search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Kurssi omien intohimojen toteuttamiseen projektin avulla

Hautomo

location_on Espoo, Finland
Innovaatiossa opiskelijat tekevät itsenäisesti projekteja omista intohimon alueistaan. Projekteissa keksitään uutta ja luovuuden konkretisoituminen mahdollistetaan yhteistyökumppaneiden ja kurssin tarjoamalla tuella sekä eri oppilasverkostojen kautta. Toiminta integroidaan osaksi lukion kurssitarjontaa.
Kahdessa vuodessa olemme kasvaneet pienestä kurssista monen koulun kansainväliseksi yhteisöksi opiskelijavoimin. Emme malta odottaa, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Jamin Hu, perustaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

15 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2015
Established
-
Organisation
268
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio tulevat korvaamaan monia nykypäivän töitä joko osin tai kokonaan. Mekaaninen toistaminen, ulkoa muistaminen tai tiettyjen kaavojen seuraaminen eivät ole enää merkittävässä roolissa, vaan työntekijöiltä vaaditaan riskinottokykyä, luovuutta ja verkostoitumistaitoja – alalla kuin alalla.

Ihmisen synnynnäinen luovuus ja kyky heittäytyä ovat yhä tärkeämmässä roolissa. Tämän vuoksi jo nuoria on entistä tärkeämpää rohkaista luottamaan omiin yksilöllisiin taitoihinsa ja etsimään vastauksia kysymyksiin, joihin ei välttämättä vielä ole olemassa valmiita vastauksia.

Tämän päivän koulun tulisikin vastata näihin työelämän ja nuoren tarpeisiin tarjoten kouluarjessa mahdollisuuksia toteuttaa itseään, ylläpitää luovuutta ja rohkaista yrittämään jotain aivan uutta. Esimerkiksi ajatukseen ammatista, jota ei vielä ole olemassa, tulisi olla mahdollisuus tarttua sekä tunnistaa tällaisen ajattelun merkityksellisyys.

Hautomo on lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen kurssitarjottimeen sovitettava itsenäinen kurssi, jota pyörittävät vastuuopettajan lisäksi nuoret itse. Kurssin taustalla toimiva, nuorista koostuva Hautomo-organisaatio, tarjoaa kurssille osallistuville nuorille yleisten perustamis- ja toimintaohjeiden lisäksi tukiverkot itsenäisten projektien toteutukseen, ilman rahallista riskiä tai pelkoa koulumenestyksen heikentymisestä.

Hautomo tuo nuoret yhteen auttamalla heitä verkostoitumaan ja löytämään samanmieliset luomaan jotakin uutta yhteisistä intohimoistaan. Entiset projektien tekijät toimivat mentoreina nuorille, auttaen näin välttämään esimerkiksi tyypillisiä virheitä ja toimimaan henkisenä tukena projektin teon varrella.  

Hautomon tarkoituksena on vahvistaa nuoria luottamaan omiin kykyihinsä ja kokeilemaan siipiään oman intohimonsa kautta. Hautomo-kurssin avulla nuoret saavat konkreettista näyttöä omista taidoistaan, mistä voi olla hyötyä esimerkiksi tulevissa työnhauissa tai jatkokoulutuksiin hakiessa.

Ensimmäinen koulussa toteutunut Hautomo-kurssi aloitettiin Etelä-Tapiolan lukiossa vuonna keväällä 2015. Lukuvuoden 2015-2016 aikana projekteja tehtiin jo useampia.

Tällä hetkellä Hautomo toimii yhteensä neljässä koulussa Suomessa ja USA:ssa. Hautomo-organisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä kurssia toteuttavien koulujen kanssa. Koulut ovat kuitenkin itsenäisiä toimijoita kurssin toteuttajina ja voivat soveltaa Hautomon omaan kouluunsa sopivaksi.

Innovaatiossa avataan koulussa perustettavan Hautomo-kurssin järjestämisvaiheet sekä perehdytään Hautomon tarjoamiin mahdollisuuksiin toteuttaa omaa intohimoaan projektin muodossa. Lisäksi tarjotaan väylä kurssin ja kurssimateriaalin tilaamiseen. Stepit sopivat myös opiskelijoille itselleen toteutettavaksi, joten Hautomon toiminnasta kiinnostunut opettaja voi näyttää stepit alusta asti opiskelijoille ja kannustaa heitä ottamaan innovaation käyttöönsä omassa koulussaan.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Opiskelijavetoinen projektityökurssi yhdistää vastuunottoa omasta oppimisesta ja tulevaisuuden työelämätaitoja.

Impact

Oman luovuuden ja intohimon vaaliminen lukioiässä rakentaa positiivista yhteisöllisyyttä ja parantaa ammatillista itsetuntemusta.

Scalability

Kurssi on otettavissa käyttöön pienin sovelluksin useissa eri koulujärjestelmissä hyvin erilaisin kustannuksin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Hautomoon tutustuminen
Tutustukaa lukiokurssin taustalla olevaan Hautomo-organisaatioon ja sen toimintaan.
Read more
02
Kiinnostuksen selvittäminen
Selvittäkää, onko koulussa kiinnostusta Hautomo-kurssin toteuttamiselle.
Read more
03
Kurssin vetäjätiimin perustaminen
Selvittäkää, löytyykö koulusta 2–5 opiskelijan ryhmä vetämään Hautomon toimintaa.
Read more
04
Kurssin integroiminen koulun kurssitarjontaan
Esitelkää Hautomo oman koulunne rehtorille ja varmistakaa rehtorin suostumus.
Read more
05
Yhteydenotto Hautomoon
Kun tiedätte, että koulussanne on kiinnostusta Hautomolle tai haluatte lisätietoa kurssin perustamiseen liittyvissä asioissa, ottakaa yhteyttä Hautomoon.
Read more
06
Kurssista tiedottaminen
Markkinoikaa kurssia ahkerasti jo ennen kurssin käynnistymistä.
Read more
Show more