Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Yliopistojen ja lukioiden yhteistyön tiivistäminen

Lukiosta yliopistoon

location_on Kuopio, Finland
Malli yksilöllisten oppimispolkujen luomiseen lukiosta yliopistoon virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.
Opiskelijat saavat edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.

Jukka Sormunen, rehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

16 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
288
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Teknologian kehitys mahdollistaa opiskelun yhä enenevissä määrin paikoissa, joissa se ei perinteisesti ole ollu mahdollista. Tässä mallista yliopistotason kursseja tuodaan osaksi lukion opintotarjontaa siten, että lukio-opiskelijat voivat opiskella sisältöjä etänä.

Teknologinen kehitys mahdollistaa etäopiskelun ja yksilöllisten oppimispolkujen lisäksi uudenlaisten sisältöjen oppimisen. Virtuaalitodellisuus (VR) mahdollistaa opiskelun, joka olisi perinteisesti vaikeasti ymmärrettävää, kallista, harvinaista tai jopa vaarallista. Esimerkkeinä tästä käyvät modernin fysiikan ilmiöt, lääketieteellisen fysiikan sovellukset ja sädehoito. Virtuaalitodellisuudessa esimerkiksi ihmisen anatomiaa päästään tarkastelemaan edullisesti ja yksityiskohtaisesti.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion klassillisen lukion yhteistyönä on lähdetty kehittämään yksilöllisiä opintopolkuja siten, että opiskelijan olisi mahdollista opiskella yliopistokursseja jo lukion puolella.

Yksilöllisten opintopolkujen luomisesta on opiskelijalle runsaasti hyötyä: uravalinta nopeutuu, hakeutuminen oikealle opintopolulle helpottuu ja lukioaikana suoritetut yliopistokurssit voi hyväksilukea myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Yhteistyötä on lähdetty tiivistämään etenkin virtuaaliympäristöjen avulla. Virtuaaliympäristö sopii hyvin lukioiden ja yliopistojen yhteistyön tiivistämiseen, sillä se mahdollistaa konkreettisemman kokemuksen yliopistoympäristöissä opiskelusta. Opiskelijat ovat esimerkiksi kuvanneet soveltavan fysiikan laitoksen laboratorioita ja päässeet virtuaalitodellisuuden avulla tarkastelemaan laboratorioita lukiossa.

Yhteistyön pidemmän aikavälin tavoitteena on kehittää malleja osaamisen tunnustamiseen sekä rakentaa lisää mahdollisuuksia yliopisto-opintojen suorittamiseen osana lukio-opiskelua. Tavoitteena on esimerkiksi kehittää tenttiakvaario, joka voisi jopa korvata korkeakoulujen pääsykokeet tulevaisuudessa.

Hankkeessa käytetään Itä-Suomen yliopiston flipped learning -osaamista yhdistettynä uusiin 360°-kuvaoppimisympäristöihin.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Malli tarjoaa mahdollisuuden lahjakkaalle lukioikäiselle edetä oman mielenkiinnon ja lahjakkuuden suunnassa nopeammin.

Impact

Opiskelijoille annetaan mielekkäämpää ja syvempää oppimista koko lukioajan.

Scalability

Malli on mahdollista toteuttaa kaikkien yliopistojen ja lukioiden yhteistyössä.

Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Ota yhteys oman yliopiston Avoimeen yliopistoon
Ehdota Avoimelle yliopistolle yhteistyötä ja yliopistokurssien tarjoamista lukiolaisille.
Read more
02
Pyydä opintotoimistosta esitys lukio-opiskelijoille
Kun yliopiston opintotoimistolta on saatu esitys lukiolaisille sopivista kursseista, lukion opinto-ohjaajat jaksottavat ja raajaavat tarjonnan oman koulun tarpeisiin sopiviksi. Tämän jälkeen opintotoimiston esittelee lukiolaisille mahdolliset kurssit.
Read more
03
Virtuaalitodellisuus osaksi opetusta
Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää joissain opintokokonaisuuksissa. Esitä yliopistolle kysymys soveltuvista opintokokonaisuuksista.
Read more