We are using cookies to give a better service experience. By using our services you agree to use cookies. More information.
Got it

Yritysten ja koulujen yhteistyössä on potentiaalia – kerro omasta esimerkistäsi!

27.10.2016
29 views

uutinen

Koulun ja yritysten yhteistyö puhuttaa aika ajoin. Siinä missä yritykset voivat tarjota uudenlaista osaamista kouluille, moni pelkää koulutuksen kaupallistumista. Parhaimmillaan yhteistyö on hyvin antoisaa ja molemmat osapuolet huomioivaa. Tällöin yhteistyötä on helppo kehittää osapuolten toiveiden mukaan, jolloin lopputuloksena on toimivia yhteistyön muotoja koulujen ja yritysten välillä.

"Suomessa on paljon hyviä esimerkkejä, kuten Yrityskylä ja Nuori yrittäjyys -kilpailu, jotka ovat herättäneet laajaa mielenkiintoa myös maailmalla. Me Nuorten Akatemiassa olemme tehneet pitkään kouluissa sekä yritys- että yhteisöprojekteja erilaisiin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen, ja olemme saaneet siitä positiivista palautetta. Valitettavasti tuntuu siltä, että törmäämme usein ajatukseen, etteivät yritykset saa toimia kouluissa", selventää Nuorten Akatemian palvelumuotoilija Reija Arnberg tilannetta yritysten ja koulujen välillä.

Uuden opetussuunnitelman mukaan oppilaiden tulisi saada kokemuksia yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Siten yritykset linkittyvät kaiken aikaa vahvemmin osaksi koulujen arkea.

"Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa antaa kouluille nuoria innostavia tapoja pysyä yhteiskunnan muutoksessa mukana sekä opettajille uusia tapoja tehdä työtään. Ideaalitilanteessa kummatkin osapuolet voisivat oppia ja saada ideoita toinen toisiltaan tasavertaisesti, mutta etenkin koulumaailma voisi saada yritysmaailmasta kannustusta epävarmuuden sietämiseen ja rohkeuteen. Yhdessä oppiminen tuo parhaimmat tulokset", Arnberg sanoo.
 

Kerro meille toimivasta yhteistyöstä!

Etsimme yhdessä Nuorten Akatemian kanssa esimerkkejä koulujen ja yritysten välisestä yhteistyöstä. Keskitymme erityisesti peruskoulujen ja lukioiden harjoittamiin yhteistyön muotoihin. Mikäli tiedät innovatiivisen yhteistyötavan, joka tuottaa iloa ja hyötyä molemmille osapuolille, kerro se meille tämän linkin kautta!

Arnberg antaa muutaman esimerkin etsimistämme yhteistyön muodoista: "Peruskouluissa on varmasti monenlaisia mielenkiintoisia yhteistyökuvioita, joita olisi upeaa nostaa esille. Esimerkiksi aineenopettajien tai luokanopettajien omat paikalliset esimerkit voisivat innostaa muitakin toimimaan luovasti omassa opetettavassa aineessaan yhteistyötä edistäen. Olisi myös hienoa löytää tiettyyn teemaan profiloitunut peruskoulu, joka on keksinyt tavan hyödyntää yrityksiä tai yhteisöjä teeman toteutukseen. Etsimme myös erilaisia esimerkkejä siitä, että on saatu mahdollisuuksia, resursseja tai ideoita yritysyhteistyön myötä."

                      

Syksyn 2016 aikana kerätään tietoa yhteistyötä käsittelevästä ajankohtaisesta tutkimuksesta ja käynnissä olevista yhteistyön muodoista. Keväällä 2017 yhteistyökouluissa toteutetaan idealaboratorioita, joiden tarkoituksena on kehittää luovia ja innovatiivisia tapoja tehdä yritysyhteistyötä alueellisesti. Toimivimmat ideat jaetaan muiden suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden kesken.

Parempaa yhteistyötä -projekti on saanut Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön rahoituksen.

Lisätiedot:
Reija Arnberg
reija.arnberg@nuortenakatemia.fi
050 522 2001


Tutustu koulut ja yritykset yhteistyöhön -projektiin tarkemmin!