Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Lasse Leponiemi

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Kampanja opettajien merkityksen esiin nostamiseen

Kehu opettajaa

Helsinki, Suomi
Opettajat ovat usein merkittävässä roolissa lasten ja nuorten elämässä. Niin merkittävässä, että usein tämä vaikutus heijastuu useiden vuosien päähän, jopa aikuisikään asti.
Introduction

Mistä on kyse?

“On todella tärkeää, että on niitä opettajia, jotka näkevät eri lasten omat tavat ajatella ja omat tavat tehdä - mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Opettajan tuki niille voi viitoittaa koko loppuelämää, koska se antaa rohkeutta ja luottamusta omiin ajatuksiin.”

Mari Rantasila, näyttelijä

Opettajan ammatti on sisällöllisesti vaativa, sisältää paljon kasvatuksellista vastuuta ja on lisäksi – maasta riippuen – hyvin valvottua ja säänneltyä. Tähän todellisuuteen yhdistyy myös opettajan roolin muutos yhteiskunnan muuttumisen mukana: kun sisällöt vanhenevat entistä nopeammin, tuleeko opettajasta enemmän fasilitaattori tai ohjaaja?

Vaikka opettajan työ on muutosten ja haasteiden edessä, opettajan rooli yksittäiselle oppilaalle voi olla erittäin suuri.

Kehu opettajaa -kampanja on erinomainen tapa tuoda esille opettajien merkitystä ja arvostusta, jota tässä muuttuvassa ajassa tarvitaan. Kampanja tuo kouriintuntuvasti esille, että opettajan merkitys ihmisen elämälle on paljon muussakin kuin sisältöjen opettamisessa. Monelle opettaja on ollut se ainoa turvallinen aikuinen, antanut koko elämän mukana kulkevia ohjeita tai rohkaisullaan vienyt elämän oppilaan oman kutsumuksen suuntaan.


Kampanjassa eri alojen vaikuttajat kertovat tarinoita omaan elämäänsä vaikuttaneista opettajista rohkaisten näin myös muita jakamaan omia kokemuksiaan. Tarinoita levitetään monen median yhteistyönä ja samaten tavallisia ihmisiä kannustetaan jakamaan omat tarinansa sosiaalisessa mediassa, blogissaan tai muuta kanavaa pitkin.

Onnistuessaan kampanja tuo opettajuuden merkityksen kaikkien huulille ja palauttaa mieleen omat vahvat muistot niistä opettajista, joilla oli todellinen merkitys.

Kehu opettajaa lisää opettajien arvostusta ja työn näkyvyyttä yhteiskunnassa. Säännöllisesti toteutettuna se lisää opettajan ammatin arvostusta ja alan houkuttelevuutta opiskeluvaihtoehtona.

Read more ›
Innovation Overview
TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
259
Views
Focus areas
Kampanja, Opettaja, Viestintä
Tips for implementation
Videotuotantovälineistö, verkkosivu, henkilöresurssit.
Contact information
Lasse Leponiemi
HundrED Review
Innovativeness

Kampanja tuo moniäänisyyttä opettajakeskusteluun ja nostaa esille myös epätyypillisiä tarinoita ihmisten kouluhistoriasta.

Impact

Opettajien työn konkreettinen merkitys yksilöiden elämälle tehdään julkisesti näkyväksi.

Scalability

Kampanja on toteutettavissa koulujärjestelmästä riippumatta missä tahansa.

Media

See this innovation in action

Jyrki Sukula : Kehu opettajaa | HundrED
Li Andersson : Kehu opettajaa | HundrED
Linda Liukas : Kehu opettajaa | HundrED
Uniikki : Kehu opettajaa | HundrED
Riikka Kämppi : Kehu opettajaa | HundrED
Leena Majander : Kehu opettajaa | HundrED
Maria Guzenina : Kehu opettajaa | HundrED
Anu Koivunen : Kehu opettajaa | HundrED

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Julkisuuden henkilöiden kutsuminen mukaan
Kampanjan toteuttamiseen vaaditaan vain muutama henkilö, mielellään eri aloilta ja eri ikäluokista. Edustuksellisuus on tärkeää, sillä kampanjalla halutaan nostaa esille erilaisia tarinoita.
Read more
02
Media- ja yhteistyökumppanit
Jotta kampanja saavuttaisi mahdollisimman suuren näkyvyyden, kannattaa yhdistää useamman tahon voimat.
Read more
03
Kampanjan peruselementit
Sopikaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kampanjan muuttumattomista peruselementeistä.
Read more
04
Videotuotanto
Vaikka omat tarinansa voi jakaa monessa muodossa, julkisuuden henkilöiden tarinoissa on eniten voimaa kun ne saadaan videolle.
Read more
05
Kampanjan toteutus
Kampanjan ympärille kannattaa rakentaa momentumia ennen sen julkaisemista. Videoiden, perusmateriaalien ja verkkosivuston on oltava valmiita tätä varten.
Read more
06
Palaute ja uusinta
Kun kampanja on toteutettu kertaalleen ja yhteistyökumppaneilta on kerätty kokemukset, kampanjasta voi lähteä rakentamaan joka vuosi toistuvaa kokonaisuutta.
Read more