olemaan tyytyväinen itseeni.”
“Juttu oli tosi kiva ja mieleenpainuva. Tässä pääsi miettimään eri asioita.”
“Opin, että ihmiset näkevät toisissa paljon hyvää.”
“Opin joitain sanoja.”
“Opin, että kaikkeen/melkein kaikkeen voi vaikuttaa.”
“Kaikilla on hyviä piirteitä.”

Read more ›
Innovation Overview
10 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
143
Views
Tips for implementation
Toteutettavissa yhden opettajan voimin, vaatii aikaa tehtäväkirjaan perehtymiseen. Lisäksi tarvitaan kyniä, maksulliset Sinä olet… -tehtäväkirja (Otavan oppimateriaalit), Tyttö sinä olet… -kirja (Otava 2015) ja Poika sinä olet… -kirja (Otava 2016).
Contact information
M
HundrED Review
Innovativeness

Sinä olet… tarjoaa joukon sisällöllisesti hyviä ja helposti opetukseen sisällytettäviä tehtäviä, jotka vastaavat uuden opetussuunnitelman tarpeisiin.

Impact

Oppilaat oppivat tunnistamaan omia, vertaistensa ja ryhmän vahvuuksia, mikä parantaa itsetuntemusta ja ryhmähenkeä.

Scalability

Materiaalit ovat saatavilla suomeksi Otavan oppimateriaaleista. Kiinnostuneet voivat olla yhteydessä innovaation yhteyshenkilöön muunkielisten materiaalien osalta.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Oppimateriaalien tilaaminen
Tilaa materiaali ja tutustu itse sekä teksti- että tahtäväkirjoihin ennalta.
Read more
02
Teeman valitseminen
Hahmottele tehtäväkirjan ja kirjojen pohjalta aihe, teema tai kokonaisuus, johon haluat ryhmäsi kanssa syventyä.
Read more
03
Ajankäytön suunnittelu
Suunnittele sekä aikataulu että ajankäyttö.
Read more
04
Materiaaleihin tutustuminen
Tutustuta oppilaat materiaaleihin.
Read more
05
Tehtävien tekeminen
Tehkää yksilö-, pari- ja ryhmätehtävät positiivisessa hengessä, ketään pakottamatta.
Read more
06
Palautekeskustelu
Harjoitteiden lopuksi on tärkeää käydä yhdessä palautekeskustelu.
Read more