Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Heidi Rosback

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Terveet elintavat osaksi kouluarkea

Oma valinta

Helsinki, Suomi
Yläkoululaiset ideoivat ja toteuttavat koulussaan elintapoihin, erityisesti liikuntaan ja ravintoon, liittyviä muutoksia. Oppilaiden osallisuutta tukeva malli takaa sitoutumisen yhteisiin tavoitteisiin.
Introduction

Mistä on kyse?

“Hyvinvoivassa ja turvallisessa koulussa kaikki oppilaat osallistuvat monin tavoin heitä koskevaan päätöksentekoon.”

Henri Karjula, Oma valinta-hankkeen projektipäällikkö

Vain pieni osa yläkouluikäisistä liikkuu suositusten mukaisesti, mistä johtuen riskit erilaisiin elintapasairauksiin kasvavat. Lisäksi yläkoululaisten motivointi elintapojen parantamiseen on huomattavasti alakoululaisia vaikeampaa. Oma valinta -mallilla tavoitellaan yläkoulu- ja lukioikäisten terveellisempää kouluarkea etenkin ruokailun ja liikunnan näkökulmasta.

Innovaation lähtökohta on, että aidosti hyvinvoivassa koulussa oppilaat saavat osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Nuoret ovat itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Mallissa nuoret otetaan mukaan ideoimaan ja tekemään kouluissaan toimenpiteitä elintapamuutosten toteuttamiseksi. Oppilaiden osallistamisella luodaan myös viihtyisämpi ja turvallisempi koulupäivä.

Innovaation toimintamallit antavat nuorille eväitä tarkkailla ympäristöä hyvinvoinnin näkökulmasta sekä pohtia henkilökohtaisia valintoja. Innovaation myötävaikutuksesta terveet elintavat ja niiden arvostus lisääntyvät erityisesti riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden parissa. Kehollinen hyvinvointi parantaa myös oppimista: kun nuoret voivat paremmin, motivaatio kasvaa ja oppimistulokset paranevat.

Mallia voi käytännössä toteuttaa monin tavoin, painopisteinä nuorten liikkeen lisääminen ja kouluruokailun kehittäminen. Kouluissa on lisätty toiminnallisia opetusmenetelmiä, avattu liikuntasalien ovet välituntikäyttöön ja otettu pitkät välitunnit osaksi jokaista koulupäivää. Istumista on vähennetty oppitunneilla seisomatyöpisteillä ja taukojumpilla. Lisäksi nuoret ovat perustaneet kouluruokatiimejä, uudistaneet koulunsa kioskin tuotevalikoimaa ja parantaneet kouluruokalan viihtyvyyttä. Kouluissa on myös esimerkiksi järjestetty liikunnallisia teemapäiviä sekä hankittu liikuntavälineitä ulko- ja oppituntikäyttöön.

Oma valinta on Nuorten Akatemian hanke, joka on tavoittanut tuhansia opettajia ja oppilaita ympäri maan. Sen toimintamalleja on testattu menestyksekkäästi useissa suomalaisissa kouluissa, esimerkiksi Vantaalla, Jämsässä ja Orimattilassa.

Read more ›
Innovation Overview
13 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
260
Views
Tips for implementation
Innovaation vaatima toimintakulttuurin muutos vie yläkoulussa noin yhden lukuvuoden - erot koulukohtaisia.
Contact information
Heidi Rosback
HundrED Review
Innovativeness

Oma valinta yhdistää oppilaiden vahvaa osallistamista terveellisten elämäntapojen edistämiseen.

Impact

Oppilaat sitoutuvat terveellisempiin elämäntapoihin yksi pieni valinta ja toimintamalli kerrallaan.

Scalability

Koska oppilaat hoitavat ideoinnin, innovaatio on sovellettavissa lukuisissa erilaisissa ympäristöissä.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Elokuu: kartoita tilanne ja järjestä idealaboratorio
Tässä on esimerkki vuosisuunnitelmasta, jolla terveyttä edistävä toimintamalli voidaan istuttaa kouluarkeen.
Read more
02
Syyskuu: analysoi tulokset ja tee kysely
Syyskuussa keskitytään kuulemaan, miten omaa koulua voisi kehittää.
Read more
03
Lokakuu: eri kouluasteiden yhteistyö
Lokakuussa voidaan pohtia eri kouluasteiden yhteistyön käynnistämistä.
Read more
04
Marraskuu: ravitsemustottumukset
Osallista oppilaat kouluruokailun kehittämiseen.
Read more
05
Joulukuu: puolivälikatsaus
Joulukuussa on aika katsoa, mitä kuluneen lukukauden aikana on tapahtunut.
Read more
06
Tammikuu: välituntiliikunta
Tammikuussa käytetään aikaa liikuntaa lisääviin toimenpiteisiin.
Read more
Show more