Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

Arttu Haglund

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Elokuvakasvatussivusto kaikenikäisille

Kaikki kuvaa

Helsinki, Suomi
Kaikki kuvaa -sivusto opettaa lapsille ja nuorille elokuvan tekemistä helposti ja hauskasti. Se tarjoaa kasvattajien käyttöön havainnolliset videotutoriaalit, jotka johdattavat vaihe vaiheelta elokuvan maailmaan. Kokonaisuuteen kuuluu myös vuosittainen elokuvakilpailu sekä opettajille suunnattu verkkokurssi.
Introduction

Mistä on kyse?

“Haluamme tarjota kaikille suomalaisille mahdollisuuden tutustua maksutta ja omatoimisesti elokuvien tekemiseen sekä oppia medialuku- ja -kirjoitustaitoa.”

- Arttu Haglund, tuottaja, Tuotantoyhtiö Amazement

Koulussa elokuvakasvatus on perinteisesti keskittynyt elokuvien katseluun ja analysointiin. Tämän lisäksi koulujen tulisi kuitenkin panostaa myös medialukutaidon vastapariin – mediakirjoitustaitoon. Jokaisesta koululaisesta ei tule elokuvantekijää tai toimittajaa, mutta audiovisuaalisessa yhteiskunnassa kyse on uudesta kansalaistaidosta, jonka periaatteet on syytä hallita ymmärtääkseen maailmaa paremmin.

Elokuvan tekeminen kehittää myös monipuolisesti ryhmätyötaitoja ja pitkäjänteisyyttä ja perinteiset sukupuoliroolit sekoittuvat luontevasti elokuvia tehdessä. Lisäksi audiovisuaalinen ilmaisu ei edellytä täydellistä kielitaitoa, joten se sopii ilmaisu- ja kommunikaatiomuodoksi hyvin myös esimerkiksi maahanmuuttajataustataisten lasten oppimisen tukemiseen.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto tarjoaa kaikille suomalaisille yhtäläiset mahdollisuudet opetella elokuvien tekemistä itse.

 

Sivusto tarjoaa lapsille ja nuorille muun muassa elokuvan tekemistä käsitteleviä havainnollisia videotutoriaaleja laajalti eri genrejen kirjosta (fiktio, dokumentti, musiikkivideo, harrastevideo ja animaatio). Lapset ja nuoret voivat katsella sivuston videotutoriaaleja omatoimisesti, mutta ne soveltuvat hyvin myös opetuksen tueksi. Sivuston oppimateriaalit sekä siellä julkaistut yli 800 suomalaisten nuorten tekemää elokuvaa ovat vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin opetustarkoituksiin.

Vuosittain järjestetään lisäksi Kaikki kuvaa -kilpailu, johon lapset ja nuoret ympäri Suomen voivat osallistua itse tekemillään elokuvilla. Monet koululuokat ja kokonaiset koulut ovat lähteneet kisaan mukaan yhteisellä ja voimauttavalla koko koulun elokuvaprojektilla.

Kaikki Kuvaa -elokuvakasvatussivuston kautta opettajat voivat osallistua myös Kaikki kuvaa EDU -verkkokurssiin. Kyseessä on kamerakynäpedagoginen opettajankoulutushanke, joka tarjoaa opettajalle itsenäisesti suoritettavan maksuttoman verkkokurssin kautta opit käyttää videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä niin peruskoulun kaikilla oppitunneilla kuin myös varhaiskasvatuksessa.

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivustosta vastaa helsinkiläinen tuotantoyhtiö Amazement, joka on Suomen ainoa elokuvakasvatukseen erikoistunut elokuvatuotantoyhtiö. Vuonna 2013 aloittanut Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto on laajentunut viidessä vuodessa merkittäväksi hankkeeksi mediakasvatuksen kentällä. Hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Stepeissä avataan Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivuston tarjoamia työkaluja ja palveluita sekä tarjotaan vinkkejä opettajalle elokuvaprojektin aloittamiseen ja siinä etenemiseen.

Read more ›
Innovation Overview
7 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2013
Established
-
Organisation
344
Views
Tips for implementation
Videokuvaukseen soveltuva laite (esim. videokamera, tabletti tai puhelin), tarvittavat sovellukset (esim. iMovie, Windows Moviemaker).
Contact information
Arttu Haglund
HundrED Review
Innovativeness

Elokuvakasvatuksen oppimateriaali on audiovisuaalinen ja kaikille avoin. Lapset ja nuoret voivat käyttää materiaalia myös omatoimisesti ilman opettajan läsnäoloa.

Impact

Oppilaat oppivat käyttämään elävää kuvaa monipuolisesti ajattelun ja itseilmaisun välineenä sekä löytämään uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Scalability

Materiaalit soveltuvat kaikenikäisille ja ovat toteutettavissa minkä kokoisella ryhmällä tahansa – animaation voi tehdä esimerkiksi yksin, mutta laajaan elokuvaprojektiin voi osallistua vaikkapa kokonainen 500 hengen koulu.

Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Kaikki kuvaa -sivuston oppimateriaaleihin
Kaikki kuvaa -sivusto opastaa sivuilla etenemiseen ja elokuvien tekemiseen audiovisuaalisesti videotutoriaalien avulla. Ohjeita voi katsoa yhdessä luokan kanssa tai yksin.
Read more
02
Opettajalle ohjeet oman elokuvan tekemiseen
Elokuvan tekemisessä kannattaa edetä vaiheittain. Seuraavissa stepeissä avataan elokuvan tekemisen vaiheita ja niissä huomioitavia seikkoja.
Read more
03
Tutoriaalit elokuvan tekemisen vaiheista
Kaikki kuvaa -sivuston videotutoriaalit käyvät havainnollisesti ja seikkaperäisesti läpi oman elokuvan tekemistä.
Read more
04
Tutoriaalit elokuvan eri muodoista
Elokuvan kirjoon kuuluu paljon muutakin kuin fiktioelokuva.
Read more
05
Osallistu Kaikki kuvaa -kilpailuun
Paras tapa jakaa omia teoksia on kilpailuun osallistuminen.
Read more
06
Työpajat
Tuotantoyhtiö Amazement tarjoaa lapsille ja nuorille suunnattuja syventäviä työpajapaketteja, joissa tehdään omia elokuvia alusta loppuun esimerkiksi viikonlopun aikana.
Read more
Show more