search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Koulutusseminaari moninaisuuden parempaan huomioimiseen kouluissa

CulturED

location_on Helsinki, Finland
CulturED on opettajankoulutusohjelma, jossa käsitellään ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia ja identiteettiä suhteessa omaan kansallisuuteen. CulturED -seminaarien tarkoitus on avata ja käsitellä näitä aiheita tarjoamalla erilaisia näkökulmia ja henkilökohtaisia kokemuksia monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden toimesta.
Lähtökohtamme culturEDin luomisessa on ollut kehittää tehokas seminaaripaketti, johon osallistumalla opettajat saavat työkaluja, joilla vastata opetusympäristön uusiin tarpeisiin. Toivomme, että seminaarit auttavat kouluja muuttamaan näiden – toisinaan vaikeidenkin – aiheiden käsittelyn silmiä avaavaksi ja rikastuttavaksi kokemukseksi.

- Jan Wieland, Projektijohtaja

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

TEACHERS
Target Group
-
Children/Users
1
Country
2017
Established
-
Organisation
197
Views
Updated on February 1st, 2021
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Yhteiskuntien moninaistuessa entisestään myös koulut moninaistuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan ammattiin liittyvät vaatimukset laajenevat: opettajilta edellytetään entistä enemmän kykyä tunnistaa ja ymmärtää heidän ympärillään olevia erilaisuuksia ja tilanteita.

Erilaisuuteen liittyvien tilanteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen vaatii pysähtymistä ja mahdollisesti ennestään uusia ajattelun taitoja ja näkökulmien vastaanottoa. Vuoropuhelun, turvallisen ihmettelyn ja kokemusten jakamisen kautta on mahdollista päästä käsiksi paremmin näiden tilanteiden huomaamiseen sekä osaltaan edistää tervettä vuorovaikutusta ja toimintaa erilaisten oppilaiden ja opettajien kesken.

CulturED-seminaarit tarjoavat opettajille paikan monikulttuurisuuden ja moninaisuuden kohtaamisessa vaadittavien taitojen kehittämiseen. Yksi culturEDin päätavoitteista on tuoda opettajien ja oppilaiden ajatusmaailmoja lähemmäksi toisiaan. Seminaarien laajempi tehtävä on opettajien kehittyneen interkulttuurisen kompetenssin kautta ehkäistä lasten ja nuorten syrjintää ja syrjäytymistä, voimaannuttaa nuoria aikuisten kanssa käydyn tasavertaisen keskustelun avulla sekä tunnistaa enemmän tukea tarvitsevia oppilaita.

CulturED-seminaaripäivänä pohditaan muun muassa ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia, oman maan kansalaisuutta sekä tarkastellaan omaa identiteettiä suhteessa kulttuuriseen moninaisuuteen. Teemoja käsitellään niin omasta kuin muidenkin näkökulmasta.

Seminaareissa hyödynnetään usean vuoden ajan koulumaailmasta kerrytettyjä havaintoja, opetuskäyttöön tarkoitettua materiaalia sekä monikulttuurisen taustan omaavien vetäjien omakohtaisia kokemuksia aihepiiriin liittyen.

Keväällä 2017 toteutetuista culturED-seminaareista tehtiin Helsingin yliopistoon pro gradu -tutkielma, jonka aiheena oli Opettajien interkulttuurisen kompetenssin kehittyminen avarakatseisuutta lisäävän CulturED-seminaarin avulla.

Gradu löytyy tästä.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

CulturED yhdistää henkilökohtaiset kokemukset monikulttuurisuudesta konkreettisiin välineisiin, joilla opettajat voivat käsitellä sitä työssään.

Impact

Eri taustoista tulevat oppilaat pääsevät paremmin osaksi kouluyhteisöä opettajien ammattitaidon parantuessa entisestään.

Scalability

Seminaarin sisällöt toimivat useissa erilaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2019
100 views
September 2017
Finland 100
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
CulturEDin tausta
CulturED-opettajankoulutusohjelma on osa Walter ry:n toimintaa.
Read more
02
Yhteydenotto culturED-seminaarien pitäjään
Ota yhteys culturED - projektin työntekijöihin joko sähköpostilla tai puhelimitse.
Read more
03
Käytännön järjestelyt
Käytännön järjestelyissä olennaisimmat asiat ovat tilat, välineistö ja ruokailumahdollisuus.
Read more
04
Tiedottaminen ja osallistujien rekrytointi
Tiedota seminaarista hyvissä ajoin alueesi opettajille ja markkinoi sitä tasaisin väliajoin tavoittaaksesi mahdollisimman monta opettajaa.
Read more
05
Seminaarin toteutus ja kulku
Seminaarin aihepiiriä tullaan käsittelemään opetuskäyttöön tarkoitetun “Konflikti”-lyhytelokuvasarjan avulla.
Read more
06
Lisämateriaalit
Seminaarissa jaetun materiaalin lisäksi voit käyttää sekä informoida alueesi opettajia monikulttuurisuuteen liittyvästä “Avarakatseinen koulu”- materiaalista.
Read more