Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

M
I

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Toimintamalli koulun kehittämiseen kestävän kehityksen näkökulmasta

Kohti kestävää kehitystä

Muurame, Suomi
Innovaation avulla koulua voi kehittää kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävää kehitystä tarkastellaan sekä ekologisesta että sosiaalisesta näkökulmasta, joiden tarkempiin sisältöihin keskitytään aina kolmen vuoden ajan kerrallaa. Kehittämistyön apuna käytetään OKKA-säätiön kestävän sertifioinnin työkaluja.
Introduction

Mistä on kyse?

“Toiminta on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan tavoitteellista ja tuloksekasta.”

-Satu Lahti, Kuuhankaveden yhtenäiskoulun rehtori, Kestävän kehityksen sertifikaatin auditoija

Kestävä kehitys tarkoittaa yhteiskunnallisten muutosten ja kehityksen ohjattua kulkua, jossa tavoitteena on turvata hyvät elämän mahdollisuudet myös tuleville sukupolville. Kestävässä kehityksessä niin ympäristö, ihminen kuin talouskin ovat päätöksenteon ja sitä seuraavan toiminnan keskiössä tasavertaisesti.

Jotta kestävää kehitystä voidaan toteuttaa suunnitellusti, tulee koulun kannustaa lapsia ja nuoria edistämään kestävää kehitystä sekä opettaa heitä ymmärtämään sen taustalla olevaa ajattelua.

Koulu ympäristönä tarjoaa mahdollisuuden opetella ja harjoitella kestävää elämäntapaa. Kestävä elämäntapa ohjaa huomion yhteiskunnallisten muutosten sijaan lapsen ja nuoren omiin henkilökohtaisiin elämän valintoihin ja koulun toimintaan: huomio kiinnitetään ekologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin.

Muuramen lukiossa koko koulua kehitetään kestävän kehityksen näkökulmasta kestävää elämäntapaa opettaen. Mallissa kestävää kehitystä lähestytään kahden eri näkökulmakokonaisuuden kautta: ekologisen ja taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen.

Koulussa on luotu toimintamalli, jossa OKKA-säätiön Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin työkaluja käytetään toiminnan kehittämisen ja toteuttamisen työkaluna. Kyseessä on pitkän aikavälin kehittämistyö, joka vaatii aidon impaktin aikaansaamiseksi henkilökunnan sitoutumista kehittämistyöhön.

Innovaation esittelemän toimintamallin avulla koulu voi rakentaa itselleen kestävän kehityksen ohjelman, jolloin kestävän elämäntavan oppiminen tuodaan suunnitelmallisesti osaksi opetusta ja koko koulun toimintakulttuuria.

Stepeissä avataan toimintatavan aloittamiseen tarvittavat vaiheet ja järjestelyt sekä annetaan ideoita koulun kehittämiskohteiden löytämiseen ja toimintatapoja niiden kehittämiseen. Lisäksi esimerkeissä kuljetetaan Muuramen lukiossa toteutettuja ratkaisuja ja tarjotaan väylä OKKA-säätiön sertifikaatin hakemiseen ja toteuttamiseen.

OKKA-säätiö

OKKA-säätiö on vuonna 1997 perustettu yleishyödyllinen säätiö, joka vastaa valtakunnallisesta Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista. Säätiö toimii opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, pyrkii lisäämään niiden vaikuttavuutta ja edistämään kyseisten alojen tieteellistä tutkimusta. Säätiön ylläpitämä järjestelmä tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi.

Lisää tietoa:
www.okka-saatio.com
www.koulujaymparisto.fi

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
1997
Established
-
Organisation
603
Views
Tips for implementation
1–2 opettajaa sekä rehtorin ja työyhteisön tuki. Käyttöönotto vaatii vähintään 2,5 vuotta aikaa. Lisäksi tarvitaan koulutusta vastuuopettajille sekä työyhteisön yhteistä suunnitteluaikaa ja kokonaisvaltaista sitoutumista, joka vaatii pitkää ja säännöllistä keskustelua.
Contact information
M
I
HundrED Review
Innovativeness

Innovaatio mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen siirtymisen kohti kestävän kehityksen toimintaperiaatteita koko koulussa.

Impact

Koko koulu ymmärtää kestävää kehitystä paremmin ja toimii hyvässä yhteishengessä tavoitetta kohti.

Scalability

Innovaatio on sovellettavissa erilaisiin kouluympäristöihin ja koulut voivat aloittaa itselleen selkeistä kehityskohteista.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tiimin perustaminen
Perustakaa kestävän kehityksen tiimi.
Read more
02
Kehityskohteiden valitseminen
Valitkaa oman koulunne kehityskohteet lukuvuoden alussa.
Read more
03
Toteuttamistapojen suunnitteleminen
Suunnitelkaa kestävän kehityksen tiimissä toteuttamistavat valittuihin kehityskohteisiin pääsemiseksi.
Read more
04
Arvioinnin toteuttaminen
Toteuttakaa koulunne itsearviointi.
Read more