We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it
Spotlight 2019

Nuorten taloustaidot

Talouden sujuva hallinta on osa jokaisen ihmisen hyvän elämän perustaa. Nykyisessä globaalissa ja teknologisessa maailmassa taloustaitojen merkitys korostuu, sillä rahaa on yhä helpompaa käyttää näkymättömästi erilaisten digitaalisten sovellusten muodossa. Nämä sovellukset tuovat talouteen liittyvät palvelut entistä lähemmäs nuoria. Lisäksi nuoret tulevat kohtaamaan yhä monimutkaisempia talouteen liittyviä asioita tulevaisuudessa. Näistä syistä on tärkeää tunnistaa koulutuksellisia innovaatioita, jotka auttavat nuoria oppimaan taloustaitoja entistä paremmin.
Yhteistyössä
OP Financial Group

Valitse kieli

English | Finnish

Innovatiivisia toimintamalleja taloustaitojen oppimiseen

Suomalaisten taloustaito-osaaminen on kasvava huolenaihe. Yli 90 % opettajista ja nuorista pitää taloustaitojen opettamista koulussa tärkeänä. Samanaikaisesti vain viidennes nuorista kokee oppivansa taloustaitoja riittävästi koulussa.

Perinteinen rahan käyttö on vähentynyt kortti- ja mobiilimaksamisen yleistyessä. Samanaikaisesti erilaisten talousongelmien määrä on kasvanut. Toisaalta nuoret kuitenkin käyttävät sujuvasti erilaisia digitaalisia sovelluksia osana omaa talouden hallintaa.

HundrED etsii yhdessä OP:n kanssa parhaita taloustaito-opetuksen innovaatioita sekä Suomesta että maailmalta. Tavoitteena on tunnistaa, millaisilla menetelmillä taloustaitoja opitaan nyt ja miten niitä voitaisiin parhaalla tavalla opettaa tulevaisuudessa. Haussa ovat ennen kaikkea käytännönläheiset, skaalautuvat ja pedagogisesti toimivat ratkaisut, joilla voidaan lisätä etenkin nuorten taloustaitojen oppimista.

Voit ilmiantaa innovaation elokuun loppuun mennessä.

Valitut innovaatiot julkistetaan loppuvuodesta 2019.

Ilmianna opetusinnovaatio

AIKATAULU

Toukokuu
Innovatiivisten toimintamallien etsiminen alkaa

Elokuu
Innovaatioiden ilmoittaminen päättyy 31.8.

Marraskuu
Valittujen innovaatioiden julkistus 

Mistä kyse?

Kuinka pääsen mukaan?

Etsimme vaikuttavia ja skaalautuvia tapoja opettaa taloustaitoja. Voit ilmiantaa taloustaito-opetuksen innovaation tai kertoa omasta innovaatiostasi.

Näytä lisää

Kuinka pääsen mukaan?

Etsimme parhaita taloustaito-opetuksen innovaatioita Suomesta ja maailmalta. Tavoitteena on tunnistaa, millaisilla menetelmillä taloustaitoja opitaan nyt ja miten niitä voitaisiin parhaalla tavalla opettaa tulevaisuudessa. Haussa ovat ennen kaikkea käytännönläheiset, skaalautuvat ja pedagogisesti toimivat käytännönläheiset ratkaisut, joilla voidaan lisätä etenkin nuorten taloustaitojen oppimista.

Tiedätkö taloustaitojen oppimiseen ja opettamiseen liittyvän innovaation Suomesta tai maailmalta? Onko sinulla aiheeseen liittyvä oma ratkaisu?

Lähetä ehdotuksesi 31.8.2019 mennessä!

Ilmianna opetusinnovaatio

Parhaat innovaatiot julkistetaan loppuvuodesta 2019

Sulje
Miten innovaatiot valitaan?

Taloustaito-opetuksen innovaatiot valitaan käyttäen HundrEDin selvitysmenetelmää.

Näytä lisää

Miten innovaatiot valitaan?

Pyrimme tunnistamaan innovatiivisia toimintamalleja, joiden avulla voidaan parantaa nuorten taloustaitoja ja saavuttaa aikaisempaa paremmin opetussuunnitelman osaamistavoitteet. Tavoitteena on tunnistaa käytännönläheisiä, skaalautuvia ja pedagogisesti toimivia ratkaisuja tukemaan taloustaitojen oppimista.

Innovaatioiden valinnassa painotetaan niiden vaikuttavuutta ja skaalautumispotentiaalia ja niitä tarkastellaan käyttäen apuna seuraavia muuttujia:

 • Selkeä ja tarveperustainen käyttötarkoitus
 • Käyttöönoton prosessin helppous ja rakenne
 • Merkityksellinen yhteistoiminta
 • Pedagoginen viitekehys
 • Lapsi- ja oppijakeskeisyys
 • Kontekstisidonnaisuus
 • Inkluusivisuus
 • Tasavertaisuus
 • Todennettavat tulokset
 • Parantaa sidosryhmän osallistumista
 • Adaptiivisuus
 • Kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi
 • Kustannustehokkuus & hankinnan helppous 

HundrED voi valintojen tueksi ja innovaatioiden toimivuuden todentamiseksi haastatella innovaattoreita, opettajia ja oppijoita.

Sulje

Yhteistyössä