search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kokonaisuus oppimaan oppimisen taitojen opetteluun ja vahvuuksien löytämiseen

IPPO

location_on Hollola, Finland
Ippo – oppimiskokonaisuus rakentuu eri vahvuuksien pohjalle kootuista oppimiskerroista, jotka soveltuvat osaksi minkä tahansa oppiaineen tunteja. Kokonaisuuden avulla opitaan omien vahvuuksien lisäksi erilaisia oppimaan oppimisen taitoja.
Ipon avulla oppimisen maailma tulee tutuksi kaikille.

- Johanna Kivekäs, Erityisopettaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

6 - 15
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
1 787
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Uteliaisuus ruokkii oppimista, mutta jotta uteliaisuuden ja mielenkiinnon heräämisen jälkeen oppimisprosessi ja uuden oppiminen ei pysähtyisi oppimisessa kohdattaviin haasteisiin, koskien esimerkiksi mieleenpainamista, oman oppimistyylin tuntemista, positiivista asennetta tai tiedonkäsittelytaitoja, tarvitaan oppimaan oppimisen taitoja.

Oppimaan oppimisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia, jotka ohjaavat uuden oppimista sekä ylläpitävät halua jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen vaatii aktiivista harjoittelua, omien vahvuuksien tunnistamista, ympäriltä tulevaa kannustusta sekä sisäisen motivaation herättämää iloa oppimiseen.

Oppimaan oppimisen taidoista on hyötyä etenkin haastavampia asioita harjoiteltaessa. Ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät oppimismotivaatiota sekä itseohjautuvuutta. Opeteltaviin taitoihin kuuluvat niin akateemiset taidot, kuten lukutekniikat, tiedonhaku, vuorovaikutus ja kuunteleminen, oppimisen taidot, kuten omien oppimistrategioden tunnistaminen kuin oppimisen arviointitaidotkin, kuten itse- ja vertaisoppimisen taidot.

Ippo yhdistää nämä oppimaan oppimisen taitoihin kuuluvat sekä niiden kehittymiseen vaikuttavat tekijät aina luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja oppimistekniikoiden opettelusta arviointitaitojen harjoitteluun. Ippo on työväline, jonka avulla opettaja voi suunnitella opetuskokonaisuutensa siten, että se keskittyy tukemaan oppilaan oppimaan oppimisen taitoja sekä antaa aikaa näiden taitojen harjoittamiselle.

Ippo sisältää yksitoista oppimiskertaa, joista jokaisen kesto on n. 90–120 minuuttia. Jokainen oppimiskerta koostuu kuudesta eri osiosta. Opettaja voi valikoida vain tarvitsemansa oppimiskerrat tai osiot opetukseensa – tai sisällyttää koko Ippo-kokonaisuuden osaksi opetustaan.

Käytyään koko oppimiskokonaisuuden läpi, oppilas kykenee hallitsemaan omaa oppimistaan paremmin sekä ymmärtää oppimisprosessin vaatiman ponnistelun tarpeen.

Stepeissä avataan tarkemmin sekä Ippo-kokonaisuuden rakennetta (stepit 1-2) että jokaisen oppimiskerran sisältöä (stepit 3-13). Lisäksi tarjotaan tarvittavat materiaalit kertojen toteuttamiseen.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Ippo yhdistää oppimaan oppimisen taitoja ja parantaa oppilaan itsetuntemusta kokonaisvaltaisesti.

Impact

Oppilas kerryttää hyvät oppimaan oppimisen taidot, jotka auttavat elämässä pitkään.

Scalability

Innovaatiota voi soveltaa erilaisiin opetuskokonaisuuksiin ja oppimisympäristöihin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
1000 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustu Ippo-kokonaisuuteen
IPPO-kokonaisuuteen kuuluu yksitoista eri vahvuuksiin ja oppimaan oppimisen taitoihin keskittyvää oppimiskertaa. Jokaisen oppimiskerran kesto on ryhmän koosta ja toteutustavasta riippuen noin 90–120 minuuttia.
Read more
02
Yksittäisen IPPO-oppimiskerran rakenne
Jokaisella yhdellätoista oppimiskerralla tavoitteena on herättää oppilaassa innokkuus, ilo ja halu oppia uutta.
Read more
03
Tunne-Ippo: Tunteet ja temperamentti oppimisen osana
Oppimiskerralla tavoitteina on omien asenteiden, tunteiden, luonteenpiirteiden, temperamentin ja sekä aivojen hyvinvoinnin ymmärtäminen osana oppimista. Lisäksi oppilaiden kanssa tutustutaan koko Ippo-kokonaisuuteen ja sen tarkoitukseen.
Read more
04
Kartta-Ippo: Kartat muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on muistiinpanojen merkityksen ymmärtäminen opiskelussa, mielle-, ajatus- ja käsitekarttoihin tutustuminen sekä ystävällisyyden merkityksen pohtiminen opiskeluun vaikuttavana vahvuutena.
Read more
05
Peli-Ippo: Laput ja muistipelikortit muistiinpanotekniikoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua muistilappujen ja muistipelikorttien käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan sinnikkyyden merkitystä opiskelussa.
Read more
06
Piirros-Ippo: Piirrokset ja posterit muistiinpanotekniikkoina
Oppimiskerralla tavoitteina on tutustua piirroksen ja posterin käyttöön opiskelun tukena. Lisäksi pohditaan luovuuden merkitystä opiskelussa.
Read more
Show more