Interested in this innovation?

Great! Our mission is to help innovations spread.

Contact the innovator here:

A

Bookmark the ones you like!

You can bookmark all your favorite innovations to your profile.

Ribbon FINLAND 100
Materiaali vahvistamaan nuorten taitoja selviytyä vaikeuksista

FightBack-pedagogiikka

Turku, Suomi
FightBack-materiaali on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille nuorille. Sen avulla pyritään rakentamaan nuoren itseluottamusta ja kasvattamaan sellaista asennetta, jota tarvitaan vaikeuksien voittamisessa.
Introduction

Mistä on kyse?

“Muistan, kuinka sairaalasängyssä mietin, että minun olisi pitänyt juosta maraton, kun olin hyvässä kunnossa. Olisin pystynyt siihen silloin. Enää en pysty mihinkään, ajattelin ensin. Sitten mietin uudestaan. Otin paussin ja katsoin, että hei, varpaani liikkuvat. Ja koska varpaani liikkuvat, niin kyllä jotenkin joskus pystyn opettelemaan juoksemisenkin.”

Pekka Hyysalo

Elämässä jokainen kohtaa eri kokoisia vastoinkäymisiä. FightBack-pedagogiikan avulla oppilaat voivat löytää keinoja vaikeuksien kohtaamiseen ja käsittelyyn. FightBack auttaa nuoria tiedostamaan hyviä asioita ja kiitollisuuden aiheita,  ottamaan itse vastuuta elämästään ja auttamaan myös muita – yhdessä tekemisen iloa.

FightBackin tavoitteena on auttaa nuoria tunnistamaan vahvuutensa ja voimavaransa sekä vahvistaa vastoinkäymisissä tarvittavia taitoja. FightBack-taitoja ovat muun muassa positiivinen asenne, sinnikkyys, periksiantamattomuus, toiveikkuus ja yritteliäisyys. Taitoja harjoitellaan tiedostamalla, havaitsemalla, tekemisellä ja toistamalla.

Taitojen ohella tärkeitä ovat myös terveet ja säännölliset elämäntavat – hyvän ravinto, riittävä ja laadukas uni sekä rentoutuminen. Tässä materiaalissa keskitytään kuitenkin pääasiassa henkisiin voimavaroihin ja vahvuuksiin.

FightBack-materiaali on laadittu siten, että nuorilla on tilaa itse pohtia, oivaltaa ja keskustella yhdessä sen keskeisistä teemoista. FightBack-pedagogiikka perustuu Pekka Hyysalon selviytymiseen vakavasta lasketteluonnettomuudesta takaisin elämään. FightBack on selviytymistarina periksiantamattomuuden voimasta.

Read more ›
Innovation Overview
13 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2017
Established
-
Organisation
708
Views
Tips for implementation
Fightback-materiaali.
Connect with innovator
A
HundrED Review
Innovativeness

Henkilökohtaisen selviytymistarinan kokemukset on muutettu kaikille nuorille hyödylliseksi positiivista psykologiaa soveltavaksi materiaaliksi.

Impact

Oppilaat saavat välineitä vastoinkäymisten käsittelyyn ja niistä selviytymiseen.

Scalability

Materiaali on yhdistettävissä useisiin eri oppiaineisiin ja helposti käyttöön otettavissa.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Pekka Hyysalon tarinaan tutustuminen
Pekka Hyysalon tarina toimii esimerkkinä merkittävästä vastoinkäymisestä, josta selviäminen voi tuntua ylitsepääsemättömältä. Fightback-menetelmässä tätä tarinaa käytetään opetuksen pohjana.
Read more
02
FightBack-materiaalin hankkiminen
FightBack-materiaali sisältää tehtäviä ja teoriaa.
Read more
03
FightBack-materiaalin käyttäminen
FightBack-pedagogiikka on kokonaisuus, joka ei ole sidoksissa tiettyyn oppiaineeseen ja onkin sen vuoksi hyödynnettävissä useilla eri tavoilla.
Read more