Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Antti Blom

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Ohjelma aktiivisempaan ja viihtyisämpään koulupäivään

Liikkuva koulu

Helsinki, Suomi
Liikkuvan koulun tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.
Introduction

Mistä on kyse?

Liikkuvaa koulu -ohjelmaa toteuttanut opettaja
“Parasta Liikkuvassa koulussa on ollut työrauhan parantuminen, oppilaiden aktiivinen välitunti ja riitojen vähentyminen välitunneilla.”

Liikkuvaa koulu -ohjelmaa toteuttanut opettaja

Oppiminen on koulun tärkein päämäärä. Kansainvälisten tutkimusten mukaan liikunnan lisäämisellä koulupäivään voidaan vaikuttaa myönteisesti moniin oppimisen edellytyksiin, kuten kognitiiviseen toimintakykyyn, keskittymiskykyyn, käyttäytymiseen sekä viihtymiseen. Liikunnan positiiviset vaikutukset ovat ilmeiset, eikä runsaskaan liikunnan lisääminen koulupäivään heikennä oppimistuloksia akateemisissa aineissa.

Vaikka liikunnan vaikutukset oppimiselle on laajasti tunnistetut, harva lapsi liikkuu suositusten mukaisesti. Koulupäivän aikaisella liikunnalla onkin suurin merkitys vähiten liikkuville oppilaille. Keskimäärin kolmasosa päivän reippaasta liikunnasta kertyy koulussa, mutta vähän liikkuvilla enemmänkin.

Liikkuva koulu on yksi Suomen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on, että jokainen peruskoululainen liikkuu vähintään tunnin päivässä.

Ohjelmassa on kolme tärkeää elementtiä:

  • oppilaiden osallisuus
  • oppiminen
  • liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen
     

Valtakunnallinen Liikkuva koulu -ohjelma perustuu koulujen vapaaehtoiseen osallistumiseen ja ohjelmaan rekisteröitymiseen. Se tarjoaa vinkkejä ja tukea liikunnallistamiseen, mutta viime kädessä koulun on itse pohdittava, millä keinoin se lisää oppilaidensa aktiivisuutta ja liikuntaa koulupäivän aikana.

Ohjelma on todettu erittäin tehokkaaksi tavaksi lisätä liikuntaa. Liikkuvissa alakouluissa liikuntasuosituksen täyttyminen on yleisempää verrattuna muiden alakoulujen oppilaisiin. Mukana on lähes 2000 koulua ja mallia ollaan laajentamassa lukioihin, ammattikouluihin ja korkea-asteelle.

 

Read more ›
Innovation Overview
7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2010
Established
-
Organisation
143
Views
Tips for implementation
Riippuvat toteutuslaajuudesta ja -tasosta.
Contact information
Antti Blom
HundrED Review
Innovativeness

Liikunnallisuutta lisätään kouluihin unohtamatta oppilaiden osallisuutta.

Impact

Liikkuvan koulun oppilaat liikkuvat valtakunnallista keskiarvoa enemmän.

Scalability

Jokainen opettaja voi ottaa ideoita Liikkuvasta koulusta omaan opetukseensa, mutta koko laajuudessaan innovaation toteuttaminen vaatii valtiotason sitoutumista.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityminen
Rekisteröityminen on helppoa ja maksutonta.
Read more
02
Arvioi koulun nykytila
Oman koulun toiminnan kehittäminen kannattaa aloittaa koulun nykytilan arvioinnista.
Read more
03
Tutustu toteutusesimerkkeihin Liikkuvasta koulusta
Esimerkit auttavat ideoimaan oman koulun toimintaa.
Read more