Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Maarit Rossi

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Opintopolku toiminnalliseen ja merkitykselliseen matematiikkaan

Paths to Math

Helsinki, Suomi
Paths to Math on sähköinen matematiikan oppimispolku, joka tarjoaa valmiin oppimateriaalin sekä tuntisuunnitelmat yläkoulun matematiikan opiskeluun. Oppilaiden matemaattinen ajattelu kehittyy ja asenteet matematiikkaa kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi.
Introduction

Mistä on kyse?

Maarit Rossi, founder and CEO
“Opettajien sekä oppilaiden asenteet matematiikkaa ja ongelmanratkaisua kohtaan ovat muuttuneet positiiviseksi. Matematiikka voi olla paitsi hauskaa, myös relevanttia ja arkielämään sovellettavaa eikä silkkaa ulkoa muistamista.”

Maarit Rossi, founder and CEO

Matematiikka on auttaa ihmisiä ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Sen avulla voi tarkastella ilmiöitä sekä ratkaista monia arkielämän ongelmia.

Matematiikan opiskelun on parhaimmillaan oppilaslähtöistä ja ongelmien yhteistoiminnallista ryhmissä ratkomista. Matemaattisten taitojen, kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitojen, opetteleminen onkin yhtä tärkeää kuin uusiin oppisisältöihin tutustuminen. Oppilaita tulisi kannustaa etsimään työstettävään ongelmaan erilaisia ratkaisuja ja sitä kautta kehittämään matemaattista ajatteluaan.

Paths to Math on sähköinen matematiikan opintopolku, joka tarjoaa laajan kirjon aiheita, joiden avulla oppilaat voivat soveltaa matematiikan osaamistaan. Tehtävissä hyödynnetään tekemällä oppimista, sosiaalista oppimista, yhdistetään eri oppiaineita. Oppilaat sekä harjoittelevat että soveltavat opittua.

Paths to Math ohjaa oppilaita työskentelemään ryhmissä. Ryhmissä työskentelyn hyötynä on, että oppilaat tuottavat matemaattista puhetta, he voivat väitellä tuloksista ja tarkastella ongelmaa eri näkökulmista.

Huomioithan, että Paths to Math -kokonaisuus on saatavilla vain englannin kielellä, vaikka suurin osa tehtävistä löytyvät myös suomeksi.

Read more ›
Innovation Overview
11 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
248
Views
Tips for implementation
Toimiva verkko, kustannukset n. 6€/oppilas
Contact information
Maarit Rossi
HundrED Review
Innovativeness

Matemaattisen ymmärryksen karttuminen havainnollistaa, kuinka jokainen voi oppia matematiikkaa ja nauttia matemaattisesta.

Impact

Oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan muuttuu myönteisemmäksi, jotta he huomaisivat, että matematiikka voikin olla heidän lempiaineensa koulussa.

Scalability

Oppilaiden kiinnostuksen puute ja negatiiviset asenteet matematiikkaa kohtaan ovat kansainvälinen ongelma.

Media

See this innovation in action

Teacher's opinion about Paths to Math

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Alkukartoituksen tekeminen
Alkukartoituksessa selvitetään oppilaiden asenteet.
Read more
02
Ilmaisen oppitunnin kokeileminen
Kokeile maksutta neljän osion kokonaisuutta.
Read more
03
Paths to Math -sivustolle rekisteröityminen
Rekisteröidyttyäsi pääset käyttämään yhdeksän moduulin tehtäviä.
Read more