search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Johtajuusvalmennus koulun toimintakulttuurin kehittämiseen

Liekeissä!

location_on Helsinki, Finland
Liekeissä! -johtajuusvalmennus on erilaisista työskentelymuodoista koostuva kokonaisuus, jonka lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.
Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!
Yhteisöllisellä innostamisella ja kannustamisella saavutetaan suuria oivalluksia sekä löydetään oma osaamispotentiaali.

Anne-Mari Jaatinen, Päävalmentaja, Liekeissä!

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2017
Established
-
Organisation
328
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Yhteiskuntien kiihtyvä muutos sekä koulumaailmassa oppimismenetelmien ja -tavoitteiden suuri kulttuurinen muutos vaatiivat myös koulun johtamiselta kestävää uutta suuntaa.  Muutoksen ja siten myös johtamisen keskiössä ovat uusina elementteinä yhteisön kaikkien jäsenten osallistaminen sekä digitaalisten työvälineiden taitava ja tarkoituksenmukainen käyttö.

Oppimisen katsotaan perustuvan enenevissä määrin luovuuteen sekä ongelmanratkaisutaitojen, kriittisen ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jotta koulun toimintakulttuuri tukisi näitä oppimisen elementtejä, opetus vastaisi näiden taitojen harjoittamiseen ja koulukulttuuri kehittyisi tähän suuntaan suuntaan, koulun johdon on otettava ensiaskeleet laajemman muutoksen aikaansaamiseksi.

Liekeissä! -johtajuusvalmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutoksen tarkastelu, viestinnän haasteisiin vastaaminen ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvän roolin tiedostaminen.

Tavoitteena on valmentaa koulun johto uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja johtajiksi sekä kouluttaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamisessaan sekä kehittämistyössään.

Tavoitteena on etenkin vahvistaa valmennusryhmän ammatillista itseluottamusta, oppivan yhteisön arvon oivallusta sekä johtajuusidentiteettiä. Lisäksi keskitytään uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottamiseen.

Liekeissä!-koulutuskokonaisuus koostuu lähi-, etä- ja seurantapäivistä. Lähipäivinä oman osallistumisen ja yhteisen keskustelun lisäksi kuullaan eri asiantuintijoita yhteiskunnan muutokseen liittyvistä teemoista, etäpäivinä työskennellään oman oppimisen ja johdettavan koulun toimintakulttuurin kehittämisen parissa ja seurantapäivinä reflektoidaan tehtyä sekä arvioidaan toimintaa myös yhteisöllisesti koulutusryhmän kanssa.

Innovaation stepit ohjeistavat rehtoreita ja opettajia järjestämään ja osallistumaan Liekeissä!-johtajuuskoulutukseen.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Koulutus on koulumaailman toimintakulttuurin johtamiseen räätälöity kokonaisuus, joka auttaa sopeutumaan muuttuvaan maailmaan.

Impact

Osallistujien johtajuustaidot kehittyvät ja koulujen kehitystyö etenee.

Scalability

Koulutuksessa saadut opit ovat sovellettavissa useisiin eri koulutusjärjestelmiin.

Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Malliin tutustuminen
Liekeissä!-koulutuksen viirekehyksenä käytetään Luovan tulen mallia, joka kuvaa koulun johtamiseen vaikuttavia tekijöitä.
Read more
02
Yhteydenotto
Ota yhteyttä Liekeissä!-Johtajuusvalmennuksen pitäjään Anna-Mari Jaatiseen.
Read more
03
Valmennusryhmän kokoaminen
Suunnittele ennen esittelypäivää etukäteen, miten kokoatte kiinnostuneet osallistujat.
Read more
04
Käytännön järjestelyt
Kartoittakaa sopivat valmennuskokonaisuuden lähipäivät, koulutustilat sekä riittävät opetusvälineet ja laitteet.
Read more
05
Sopimuksen tekeminen
Kun käytännön asiat on selvitetty, laaditaan sopimus järjestettävästä valmennuskokonaisuudesta. Voit esittää mahdolliset erityistoiveet kokonaisuudelle sopimuksen teon yhteydessä.
Read more
06
Mahdollisuus kouluttautua valmentajaksi
Kun osallistuja on suorittanut viiden lähipäivän jakson valmennuksessa, hänelle tarjoutuu mahdollisuus kouluttautua Liekeissä!-valmentajaksi.
Read more