Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

M

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Palvelu apuna koulujen opiskeluympäristöjen suunnitteluun

Oppimaisema.fi

Oulu, Suomi
Oppimaisema.fi on palvelu, johon on koottu toimivia ja innovatiivisia opiskeluympäristöratkaisuja, alan kirjallisuutta sekä toimintamalleja.
Introduction

Mistä on kyse?

“Taide synnyttää taidetta; oppimaisema.fi auttaa innovaatioiden toteutumisessa ja leviämisessä.”

Markku Lang, projektipäällikkö

Oppimaisema ympäröi meitä joka puolella, osa siitä on suunniteltu opetuksen ja opiskelun tarpeet huomioiden. Paras esimerkki tästä lienee koulurakennus ja sen suunniteltu toimintakulttuuri. Oppimaisemassa on sekä virtuaalisia että fyysisiä opiskeluympäristöjä.

Koulun toimintakulttuurin muutos pitäisi huomioida fyysisen ja virtuaalisen opiskeluympäristön suunnittelussa. Opiskeluympäristöllä on suuri merkitys oppilaiden ja henkilökunnan viihtyvyydelle. Opiskeluympäristöjen kokonaisuuden eli oppimaiseman suunnittelu, rakentaminen ja hyödyntäminen on moniammatillisen yhteistyön tulos, koska se vaatii monipuolista osaamista ja laajaa taitojen kirjoa. Oppimaisema on kokonaisuutena liian laaja yksittäisen opettajan tai rehtorin suunniteltavaksi.

Oppimaisema.fi on tähän tarpeeseen suunniteltu palvelu,  joka auttaa oppimaiseman suunnitelussa ja rakentamisessa esittelemällä innovatiivisia virtuaalisia ja fyysisiä opiskeluympäristöjä, niissä tapahtuvaa toimintaa oppimiskertomusten ja kirjallisuuden kautta, sekä nostamalla esiin aihepiirin koulutuksia.

Oppimaisema.fi-palvelu tarjoaa ideoita ja välineitä rakentaa koulun oma oppimaisema käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Palvelu tukee uuden ympäristön suunnittelua tarjoamalla esimerkkejä tilaratkaisuista, oppimista tukevista opiskeluympäristöistä sekä alan kirjallisuudesta.

Read more ›
Innovation Overview
5 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
341
Views
Tips for implementation
Internet-yhteys.
Connect with innovator
M
HundrED Review
Innovativeness

Oppimaisemassa on potentiaali oppivalle yhteisölle, kun monia hyviä oppimisympäristöesimerkkejä kootaan yhteen palveluun.

Impact

Oppimaiseman merkitys nykyaikaiselle oppimiskäsitykselle on merkittävä.

Scalability

Oppimaisema.fi-palvelusta löytyy ideoita, jotka ovat toteutettavissa niin pienemmin kuin suuremmin resurssein.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutki, millaisia tilaratkaisuja muualla on tehty
Tilat (paikat & koulut) -osio palvelee käyttäjää opiskeluympäristöratkaisujen suunnittelemisessa.
Read more
02
Tutki, millä tavoin oppimaisema voi tukea oppimista
Toiminta (kokeilu & kehitys) -osio palvelee opetuksen kehittämisestä kiinnostunutta opettajaa, rehtoria tai muuta oppimisympäristöjen parissa toimivaa henkilöä.
Read more
03
Alan kirjallisuus oppimisympäristön suunnittelun tukena
Design (opas&vinkit) -osiosta löydät ajantasaisen tiedon oppimisympäristöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja niiden vaikutuksesta oppilaaseen.
Read more
04
Etsitkö konkreettisia vierailukohteita?
Koulutus-osiossa ilmoitetaan ajankohtaiset koulutukset sekä oppimisympäristöjen vierailukohteet Suomessa.
Read more
05
Jaa oma esimerkki
Oppimaisema.fi on yhteisöllinen palvelu, johon voit tuottaa itse sisältöä.
Read more