search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Malli turvapaikanhakijoiden ja oppilaiden ajatustenvaihtoon

Kohtaamisia

location_on Helsinki, Finland
Kohtaamisissa opiskelijat tutustuvat turvapaikanhakijoiden tarinoihin heidän itsensä kertomina. Tavoitteena on lisätä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Tunneilla käsitellään myös vapaaehtoistyön merkitystä pakolaistilanteen hoitamiselle.
Parasta pelkojen ja ennakkoluulojen hälventämistä on juuri se että erilaisista taustoista tulevat ihmiset kohtaavat kasvokkain.

Kohtaamisia-tunnin pitänyt opettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

13 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
191
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Maailmassa on liikkeellä enemmän pakolaisia kuin koskaan, mikä on johtanut turvapaikanhakijoiden määrän kasvuun globaalisti. Tämä herättää ymmärrettävästi kysymyksiä ja epäluuloa, ja koulujen pitäisi kyetä käsittelemään teemaa vuoropuhelua lisäävällä tavalla. Kohtaamisia on yksi toimivaksi todettu malli tähän tarpeeseen.

Kohtaamisia on kolmiosainen yläkouluille ja lukioille suunnattu kokonaisuus, jonka pitkän aikavälin tarkoituksena on lisätä dialogia yhteiskunnassa tutustuttamalla nuoret turvapaikanhakijoiden tarinaan.

Nuoret tutustuvat turvapaikanhakijan tarinaan hänen oman kertomuksensa kautta, oppivat vapaaehtoistyön merkityksestä ja yksilön vaikutusmahdollisuuksista. Lisäksi nuorten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisten kautta pohditaan yhteiskunnassa vallitsevia asenteita sekä sitä, miten niihin voi jokainen omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Kohtaamisia auttaa sekä oppilaita että opettajia näkemään ihmiselämää uudesta näkökulmasta. Tehtyjen kyselyiden perusteella Kohtaamisen on todettu muuttavan oppilaiden käsityksiä turvapaikanhakijoista sekä motivoivan opiskelijoita aloittamaan jonkinlaisen vapaaehtoistyön.

Kohtaamisia-kokonaisuuden takana on Refuhome ry, joka syntyi syyskuussa 2015, kun Lauttasaaren seurakunta käynnisti hätämajoitusyksikön vastaanottaen 120 turvapaikanhakijaa tiloihinsa. Ensimmäinen Kohtaaminen sai puolestaan alkunsa keväällä 2016, kun eräs opettaja koki rasistisen ilmapiirin nostaneen päätä koulussa ja pyysi paikalle vapaaehtoisen ja tuvapaikanhakijan kertomaan kokemuksistaan. Sana tilaisuuden vaikutuksista kiiri myös muihin kouluihin ja toimintamalli alkoi levitä.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Oppilaat pääsevät tutustumaan vaikeaan aiheeseen turvallisessa ympäristössä.

Impact

Ymmärrys pakolaisuudesta, sen syistä ja ihmisistä ilmiön takana kasvaa.

Scalability

Pakolaistilanne koettelee useita maita ja turvapaikanhakijoiden tarinoiden kuuleminen on avartavaa tietoa monelle oppilaalle.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Pakolaisuus-teeman käsittely
Pakolaisuus-teemaa käsitellään oppilaiden kanssa etukäteen.
Read more
02
Turvapaikanhakijan ja vapaaehtoisen kutsuminen paikalle
Kohtaamisia-kokonaisuudessa tärkeää on henkilökohtaisen kohtaamisen mahdollistaminen nuorten ja turvapaikanhakijoiden välille.
Read more
03
Kysymysten kerääminen luokalta.
Tärkeä osa Kohtaamista ovat oppilaiden etukäteen valmistelevat kysymykset.
Read more
04
Ajan varaaminen Kohtaamiselle.
Mukaan Kohtaamiseen kannattaa ottaa useampi ryhmä kerralla.
Read more
05
Jälkitehtävän tekeminen
Jälkitehtävät voidaan tehdä joko luennon lopuksi tai seuraavalla tunnilla.
Read more