search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus

Esineiden internet

location_on Kannus, Finland
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus on malli, jonka avulla ohjelmointia opetellaan useiden eri oppiaineiden kautta. Samalla oppilaat pääsevät toteuttamaan hauskoja käsityö- ja teknologiaprojekteja aina suunnittelusta rakentamiseen asti.
Parin oppiaineen yhteistyöstä koko koulun monialaiseksi projektiksi. Projektin voi laajentaa muutaman kuukauden mittaisesta koko lukuvuoden hankkeeksi.

Antti Tuominen, Juhani Vuorisen koulu

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

10 - 18
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2017
Established
-
Organisation
278
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Maailma ympärillämme hyödyntää teknologiaa koko ajan yhä enemmän. Teknologian kehitys näkyy ihmisten arkipäivässä niin teknologian kuin muun muassa laitteidenkin yhä monimutkaisempina yhdistelminä. Tämä kehitys vaikuttaa oppilaiden elämään niin nyt kuin tulevaisuudessa.

Esineiden internet -innovaation tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, mistä teknologian mukanaan tuomassa muutoksessa on kyse, ja antaa hänelle taitoja vaikuttaa siihen itse.

Esitelty malli antaa opettajalle työkaluja monialaisen ohjelmoinnin tuomiseksi osaksi monien eri oppiaineiden opetusta. Esineiden internet on ilmiöpohjainen kokonaisuus, jota lähestytään esimerkiksi matematiikan, kuvaitaiteen, biologian ja käsityön kautta.

Oppilaat pääsevät suunnittelemaan, rakentamaan ja ohjelmoimaan laitteita, ja rakentamisprosessin osana tutkivat ja havainnoivat omaa ympäristöään. Lähestymistapa tekee ohjelmoinnista ja sen mahdollisuuksista konkreettista.

Malli perustuu oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön ja opettajien väliseen tiimityöskentelyyn. Lopputuotteena on teknologiaa hyödyntävä tuote, jonka oppilaat ovat luoneet alusta alkaen itse.

Innovaation voi toteuttaa soveltaen koulun opettajien omaa osaamista, joten toteutustapoja on useita. Stepeissä esimerkkeinä käytetyt projektit on toteutettu hyödyntämällä Arduinoa, open source -kokonaisuutta, joka yhdistää laitteistoa ja ohjelmointia.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio yhdistää tuoreen teknologian, itseohjautuvan työskentelyn ja luovan työn.

Impact

Innovaation avulla oppilaat saavat laajan kokonaiskäsityksen siitä, mihin he voivat teknologiaa hyödyntää.

Scalability

Innovaatiota voi lähteä toteuttamaan usean eri oppiaineen kautta, joten se soveltuu useisiin eri ympäristöihin ja oppiainesisältöihin.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Innostukaa tekemään yhteistyötä
Esineiden internetin ydin on yhteistyö eri oppiaineiden välillä. Siksi onkin tärkeää saada mukaan opettajia useammasta oppiaineesta.
Read more
02
Kartoittakaa osaaminen ja tarvittavat materiaalit
Ennen projektin aloittamista on tärkeää ottaa huomioon koulun olemassa olevat resurssit niin välineiden, ajan kuin osaamisenkin osalta.
Read more
03
Suunnitelkaa millaiset laitteet teette
Jo ennen ohjelmoinnin opettelua voi aloittaa ideoinnin ja suunnittelun opettajatiimin kesken.
Read more
04
Perehtykää oppilaiden kanssa toiminnalliseen ohjelmointiin
Sekä opettajien että oppilaiden on hyvä tutustua toiminnalliseen ohjelmointiin ja Arduinoon.
Read more
05
Rakentakaa laitteet
Suunniteltujen laitteiden rakentaminen voi alkaa! Projektin edetessä laitteisiin voi kokeilla ja toteuttaa erilaisia toiminnallisuuksia.
Read more
06
Varautukaa innostuksen laajenemiseen!
Toisinaan oppilaiden projektit laajenevat innostuksen myötä aivan itsestään.
Read more