search
Search
clear

Contact innovator

Ribbon FINLAND 100
Liikunta integraatiota edistävänä tekijänä

Be Active

location_on Helsinki, Finland
Liikunta on hyväksi havaittu keino oppilaiden yhdistämiseen. Tämä paketti sisältää esimerkkejä siitä, millä tavoin integraatiota on lähdetty edistämään liikunnan avulla kahdessa monimuotoisessa koulussa.
Liikunta yhdistää meitä kaikkia siis koko kouluyhteisöä! Se on kokemuksemme ja tulos upeasta sporttivuodesta.

Tarja Tapper, rehtori

Overview

HundrED has selected this innovation to

Finland 100

Key figures

Innovation Overview

7 - 16
Age Group
-
Children/Users
1
Country
2016
Established
-
Organisation
235
Views
Updated on May 17th, 2022
bookmark_border
Bookmark
share
Share
about the innovation

Mistä on kyse?

Liikunnan avulla voidaan tuottaa oppilaalle hyödyllisiä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä pääomaa, joka vaikuttaa myös oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja hyvinvointiin.

Liikunta on havaittu hyväksi keinoksi edistää integraatiota niin koulumaailmassa kuin lasten ja nuorten vapaa-ajalla. Sen avulla voidaan tukea eri lähtökohdista tulevien oppilaiden integroitumista kouluun sekä alueen väestöön.

Liikunnan on todettu edistävän etenkin ensimmäisen polven maahanmuuttajaoppilaiden integraatiota, sillä sen on todettu olevan yksi keskeisimpiä kohtaamista edistäviä tekijöitä. Liikkuessa yksilön taidot toimivat muiden mahdolliset tekijöiden sijaan identiteettiä määrittävänä tekijänä, eikä esimerkiksi kielitaito asetu kommunikaatiota määrittäväksi tekijäksi.

Lukuvuonna 2016–2017 kahdessa kouluissa kokeiltiin, millä eri keinoin liikuntaa voi lisätä koulupäivän aikana siten, että se edistää oppilaiden välistä integraatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Stepeissä esitellään muutamia eri keinoja, jotka ovat motivoineet oppilaita liikunnan pariin aiempaa ahkerammin.

Research

HundrED Academy Review

IMPACT & SCALABILITY
Innovativeness

Innovaatio tarjoaa oppilaalle sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä pääomaa ja edistää samalla yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Impact

Innovaatio lisää oppilaiden kokonaishyvinvointia paitsi yhteishenkeä kohottamalla, myös liikuntaa lisäämällä.

Scalability

Liikunta toimii hyvänä integraation välineenä kaikenlaisissa monikulttuurisissa ympäristöissä.

Media

See this innovation in action


Milestones

Achievements & Awards

May 2022
Finland 100
May 2019
100 views
June 2017
Innovation page created on HundrED.org
Map

Spread of the innovation

loading map...
Steps

Inspired to implement this? Here's how...

01
Be Active -viikko
Be Active -viikon tarkoituksena on antaa oppilaille kattava läpileikkaus eri harrastelajeihin.
Read more
02
Yhteistyö liikunta- ja urheiluseurojen kanssa
Yhteistyö oman alueen liikunta- ja urheiluseurojen kanssa on hedelmällistä.
Read more
03
Aktiivisuusrannekkeiden hyödyntäminen
Oppilaiden käyttöön voi hankkia aktiivisuutta mittaavia rannekkeita, joiden avulla oppilaita ohjataan kiinnittämään huomio oman kehon toimintaan.
Read more