Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Personoitu oppiminen ja hyvinvointi kouluyhteisössä

Saunalahden koulu

location_on Espoo, Finland
Mallissa oppilaille rakennetaan mahdollisuuksia joustavaan ja personoituun oppimiseen, jonka keskiössä on oppilaan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja oppimismotivaation parantaminen oppimisen omistajuuden kautta.
Personoitu oppiminen mahdollistaa lapsen ja nuoren oppimisprosessin etenemisen hänen henkilökohtaisten oppimisvalmiuksien ja vahvuuksien mukaan eikä oppimisen eteneminen ole sidottu ikään tai vuosiluokkaan.

Hanna Sarakorpi, rehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
1 173
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Personoitu oppiminen mahdollistaa lapsen ja nuoren oppimisprosessin etenemisen hänen henkilökohtaisten oppimisvalmiuksien ja vahvuuksien mukaan eikä oppimisen eteneminen ole sidottu ikään tai vuosiluokkaan.

Saunalahden mallissa jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen perustuu lapsen vahvuuksille, erityisopettajien kartoittamille taitotasoille sekä lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin. Näitä sovitetaan yksilöllisesti opetussuunnitelman asettamiin tavoitteisiin.

Oppilaan osallistuessa tavoitteiden asettamiseen sitoutuu hän myös niiden saavuttamiseen, ja oppimisen omistajuus oppilaalla itsellään vahvistuu. Säännöllisillä erityisopettajatiimin tekemillä kartoituksilla hankittu tieto oppilaan taitotasosta sekä oppimisen etenemisestä on pohjana tavoitteille, mutta myös tuen tarpeen arvioimiselle sekä joustavien oppimisryhmien muodostamiselle.

Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti yhdessä edellyttäen, että kaiken koulutoiminnan keskiössä on lapsi ja hänen kokonaisvaltainen hyvinvointinsa sekä saumatonta päivittäistä moniammatillista yhteistyötä, jossa huoltajat ovat tiiviisti mukana. Lapsen koko kasvuyhteisö on valjastettu hyvinvoinnin, kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Näin luodaan mahdollisuudet oppimisen ilolle, josta pääsevät nauttimaan niin lapset kuin aikuiset – yhdessä.

Mallissa ehdottoman tärkeää on vahva pedagoginen jaettu johtajuus ja sitä tukevat rakenteet. Näistä esimerkkeinä on tiimiopettajuus yhteisen oppimisprosessin suunnittelun ja arvioinnin tukena. Vahvat osallisuuden rakenteet tukevat kaikkien kouluyhteisön jäsenten kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemuksia ja luovat mahdollisuuksia vaikuttaa.

Suunnittelun yhteydessä varmistetaan myös resurssien oikea-aikainen kohdentaminen esimerkiksi tuen tarvitsijoille. Tavoitteena on, että jokainen oppilas löytäisi itselleen sopivia, monipuolisia tapoja työskennellä ja oppia.


Stepeissä on kuvattu mistä osatekijöistä personoitua oppimista tukevan kouluyhteisön rakentaminen koostuu ja mihin personoitua oppimista kehittäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Mallissa oppilaalla on yksilöllinen oppimispolku läpi koko perusopetuksen.

Impact

Oppilaan vahvuuksia korostamalla ja joustavalla oppimisen mallilla vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa sekä toteutetaan aidosti yksilöä kehittävää arviointia.

Scalability

Mahdollista toteuttaa missä tahansa koulussa ja mille ikäluokille tahansa, kunhan aikaa varataan riittävästi.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
500 views
November 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Mistä voi lähteä liikkeelle?
Ensimmäiset kokemukset personoidusta oppimisesta ja sen mahdollistamisesta kannattaa hankkia pienen tehtävän parissa yksittäisellä oppitunnilla.
Read more
02
Oppilaantuntemus merkittävässä roolissa
Kaiken yksilöllisen oppimisen ja eriyttämisen pohjana on mahdollisimman laaja oppilaantuntemus.
Read more
03
Oppilasryhmän työskentelyn organisointi
Eriyttäminen oman oppilasryhmän kanssa vaatii organisointikykyä sekä erilaisten itsenäistä työskentelyä helpottavien työtapojen opettamista oppilaille.
Read more
04
Opettajien yhteistyö opettajan työtä tukemassa
Parhaiten eriyttämisen hallintaa voidaan tukea opettajien tiimityöllä ja yhteisellä oppituntien suunnittelulla.
Read more
05
Toimintatavan laajentaminen
Toimintatapaa voidaan laajentaa askel kerrallaan muihin oppiaineisiin ja opittaviin sisältöihin sekä oppimiskokonaisuuksiin.
Read more
06
Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen järjestäminen
Saunalahden koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1–2 vuosiluokkiin sitomattomasti.
Read more
Show more