Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Oppimispäiväkirja opetuksen tukena

INTO

location_on Oulu, Finland
INTO-oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen sähköiseen oppimispäiväkirjaansa (ePortfolio). Häntä ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan oppimistaan.
Oppimispäiväkirjatyöskentely leviää parhaiten rohkeasti kokeilemalla ja opettajien yhteistyössä kokemuksia toisille jakaen.

Jaana Anttonen, opettaja, Oulun normaalikoulu

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

9 - 13
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
275
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Pirstaloituneessa ajassa kokonaisuuksien hahmottaminen, kokonaisuuden pitkäjänteinen toteuttaminen alusta loppuun sekä jonkin konkreettisen aikaansaaminen ovat asioita, joita enenevissä määrin kaivataan. Myös taidot, jotka sisältyvät jonkin tavoitteellisen kokonaisuuden toteuttamiseen, ulottuvat aina ajattelun ja ymmärtämisen taidoista konkreettisten käden taitojen hallintaan asti.

Koulussa käsityöllä tarkoitetaan monimateriaalista oppiainetta, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Toimintaan katsotaan kuuluvaksi tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi.

Käsityön avulla oppilas kehittää etenkin avaruudellista hahmottamiskykyään, motorisia taitojaan sekä suunnitteluosaamista luovalla tavalla. Käsitöiden tekeminen on luonteeltaan kokeilevaa ja tarjoaa oppilaalle mahdollisuuksia tehdä päätöksiä liittyen esimerkiksi materiaaleihin, tekniseen toteutukseen, visuaalisuuteen ja valmistukseen liittyen.

Käsityöprosessin kautta opitaan pitkäjänteistä työskentelyä, vaiheittaista suunnittelua ja toteuttamista sekä opitun reflektointia ja kehityskohteiden tunnistamista. Lisäksi se antaa oppilaalle taitojen ja ymmärryksen lisäksi mielihyvää tuottavia kokemuksia. Lisää voit lukea Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista, s. 270.

INTO keskittyy kokonaisvaltaiseen käsityöprosessiin, jossa etenkin oppimispäiväkirjatyöskentelyllä pyritään vastaamaan pirstaloituneen ajan haasteisiin sekä kehittämään oppimista tukevaa arviointikulttuuria erityisesti seuraavista näkökulmista:

  • Oppilaan ohjaaminen hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi.
  • Oppilaan opastaminen käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
  • Oppilaan ohjaaminen arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia.

 

INTO-oppimispäiväkirjatyöskentelyssä oppilas suunnittelee, tunnistaa, kielellistää ja dokumentoi käsityöprosessia ja siinä tapahtuvia oppimisen eri vaiheita teknologiaa hyödyntäen sähköiseen oppimispäiväkirjaansa. Häntä ohjataan asettamaan oppimiselleen tavoitteita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan oppimistaan. Tässä innovaatiossa on esitetty hyvin konkreettiset ohjeet siihen, miten oppilas voidaan ohjeistaa prosessin läpi.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Käsityöprojekti ja sen dokumentointi on uudenlainen tapa opettaa tulevaisuuden työelämän taitoja.

Impact

Oppilaista kasvaa aikuisia, jotka osaavat seurata ja sanallistaa omaa tekemistään ja arvioida työtään.

Scalability

Käsityöprojekteja on helppo tehdä eri oppiaineiden osana ja oppimispäiväkirjatyöskentelyä soveltaa myös muunlaisessa projektioppimisessa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tavoitteiden ja arvioinnin kohteiden suunnittelu ja kielellist...
Suunnittele käsityöjakson tavoitteet ja arvioinnin kohteet.
Read more
02
Oppimispäiväkirjan muoto
Valitse laitteet ja ohjelma, millä oppilaat toteuttavat sähköisen oppimispäiväkirjansa.
Read more
03
Oppimispäiväkirjan sisällön suunnittelu ja toteutus
Suunnittele, mitä asioita oppilaasi dokumentoivat ja arvioivat itse oppimispäiväkirjaansa.
Read more
04
Ohjaavan palautteen antaminen
Suunnittele, miten annat ohjaavaa palautetta oppilaalle käsityöprosessin aikana sekä työskentelyyn että oppimispäiväkirjaan liittyen.
Read more
05
Arviointikeskustelu ja kokoava vertaisarviointi
Järjestäkää jakson lopussa arviointikeskustelu ja kokoava vertaisarviointi.
Read more