Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

S

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Helppoja tapoja lisätä toiminnallisuutta opetukseen

Run, Jump, Learn!

Helsinki, Suomi
Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamista osaksi omaa opetusta.
Introduction

Mistä on kyse?

“Oppiminen tapahtuu tehokkaasti myös neljän seinän ulkopuolella ja liikkeen avulla.”

Sari Kontra, opettaja

Oppiminen on tehokkaimmillaan yhdessä tekemisen ja kokemisen avulla. Pitkät koulupäivät, jotka täytyy viettää istualtaan, puuduttavat eivätkä tarjoa optimaalista ympäristöä oppimiselle. Tämän innovaation ydin on liikkeen ja toiminnallisuuden lisääminen osaksi koulupäivää ja opetusta.

Toiminnallisuuden lisäämisellä on todettu olevan yhteys paitsi oppimistulosten paranemiselle, myös kouluviihtyvyydelle. Lisäksi toiminnalliset opetustavat huomioivat erilaiset oppijat.

Tekemällä ja kokemalla oppiminen mahdollistaa myös monipuolisen oppimisympäristöjen hyödyntämisen, kun opetus viedään luokkahuoneen ulkopuolelle, esimerkiksi kaupungintalolle tai sanomalehden toimitukseen.

Liikkeen ja toiminnallisuuden avulla opetusta voi toteuttaa luontevasti yli oppiainerajojen. Stepeissä annetaan konkreettisia ideoita siihen, kuinka pienillä muutoksilla opettajat voivat lisätä toiminnallisuutta omaan opetukseensa.

Innovaatio on saanut kipinää saksalaisen professori Renate Zimmerin ajatuksista liikunnasta oppimisen välineenä. Siihen on myös yhdistetty Suomessa käynnissä olevan valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman oppeja.

Hyvän yleiskäsityksen saat katsomalla Sari Kontran TedX Otaniemi -puheenvuoron.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2014
Established
-
Organisation
613
Views
Tips for implementation
Ei tarvitse erityisiä resursseja
Contact information
S
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio yhdistää helposti toteutettavalla tavalla erilaisten oppijoiden huomioimisen, oppilaiden osallistamisen ja toiminnalliset opetusmenetelmät.

Impact

Pienillä kouluarjen muutoksilla voidaan kasvattaa oppimismotivaatiota, lisätä liikuntaa koulupäivään ja parantaa erilaisten oppijoiden oppimistuloksia.

Scalability

Toiminnallisten menetelmien hyödyntäminen on mahdollista ilman erityisiä resursseja ja oppilaiden kiinnostuksenkohteita huomioiden.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Keep it simple
Tunti liikuntaa päivässä koostuu pienistä palasista, esimerkiksi kuudesta kymmenminuuttisesta.
Read more
01
Keep it simple
Tunti liikuntaa päivässä koostuu pienistä palasista, esimerkiksi kuudesta kymmenminuuttisesta.
Read more
02
Innostu
Mieti omia kiinnostuksenkohteitasi ja hyödynnä niitä opetuksessasi.
Read more
02
Innostu
Mieti omia kiinnostuksenkohteitasi ja hyödynnä niitä opetuksessasi.
Read more
03
Ole luova
Organisoikaa kollegan kanssa oppiainerajat ylittävä teemapäivä tai -retki vaikka arvottujen oppiaineiden kesken ja päästäkää luovuus valloilleen!
Read more
03
Ole luova
Organisoikaa kollegan kanssa oppiainerajat ylittävä teemapäivä tai -retki vaikka arvottujen oppiaineiden kesken ja päästäkää luovuus valloilleen!
Read more
Show more