search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon HUNDRED 2019
Musiikkiteknologia luovuuden tukena

Ihan oma juttu

location_on Helsinki, Finland
Modernin teknologian tarjoamat mahdollisuudet tuodaan luontevaksi osaksi musiikin oppimista ja opetusta. Oppilaat säveltävät, sanoittavat ja tuottavat itse oman kappaleensa ideasta valmiiseen lopputulokseen. Toiminta ei vaadi aikaisempaa musiinkin osaamista opettajilta tai oppilailta.
Itsekriittisessä vaiheessa nuoruusiän kynnyksellä ei välttämättä ole helppoa ilmaista tunteitaan. Musiikin avulla kuitenkin ylitettiin esteitä, voitettiin pelkoja ja saatiin oma sanottava ulos kappaleen muodossa.

- Niko Lehtonen, luokanopettaja, Rastaalan koulu

Overview

HundrED has selected this innovation to

HundrED 2019

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

5 - 18
Age Group
-
Children/Users
10
Countries
2017
Established
-
Organisation
2 110
Views
Updated on November 10th, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio ja jatkuvasti kehittyvä teknologia haastavat koulut ja musiikinopetuksen pysymään mukana yhteiskunnan kehityksessä. Musiikki- ja mobiiliteknologian yleistyminen on tuonut musiikintekovälineet kaikkien ulottuville ja avannut myös kouluille ja musiikinopetukselle sellaisia uusia mahdollisuuksia, joiden toteuttaminen ei ole ollut aikaisemmin mahdollista.

Musiikin luominen, säveltäminen ja ilmaisu eivät enää välttämättä edellytä perinteisten instrumenttien ja musiikin teorian hallintaa. Nykyaikaisen musiikkiteknologian hyödyntäminen tarjoaa kaikille oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua luoviin prosesseihin lähtötasosta riippumatta.

Teknologia on myös tärkeä ja luonteva osa jokaisen lapsen ja nuoren arkea ja elämää. Kouluissa ei kuitenkaan olla vielä täysin tietoisia teknologian tarjoamista mahdollisuuksista, musiikinopetuksessakaan – teknisten laitteiden käyttäminen koetaan usein vieraaksi ja jopa pelottavaksi. Nopea teknologinen ja toiminnallinen muutos vaatii opettajilta täysin uudenlaisten taitojen ja menetelmien omaksumista.

Ihan oma juttu sisällyttää musiikin luovan tuottamisen, säveltämisen ja sanoittamisen modernin teknologian tukemana osaksi musiikin opetusta ja oppimista.

Innovaatio pohjautuu Suomen uuteen opetussuunnitelmaan ja tarjoaa kouluille sekä opettajille musiikkiteknologian tietotaitoa sekä konkreettisia työkaluja ja menetelmiä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen musiikin opetuksessa.

Toiminta soveltuu kaikille oppiasteille, kaiken tasoisille kouluille ja luokille. Se ei edellytä musiikin erityisosaamista opettajilta tai vaadi oppilailta aiempaa kokemusta musiikintekemisestä, laulamisesta tai instrumenttien soittamisesta.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio näyttää, miten teknologia mahdollistaa musiikin luovan tekemisen ilman aiempaa kokemusta.

Impact

Oppilaat työskentelevät yhteisen projektin parissa parantaen itseluottamustaan ja oppien uutta.

Scalability

Kun käytössä on muutama tablet-laite, innovaatio on toteutettavissa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
1000 views
November 2018
HundrED 2019
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Tutustuminen konseptiin
Ihan oma juttu -konseptin on kehittänyt palkittu suomalainen kolmesta musiikki- ja opetusalan ammattilaisesta koostuva säveltäjä- ja tuottajatiimi.
Read more
02
Yhteydenotto tiimiin
Ota yhteys Ihan oma juttu -työryhmän jäseniin joko kunnan, kaupungin tai koulun edustajana.
Read more
03
Koulun valmiuksien kartoittaminen
Ihan oma juttu -työryhmä kartoittaa koulusi valmiudet, välineistön sekä auttaa hahmottamaan todelliset tarpeet laitekannan päivittämiseksi kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
Read more
04
Käytännön työskentely
Ihan oma juttu -työryhmä toteuttaa opettajien koulutuksen ja oppilasprojektin paikan päällä. Näin opettajat pääsevät seuraamaan ja osallistumaan musiikkikasvatukseen olosuhteissa, joissa itsekin opettavat.
Read more
05
Evaluointi ja käyttöönoton jälkeinen tuki
Evaluointia toteutetaan projektin alussa, sen aikana sekä sen päätteeksi.
Read more
06
Esimerkki Ihan oma juttu -projektin kulusta
Yksi Ihan oma juttu -kouluista on Rastaalan koulu Espoossa.
Read more