Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:


Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Teemapäivä oppilaiden ja päättäjien vuoropuhelun edistämiseen

Kansanedustajan koulupäivä

Finland
Yhteiskunnalliset teemat voivat tuntua lapsille ja nuorille vierailta. Kansanedustajan koulupäivän aikana he saavat tilaisuuden tutustua kansanedustajan työhön ja keskustella oman alueen päätöksentekoon liittyvistä asioista.
Introduction

Mistä on kyse?

“Kansanedustajan koulupäivässä arvokasta on etenkin oppilaiden ja kansanedustajien vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.”

Päättävässä asemassa olevien ihmisten käsitysten koulusta on perustuttava siihen, mitä kouluissa ihan oikeasti tapahtuu – ei kuulopuheisiin tai mielikuviin. Kansanedustajan koulupäivä on helppo tapa päivittää näitä käsityksiä: innovaation idea on haastaa jokainen kansanedustaja viettämään päivä oman lähialueensa koulussa.

Yhtä tärkeää kuin koulukokemuksen tarjoaminen kansanedustajille on tarjota keskusteluareena koululaisten ja poliitikkojen välille. Oppilaat saavat tilaisuuden esittää kysymyksiä haluamistaan aiheista koulussa vierailevalle kansanedustajalle ja voivat jopa haastaa tätä perustelemaan paremmin kantaansa.

Kansanedustajille kyselytunti tarjoaa mahdollisuuden kertoa eduskunnan toiminnasta, omasta työstään ja demokratiasta. Samalla tulee kerratuksi, miten yhteiskunta ja yhteinen päätöksenteko toimivat. Tämä lisää oppilaiden ymmärrystä omista vaikuttamismahdollisuuksista yhteiskunnassa.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa suuresti tai pienesti: se voi olla yksinkertaisimmillaan kansanedustajan kyselytunti ilman muuta oheisohjelmaa. Koulut voivat itse aikatauluttaa ja suunnitella tapahtuman itselleen sopivaksi. Samassa koulussa voi vierailla useampikin kansanedustaja samaan aikaan, jolloin lisäarvoa tuo kansanedustajien välinen vuoropuhelu ja ajatustenvaihto.

Kansanedustajan koulupäivän voi toteuttaa koulu yksinkin, mutta yhteistyötä voi tehdä myös eduskunnan kanssa. Suomessa Kansanedustajan koulupäivä toteutettiin Eduskunnan toimesta teemaviikkona osana Suomi100-juhlavuotta.

Read more ›
Innovation Overview
ALL
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
130
Views
Tips for implementation
Aikaa valmisteluun.
HundrED Review
Innovativeness

Oppilaat ja kansanedustajat kohtaavat aidolla tavalla ja oppilaat pääsevät tutustumaan kansanedustajien työhön.

Impact

Oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella ajatuksistaan, toiveistaan ja huolistaan kansanedustajien kanssa ja oppilaiden vaikuttamisen mahdollisuudet konkretisoituvat.

Scalability

Malli on sovellettavissa kouluissa kaikkialla riippumatta toteutustasosta.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Kansanedustajan kutsuminen
Päivämäärä voi määräytyä hyvin pitkälti kansanedustajan aikataulujen mukaan.
Read more
02
Ohjelman suunnittelu
Kun aikataulut ja osallistuva kansanedustaja ovat tiedossa, voi siirtyä päivän ohjelman suunnitteluun oppilaita osallistavalla tavalla.
Read more
03
Vierailupäivä
Päivän rakenne voi olla esimerkiksi tässä stepissä esitelty.
Read more
04
Työstö päivän jälkeen
Yhteiskunnallisten teemojen käsittelyä on luonteva jatkaa kansanedustajan vierailun jälkeen. Näin myös varmistetaan, ettei vierailu jää kokonaisuudesta irralliseksi.
Read more